نحوه ثبت اختراعات در ایران

نحوه ثبت اختراعات در ایران

نحوه ثبت اختراعات در ایران در این مقاله ثبت سبز نحوه ثبت اختراعات در ایران را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و... در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید. خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از: ثبت شرکت در ایران ثبت شرکت در اروپا ثبت شرکت در آسیا ثبت شرکت در آمریکا ثبت شرکت در استرالیا  ثبت اختراع ثبت طراحی صنعتی ثبت برند (علامت تجاری) IPR ها دارایی های قابل معامله را از طریق محصولات عقل انسانی ایجاد می کنند و مجموعه وسیعی از ابزارهای IPR را ارائه می دهند که بر اساس آن کسب و کار می تواند به موفقیت در مدل های کسب و کار نوآورانه کمک کند. اختراعات، چه محصولات و چه فرآیندهای، برای حل مشکلات خاص تکنولوژی مفهومی هستند. هنگامی که آنها اختراع می شوند، اختراعات...
خواندن ادامه