انواع نقض علامت تجاری | علامت مشابه و کالاها و خدمات یکسان و مشابه

در این مقاله ثبت سبز انواع نقض علامت تجاری | علامت مشابه و کالاها و خدمات یکسان و مشابه را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از:

ثبت شرکت در ایران

ثبت شرکت در اروپا

ثبت شرکت در آسیا

ثبت شرکت در آمریکا

ثبت شرکت در استرالیا 

ثبت اختراع

ثبت طراحی صنعتی

ثبت برند (علامت تجاری)

با توجه به قوانین و مقررات کشورها که در رابطه با علائم تجاری (علامت تجاری) وجود دارد می توان انواع نقض علامت تجاری را که تقریبا در همه کشورها از الگوی مشابهی پیروی میکند به شرح زیر احصاء کرد :

در این فرض علامت مورد استفاده از سوی شخص شبیه علامت تجاری خواهان است و برای کالاها یا خدماتی به کار می رود که عین یا شبیه کالاها و خدمات خواهان است.

آنچه که برای مراجع اداری و محاکم در این رابطه مهم است چگونگی احراز شباهت بین دو علامت خواهان و خوانده است و باید دید آیا برای این احراز می توان ملاک یا ملاک هایی را تعیین کرد. همچنین در این فرض باید دید که شباهت بین دو علامت چه اندازه باید باشد تا موجب گمراهی و فریب عموم شود؟

در بررسی شباهت بین دو علامت با یکدیگر هر نوع شباهت اعم از شباهت ظاهر دو علامت، شباهت تلفظی ،شباهت کتابتی یا هر نوع شباهت دیگر بطور مثال شباهت معنایی باید مورد توجه و لحاظ قرار گیرد. علیرغم مراتب فوق باید گفت که تشخیص شباهت بین دو علامت امری کاملا موضوعی و موردی است و نمی توان برای آن ضابطه خاص و مقنی که در تمامی موارد قابل اعمال باشد در نظر گرفت. بهرحال با توجه به قوانین ملی کشورها ضوابط زیر را می توان در خصوص مورد قابل اعمال دانست.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

علامت مشابه و کالاها و خدمات یکسان و مشابه

1-برای احراز شباهت بین دو علامت باید بررسی کلی علامت صورت گیرد. به عبارت دیگر علامت باید به عناون یک کل نه جزء به جزء مورد بررسی قرار گیرد و شباهت کلی یک علامت با علامت دیگر، مورد ملاحظه قرار گیرد چرا که مصرف کنندگان و افراد عادی به کل یک علامت توجه می کنند نه اجزاء مختلف آن . ممکن است شباهت علامتی با علامت دیگر ، در نحوه قرار گرفتن اجزاء مختلف در کنار هم باشد.

دادگاه های بدوی ایران تشابه علائم را اغلب به صورت جزء جزء در نظر می گیرند فلذا در بسیاری از موارد با یافتن تفاوت هایی در جزئیات حکم به عدم مشابهت دو علامت صادر کرده اند حال آنکه محاکم تجدید نظر و شعب دیوان عالی کشور گرایش به بررسی کل دارند.

2-توجه به قدرت خاطره مشتریان نیز یکی از ملاک های مهم تشخیص مشابهت بین دو علامت مورد مقایسه است. بر این اساس موضوع تشابه بین دو علامت باید به این صورت مورد بررسی قرار گیرد که یک خریدار این امکان را ندارد که دو علامت را در کنار یکدیگر قرار دهد و جزء به جزء بررسی کند ، بلکه فرض این است که او با هر یک از دو علامت ، به تنهایی رو به رو می شود باید دید که آیا در این صورت او ممکن است علامتی را که هم اکنون می بیند با علامتی که سابقا دیده است ( و هم اکنون قصد خرید کالای تحت علامت سابق را دارد) اشتباه کند یا خیر؟

لذا در بحث احراز مشابهت  گمراه کننده بین دو علامت باید به قدرت خاطره مشتریان توجه کرد. در جائیکه علامت ها هر دو بدون معنا هستند توجه به معیار فوق الذکر ( قدرت خاطره مصرف کننده) نقش مهمتری ایفا می کند.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

3-چنانچه شخصی، مالک علامت های متعدد باشد که همگی دارای یک بخش یا قسمت مشترک هستند در صورتی که شخص دیگری ، از قسمت مشترک مزبور در علامت خود استفاده کند این شباهت می تواند گمراه کننده محسوب شود، چرا که مصرف کنندگان گمان می کنند این علامت نیز علامت مالک قبلی است که قسمت مشترک مزبور را در تمامی علائم خود به کار برده است.

4-در زبان انگلیسی طبق بررسی هایی که صورت گرفته است معلوم گردیده که بخش اول یک علامت که به صورت کلمه است دارای اهمیت بیشتری نسبت به انتهای آن است چرا که مردم انگلیسی زبان عادت به بی توجهی نسبت به انتهای کلمه دارند لذا مشابهت ابتدای کلمات نزد انگلیسی زبانان بیشتر مورد توجه قرار می گیرد و امکان گمراه شدن مصرف کنندگان از طریق شباهت در ابتدای کلمات بیشتر است تا شباهت در انتهای کلمات.

5-احتمال گمراهی مصرف کنندگان ساده و کم سواد و همچنین کودکان در خصوص مورد بیشتر است. به عنوان مثال خریدار ماشین، اتومبیل یا هواپیمای گران قیمت و پیچیده بدون شک بیشتر از خریدار از یک فروشگاه  سلف سرویس توجه دارد. بنابراین در زمینه های مذکور علائمی که بسیار شبیه هم هستند در کنار هم وجود دارند و احتمال گمراهی در خصوص کالاهای مصرف عمومی بیشتر است.

6-پیشوندهای مشترک معمولا مهمتر از پسوندهای مشترک هستند، اگر در قسمت اول دو نشان بسیار شبیه یا عین یکدیگر باشند ، احتمال گمراهی بسیار بیشتر از مواردی خواهد بود که شباهت در قسمت آخر آن ها باشد. احتمال اشتباه گرفتن کلمات طولانی با آغاز مشترک یا مشابه بیشتر از کلمات کوتاه با حروف اولیه متفاوت است.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

این مطلب را از دست ندهید : علائم تجاری و حقوق مالکیت معنوی

7-علائمی که بسیار متمایز کننده هستند مانند علائم خود ساخته یا علائمی که به صورت دلخواه به کار می روند  کمتر از علائمی که در ارتباط با کالاهای تحت شمول خود، دارای معنا هستند، به اشتباه گرفته می شوند.

8-همانطور که قبلا نیز گفتیم اشتباه یا گمراهی ممکن است ناشی از کتابت ، تلفظ و معنی باشد و شباهت در هر یک از موارد مذکور در صورتی که موجب گمراهی و فریب شود کافیست.

9-در خصوص شباهت در کتابت ، تصویر علامت نقش مهمی ایفا می کند.

10-شباهت در تلفظ مهم است زیرا علائمی که به طور متفاوت نوشته می شوند ممکن است به طور یکسان تلفظ شوند و تلفظ در محاورات شفاهی اهمیت دارد. حتی اگر از شباهت در کتابت با استفاده از تصویر کاملا متفاوت، اجتناب شود، این امر در صورت مقایسه شفاهی و زبانی علائم ، تفاوتی ایجاد نخواهد کرد.

11-شباهت در معنی ممکن است در صورتی موجب گمراهی شود که یک ایده خاص توسط هر دو علامت منتقل شود . برعکس، معنی کاملا متفاوت می تواند مانع از اشتباه دو علامت شود که معمولا مشابه یکدیگر تلقی می شوند.

12-در علائم فانتزی ، برداشت تصویری دو علامت اهمیت حیاتی دارد.

13-برای علائم ترکیبی( کلمه و تصویر) شباهت کلمه معمولا کافیست زیرا شباهت در تلفظ باعث نقض حق علامت تجاری خواهد شد و شباهت تصویر در صورتی باعث گمراهی می شود که تصویر مزبور، عنصر متمایز کننده علامت باشد. همچنین وضعیت در صورتی که دو علامت تصویری مقایسه می شوند که هر دو حاوی تصویر یک حیوان هستند، متفاوت خواهد بود.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

در خاتمه این قسمت لازم به ذکر است که بر اساس بند ب ماده 40 قانون مصوب 1386 ، چنانچه شخصی از علامتی استفاده کند که شبیه علامت ثبت شده است و استفاده از آن برای کالا یا خدمات مشابه موجب گمراهی عموم گردد، مالک علامت می تواند علیه او در دادگاه طرح دعوی نقض کند. به طریق اولی چنانچه کسی از علامت شبیه علامت ثبت شده مالک در رابطه با کالاها یا خدماتی استفاده کند که همسان و همانند با کالاها یا خدمات مالک علامت تجاری ثبت شده باشد، در صورتی که این عمل موجب فریب و گمراهی عموم گردد، نقض حق تلقی و مالک علامت ثبت شده می تواند علیه همچین شخصی در دادگاه اقامه دعوی نقض حق نماید.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

___________________________________

جهت مشاوره حقوقی و ثبت برند با ما تماس بگیرید. ۰۲۱۲۶۱۱۶۶۹۱

منبع : حقوق علائم تجاری (نوشته سید حسن میرحسینی)

___________________________________