اولویت دهی به ثبت موسسات دانش بنیان

اولویت دهی به ثبت موسسات دانش بنیان

اولویت دهی به ثبت موسسات دانش بنیان و سایر حمایت ها در این مقاله ثبت سبز  اولویت دهی به ثبت موسسات دانش بنیان را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.ثبت سبز ثبت شرکت دانش بنیان را با کیفیتی بالا در کوتاهترین زمان انجام می دهد. ماده23-پارکهای علم و فناوری،مرکز رشد مناطق ویژه علم و فناوری و مناطق ویژه اقتصادی موظفند نسبت به الویت دهی در استقرار شرکت ها و موسسات دانش بنیان اقدام نمایند. ماده24-صندوق حداقل سی درصد کمکها، تسهیلات و سرمایه گذاری های خود را به شرکت های دانش بنیان مستقر در مراکز رشد علم و فناوری ،پارک های علم و فناوری مناطق ویژه علم و فناوری و مناطق ویژه اقتصادی تخصیص دهد ماده25- شرکتها و موسسات دانش بنیان در مناقصات قراردادهای پژوهشی فناوری و تجاری...
خواندن ادامه
قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات

قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات

قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات در این مقاله ثبت سبز  قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و... در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.ثبت سبز ثبت شرکت دانش بنیان را با کیفیتی بالا در کوتاهترین زمان انجام می دهد. ماده1-شرکت ها و موسسات دانش بنیان شرکت یا موسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور هم افزایی علم و ثروت توسعه اقتصاد دانش محور ،تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع نو آوری)و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات)در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط تشکیل...
خواندن ادامه