علامت تجاری ( نشانه های جمع | اسامی مبدا | قواعد مبداء | نام گذاری مبدا )

علامت تجاری ( نشانه های جمع | اسامی مبدا | قواعد مبداء | نام گذاری مبدا )

علامت تجاری ( نشانه های جمع | اسامی مبدا | قواعد مبداء | نام گذاری مبدا ) در این مقاله ثبت سبز  علامت تجاری ( نشانه های جمع | اسامی مبدا | قواعد مبداء | نام گذاری مبدا ) را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و... در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید. خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از: ثبت شرکت در ایران ثبت شرکت در اروپا ثبت شرکت در آسیا ثبت شرکت در آمریکا ثبت شرکت در استرالیا  ثبت اختراع ثبت طراحی صنعتی ثبت برند (علامت تجاری) با توجه به تعریف لغوی اصلاحی و حقوقی علامت تجاری در این قسمت از بحث به تبیین دامنه علائم تجاری از طریق مقایسه آن با مفاهیم و عناوینی می پردازیم که به لحاظ نزدیکی و مشابهت بعضا ممکن است موجب اشتباه...
خواندن ادامه
شروط وجه ممیزه

شروط وجه ممیزه

شروط وجه ممیزه در این مقاله ثبت سبز شروط وجه ممیزه  را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و... در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید. خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از: ثبت شرکت در ایران ثبت شرکت در اروپا ثبت شرکت در آسیا ثبت شرکت در آمریکا ثبت شرکت در استرالیا  ثبت اختراع ثبت طراحی صنعتی ثبت برند (علامت تجاری) علائم اختیاری یا خیالی شروط وجه ممیزه این نوع علائم به صورت ذوقی انتخاب شده و هیچگونه ارتباطی با کالا یا خدماتی که برای آن ها بکار می روند ندارند مانند علامت EXXON برای بنزین علامت Kodak برای دوربین و علامت  Apple برای کامپیوتر علائم دلالت کننده شروط وجه ممیزه علائمی هستند که به خصوصیتی از کالاهای مورد نظر اشاره و دلالت دارند بطور مثال کلمه پنگوئن می تواند علامتی دلالت کننده برای یخچال...
خواندن ادامه
علامت تجاری ( علائم تجاری) غیر قابل ثبت کدامند ؟

علامت تجاری ( علائم تجاری) غیر قابل ثبت کدامند ؟

علامت تجاری ( علائم تجاری) غیر قابل ثبت کدامند ؟ در این مقاله ثبت سبز علامت تجاری ( علائم تجاری) غیر قابل ثبت کدامند ؟  را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و... در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید. خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از: ثبت شرکت در ایران ثبت شرکت در اروپا ثبت شرکت در آسیا ثبت شرکت در آمریکا ثبت شرکت در استرالیا  ثبت اختراع ثبت طراحی صنعتی ثبت برند (علامت تجاری) برای اینکه علامت تجاری ( علائم تجاری) مورد درخواست ثبت بتواند گواهی ثبت را اخذ کند باید دارای شرایط باشد. تعدادی از این شرایط ماهوی هستند و فقدان آنها باعث ممنوعیت مطلق ثبت علامت می گردد و برخی دیگر از شرایط به لحاظ تعرض با حقوق اشخاص ثالث باعث ممنوعیت نسبی علامت می گردند. در قوانین...
خواندن ادامه
علائم تجاری و حقوق مالکیت معنوی

علائم تجاری و حقوق مالکیت معنوی

علائم تجاری و حقوق مالکیت معنوی در این مقاله ثبت سبز  علائم تجاری و حقوق مالکیت معنوی را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و... در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید. خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از: ثبت شرکت در ایران ثبت شرکت در اروپا ثبت شرکت در آسیا ثبت شرکت در آمریکا ثبت شرکت در استرالیا  ثبت اختراع ثبت طراحی صنعتی ثبت برند (علامت تجاری) حقوق مالکیت معنوی در معنای وسیع کلمه عبارتست از حقوق ناشی از آفرینش ها و خلاقیت های فکری در زمینه های علمی،صنعتی،ادبی و هنری. به طور سنتی حقوق مالکیت معنوی به دو شاخه اصلی حقوق مالکیت صنعتی و حق مولف یا حق کپی برداری تقسیم می شود. غرض از مالکیت صنعتی همانطور که در کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی آمده است مفهوم عام...
خواندن ادامه
ضرورت ثبت علامت تجاری

ضرورت ثبت علامت تجاری

ضرورت ثبت علامت تجاری در این مقاله ثبت سبز ضرورت ثبت علامت تجاری را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و... در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید. خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از: ثبت شرکت در ایران ثبت شرکت در اروپا ثبت شرکت در آسیا ثبت شرکت در آمریکا ثبت شرکت در استرالیا  ثبت اختراع ثبت طراحی صنعتی ثبت برند (علامت تجاری) اگر چه در بعضی از نظام های ملی همانطور که بعدا خواهیم دید ثبت علامت تجاری اجباری نیست و حمایت از علامت تجاری از طریق استفاده نیز امکان پذیر می باشد لیکن در هر حال ثبت علامت حتی در مواردی که علامت تجاری را بتوان از طریق استفاده ی مستمر نیز حمایت کرد اصلح تشخیص داده می شود زیرا ثبت علامت تجاری حمایت بیشتری را برای علامت...
خواندن ادامه
کارکردهای علائم تجاری

کارکردهای علائم تجاری

کارکردهای علائم تجاری در این مقاله ثبت سبز کارکردهای علائم تجاری را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و... در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید. خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از: ثبت شرکت در ایران ثبت شرکت در اروپا ثبت شرکت در آسیا ثبت شرکت در آمریکا ثبت شرکت در استرالیا  ثبت اختراع ثبت طراحی صنعتی ثبت برند (علامت تجاری) با توجه به علائم تجاری که در مباحث قبلی ارائه شد بطور خلاصه می توان نقش و کارکرهای علائم تجاری را به شرح زیر احصاء نمود.اولین و مهمترین کارکرد علامت تجاری تمایز محصولات یا خدمات یک شرکت از خدمات و محصولات سایر شرکت ها و یا متمایز کردن محصولات و خدمات یک شرکت از سایر خدمات و محصولات همان شرکت است.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت...
خواندن ادامه
شروط قابل رؤیت بودن ثبت علائم تجاری

شروط قابل رؤیت بودن ثبت علائم تجاری

شروط قابل رؤیت بودن ثبت علائم تجاری در این مقاله ثبت سبز شروط قابل رؤیت بودن ثبت علائم تجاری را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و... در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید. خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از: ثبت شرکت در ایران ثبت شرکت در اروپا ثبت شرکت در آسیا ثبت شرکت در آمریکا ثبت شرکت در استرالیا  ثبت اختراع ثبت طراحی صنعتی ثبت برند (علامت تجاری) قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 بر خلاف قانون 1310 از علامت تجاری تعریف کرده است و در قانون 1386 بر خلاف قانون 1310 از ذکر مصادیق علائم تجاری خودداری شده است. محدودیتی که در قانون 1386 در رابطه با ثبت علائم پیش بینی شده است این است که علائمی قابل ثبت هستند که قابل رویت...
خواندن ادامه
کنوانسیون پاریس (حمایت از مالکیت صنعتی)

کنوانسیون پاریس (حمایت از مالکیت صنعتی)

کنوانسیون پاریس(حمایت از مالکیت صنعتی) در این مقاله ثبت سبز کنوانسیون پاریس(حمایت از مالکیت صنعتی) را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و... در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید. خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از: ثبت شرکت در ایران ثبت شرکت در اروپا ثبت شرکت در آسیا ثبت شرکت در آمریکا ثبت شرکت در استرالیا  ثبت اختراع ثبت طراحی صنعتی ثبت برند (علامت تجاری) در کنواسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی به مصادیق علامت اشاره ای نشده است. بر عکس موافقتنامه تریپس ضمن تعریف از علامت تجاری به ذکر مصادیق مهم آن نیز بطور تمثیلی پرداخته است. در بند 1 ماده 15 موافقتنامه تریپس آمده است:هرگونه علامت یا ترکیبی از علائم که بتواند کالاها یا خدمات یک فعالیت را از کالاها یا خدمات فعالیت های دیگر متمایز گرداند علامت...
خواندن ادامه
مصادیق انتخاب یا پدید آوردن یک علامت تجاری مناسب

مصادیق انتخاب یا پدید آوردن یک علامت تجاری مناسب

مصادیق انتخاب یا پدید آوردن یک علامت تجاری مناسب در این مقاله ثبت سبز مصادیق انتخاب یا پدید آوردن یک علامت تجاری مناسب را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و... در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید. خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از: ثبت شرکت در ایران ثبت شرکت در اروپا ثبت شرکت در آسیا ثبت شرکت در آمریکا ثبت شرکت در استرالیا  ثبت اختراع ثبت طراحی صنعتی ثبت برند (علامت تجاری) انتخاب یا پدید آوردن یک علامت تجاری مناسب گاهی مهم و حیاتی است و عنصری مهم برای استراتؤی بازاریابی کسب و کار محسوب می گردد.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و... در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت...
خواندن ادامه
اظهارنامه ثبت علامت ( بخش اول)

اظهارنامه ثبت علامت ( بخش اول)

اظهارنامه ثبت علامت ( بخش اول) در این مقاله ثبت سبز اظهارنامه ثبت علامت ( بخش اول) را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و... در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید. خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از: ثبت شرکت در ایران ثبت شرکت در اروپا ثبت شرکت در آسیا ثبت شرکت در آمریکا ثبت شرکت در استرالیا  ثبت اختراع ثبت طراحی صنعتی ثبت برند (علامت تجاری) از مجموع قوانین و مقررات داخلی مر بوط به علائم تحاری بویژه ماده 31 قانون مصوب 1386 اینطور استنباط می گردد که اصولا علامت تجاری در صورتی در ایران قابل حمایت کامل است که به ثبت رسیده باشد. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و... در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت...
خواندن ادامه