انواع نقض علامت تجاری | علامت یکسان یا مشابه و کالا یا خدمات غیر مشابه

ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از:

ثبت شرکت در ایران

ثبت شرکت در اروپا

ثبت شرکت در آسیا

با توجه به قوانین و مقررات کشورها که در رابطه با علائم تجاری (علامت تجاری) وجود دارد می توان انواع نقض علامت تجاری را که تقریبا در همه کشورها از الگوی مشابهی پیروی میکند به شرح زیر احصاء کرد :

یکی از موراد و مصادیق حمایت اضافی فرضی است که در آن خوانده دعوی نقض از علامت تجاری همسان یا شبیه خواهان برای کالاها و خدماتی استفاده می کند که غیر از کالاها و خدماتی است که علامت تجاری ثبت شده خواهان برای آن ها به ثبت رسیده است. در این فرض استفاده خوانده از چنین علامتی تحت شرایطی می تواند از مصادیق نقض حق تلقی شود.
البته در تعدادی از کشورها این فرض اختصاص به کالاها یا خدمات غیرمشابه ندارد بلکه در صورتی که کالاها یا خدمات یکسان یا شبیه کالاها یا خدمات خواهان نیز باشد نیز شامل می گردد.
به عنوان مثال ماهیت کالاها یا خدمات هر چه که باشد نقض علامت تجاری فقط در صورتی واقع شده و تحقق پیدا می کند که خواهان بتواند اثبات کند که علامت تجاری او دارای اعتبار و معروفیت است و استفاده خوانده از آن بدون علت موجه صورت گرفته است و از حسن شهرت و ویژگی بارز علامت تجاری او، امتیاز غیر عادلانه کسب کرده یا به آن زیان رسانده است. به هر حال هدف این نوع حمایت اضافی این است که مالک علامت تجاری مشهور و معروف مورد حمایت قرار گیرد.
بند 3 ماده 16 موافقتنامه تریپس به موضوع حمایت اضافی از علامت تجاری مشهور پرداخته است بر اساس این بند، ماده 6 مکرر کنوانسیون پاریس 1967، با تغییرات لازم در مورد کالاها یا خدمات که مشابه با کالاها یا خدماتی نیستند که علامت تجاری در خصوص آن ها به ثبت رسیده است نیز قابل اعمال خواهد بود مشروط بر اینکه استفاده از این علامت تجارتی در رابطه با آن کالاها یا خدمات نشان دهنده ی پیوندی میان کالاها و خدمات مزبور و مالک علامت تجاری ثبت شده باشد و منافع مالک علامت تجاری ثبت شده احتمالا بر اثر چنین استفاده ای زیان ببیند.
با توجه به قانون علائم تجاری انگلیس ، چنانچه علامت یکسان یا مشابه با علامت تجاری ثبت شده در مورد کالاها یا خدمات غیر مشابه به کار رود در صورتی این استعمال نقض حق محسوب می شود که اول: علامت تجاری ثبت شده دارای شهرت در انگلستان باشد. ثانیا: استعمال مزبور باعث بهره بردن ناعادلانه استفاده کننده از ویژگی متمایز یا شهرت علامت تجاری ثبت شده شود یا باعث ورود ضرر به شهرت یا ویژگی متمایز علامت مزبور گردد.
با توجه به ماده فوق می توان برای تحقق نقض در این فرض دو شرط مهم به شرح ذیل قائل شد:
1- استعمال علامت توسط دیگری در مورد کالاهای غیر مشابه به باعث بهره بردن ناعادلانه شخص مزبور یا ورود ضرر به شهرت یا ویژگی متمایز علامت شود. به عبارت دیگر برای تحقق این شرط بهره بردن ناعادلانه از علامت تجاری ثبت شده یا ورود ضرر به آن به شرح فوق کافی است.
2- علامت ثبت شده مورد حمایت ، دارای شهرت یا ویژگی متمایز باشد. به عبارت دیر در این فرض لازم نیست علامت در سح انگلستان علامتی معروف (famous) یا علامت مشهور (well-known) باشد بلکه صرف دارا بودن آوازه و شهرت و ورود ضرر یا استفاده ناعادلانه از این آوازه و شهرت برای تحقق نقض کافی است.
یکی دیگر از مواردی که نقض شهرت علامت تجاری تلقی میگردد فرضی است که استفاده از علامت تجاری مالک به منظور معرفی کالاها یا خدمات مالک مزبور، که علی الاصول جایز و فاقد ایراد است، مخالف اعمال شرافتمندانه معمول در صنعت و تجارت تلقی و نهایتا موجب بهره بردن ناعادلانه یا ورود ضرر به ویژگی متمایز یا شهرت علامت تجاری ثبت شده شود.انواع نقض علامت تجاری | علامت یکسان یا مشابه و کالا یا خدمات غیر مشابه
با توجه به مراتب فوق چنانچه شخصی غیر از مالک علامت تجاری یا شخص ماذون از سوی او ، علامت تجاری ثبت شده را برای معرفی کالاها یا خدمات مالک مزبور به کار ببرد و به منظور اطلاع رسانی به مردم مقایسه ویژگی های کالاهای مزبور با کالاهای خود بپردازد ، این امر فی نفسه نقض تلقی نمی گردد لیکن چنانچه شخص مزبور در این مقایسه، در اثر استعمال علامت تجارتی ثبت شده مورد مقایسه ضروری به شهرت یا ویژگی های متمایز آن وارد آورد یا بهره ای نامشروع و ناعادلانه از شهرت یا ویژگی متمایز علامت مورد مقایسه بدست آورد، نقض حق تحقق خواهد یافت.
روشن است که در این نوع نقض فریبیا گمراهی مصرف کنندگان در خصوص منشا کالا شر نمی باشد بلکه در این فرض بهره بردن ناعادلانه یا ورود ضرر به شهرت یا ویژگی متمایز علامت کفایت می کند.
  • انواع نقض علامت تجاری | علامت یکسان یا مشابه و کالا یا خدمات غیر مشابه

_______________________________

جهت مشاوره حقوقی و ثبت برند با ما تماس بگیرید. ۰۲۱۲۶۱۱۶۶۹۱

منبع : حقوق علائم تجاری (نوشته سید حسن میرحسینی)

___________________________________