انواع نقض علامت تجاری | علامت یکسان و کالاها و خدمات مشابه

در این مقاله ثبت سبز انواع نقض علامت تجاری | علامت مشابه و کالاها و خدمات یکسان و مشابه را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از:

ثبت شرکت در ایران

ثبت شرکت در اروپا

ثبت شرکت در آسیا

ثبت شرکت در آمریکا

ثبت شرکت در استرالیا 

ثبت اختراع

ثبت طراحی صنعتی

ثبت برند (علامت تجاری)

با توجه به قوانین و مقررات کشورها که در رابطه با علائم تجاری (علامت تجاری) وجود دارد می توان انواع نقض علامت تجاری را که تقریبا در همه کشورها از الگوی مشابهی پیروی میکند به شرح زیر احصاء کرد :

 • نقض بر اساس یکسان بودن

 • علامت یکسان و کالاها و خدمات مشابه

 • علامت مشابه و کالاها و خدمات یکسان و مشابه

 • علامت یکسان یا مشابه و کالا یا خدمات غیر مشابه

در فرض قبلی علامت خوانده با علامت خواهان یکسان بود و برای کالاها و  خدمات یکسان نیز به کار رفته بود که در این فرض همانطور که قبلا گفتیم گمراهی مصرف کننده مفروض است و خواهان دعوی نقض صرفا باید دلایلی در رابطه با یکسان بودن علامت و همچنین یکسان بودن کالاها و خدمات ارائه می داد و نیاز به گمراهی مصرف کنندگان نبود.

علامت یکسان و کالاها و خدمات مشابه

در این فرض علامت خوانده و خواهان یکسان است لیکن برخلاف فرض قبلی این علامت یکسان در مورد کالاها و خدماتی بکار رفته است که مشابه کالاها و خدمات خواهان است.

در بند 1 ماده 16 موافقتنامه تریپس صریحا به این نوع نقض اشاره شده است. بموجب این بند، مالک علامت تجاری ثبت شده حق انحصاری برای ممانعت تمام اشخاص ثالثی را خواهد داشت که بدون کسب موافقت مالک، در جریان تجارت از علائم یکسان یا مشابه برای کالاها یا خدمات یکسان یا مشابهی که این علامت تجاری در خصوص آن به ثبت رسیده است، استفاده می کنند مشروط بر این که چنین استفاده ای احتمالا به سردرگمی منجر شود.

آنچه در این فرض می تواند برای محاکم ایجاد اشکال کند احراز شباهت بین کالاها و خدمات است. به عبارت دیگر برای احراز نقض از سوی محاکم باید اثبات شود که خوانده از علامت خواهان برای کالاها و خدماتی استفاده کرده است که شباهت با کالاها و خدمات خواهان دارد. برای تشخیص و احراز این شباهت در قوانین ملی کشورها ملاک یا ملاک هایی ارائه شده است که مهمترین آنها به شرح زیر است:

 • آیا بین نحوه استعمال دو کالا شباهت وجود دارد؟ آیا کالاهای مزبور را می توان به جای هم استفاده کرد؟
 • آیا مصرف کنندگان دو کالا دارای شباهت هستند و به گروه یا طبقه اجتماعی یا صنف خاص تعلق دارند؟
 • آیا جنس دو کالا یا ماهیت خدمات ارائه شده دارای شباهت است؟
 • آیا روش ها و کانال های تجاری ای که از طریق آنها کالاها یا خدمات به بازار عرضه می شوند دارای شباهت با یکدیگر هستند؟
 • آیا بین دو بنگاه تولید کننده یا عرضه کننده مورد نظر در خصوص ارائه کالاها یا خدمات خود رقابت وجود دارد؟
 • آیا دو کالای مورد نظر معمولا در کنار یکدیگر ( بخصوص در فروشگاه هایی که بصورت سلف سرویس خرید صورت می گیرد ) به مشتری عرضه می شوند یا به تنهایی؟
 • توجه به مبدا کالا

به طور خلاصه برای احراز مشابهت بین کالاها و خدمات موضوعات مختلفی می توانند مداخله داشته باشند که مهمترین آنها عبارتند از کاربردهای کالاها یا خدمات، استفاده کنندگان کالاها یا خدمات ، ماهیت فیزیکی و ظاهری کالاها یا خدمات، کانال های تجاری که کالاها و خدمات از طریق آن ها به بازار راه پیدا می کنند، در مورد کالاهایی که در سوپر مارکت ها به فروش می رسند اینکه آیا در یک قفسه یافت می شوند یا در قفسه های متعدد و اینکه کالاها یا خدمات مربوط تا چه حد با یکدیگر رقابت می کنند.

در قانون 1386 اگرچه در بحث مربوط به حقوق انحصاری در ماده 40 قانون، در رابطه با این فرض قانون گذار سکوت کرده است اما با توجه به بند (ز) ماده 32 قانون یاد شده می توان گفت که اگر خوانده از علامت تجاری یکسان با علامت خواهان است برای کالاها و خدماتی که شباهت با کالاها و خدمات خواهان دارد استفاده کند چنانچه این استفاده منتهی به فریب و گمراهی عموم شود در واقع نوعی نقض حق صورت گرفته است و موضوع قابل طرح در محاکم می باشد. البته همانطور که گفتیم و در موافقتنامه تریپس هم مورد تاکید قرار گرفته است در این فرض باید استفاده خوانده از علامت خواهان موجب گمراهی و فریب شود تا نقض حق صورت گیرد و الا موضوع قابل طرح در محاکم نخواهد بود.

___________________________________

جهت مشاوره حقوقی و ثبت برند با ما تماس بگیرید. ۰۲۱۲۶۱۱۶۶۹۱

منبع : حقوق علائم تجاری (نوشته سید حسن میرحسینی)

___________________________________