ثبت شرکت خصوصی در ایران

ثبت شرکت خصوصی در ایران

ثبت شرکت خصوصی در ایران در این مقاله ثبت سبز ثبت شرکت خصوصی در ایران را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و... در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید. خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از: ثبت شرکت در ایران ثبت شرکت در اروپا ثبت شرکت در آسیا ثبت شرکت در آمریکا ثبت شرکت در استرالیا  ثبت اختراع ثبت طراحی صنعتی ثبت برند (علامت تجاری) چگونه یک شرکت خصوصی در ایران ثبت کنید؟ مرحله 1: اسناد، که شامل دو نسخه اعلامیه، دو جلد این اساسنامه، دو نسخه از پرونده مجمع عمومی بنیانگذار، دو نسخه از دقیقه هیئت مدیره، گواهی بانک پرداخت حداقل 35٪ از سرمایه اولیه، یک کپی از اسناد هویت سهامداران و بازرسان، باید به دفتر عمومی ثبت شرکت ارسال شود. کسی که اسناد را تحویل می دهد، یک...
خواندن ادامه