قوانین در تعارض با علامت مشهور ( برند )

قوانین در تعارض با علامت مشهور ( برند )

قوانین در تعارض با علامت مشهور ( برند ) در این مقاله ثبت سبز  قوانین در تعارض با علامت مشهور ( برند ) را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و... در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید. خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از: ثبت شرکت در ایران ثبت شرکت در اروپا ثبت شرکت در آسیا ثبت شرکت در آمریکا ثبت شرکت در استرالیا  ثبت اختراع ثبت طراحی صنعتی ثبت برند (علامت تجاری) ماده 4 توصیه به علائم متعارض اختصاص دارد. به موجب شق الف بند 1 ماده یاد شده در صورتی یک علامت یا بخش مهمی از آن با علامت مشهور (برند ) در تعارض خواهد بود که کپی ترجمه یا آوا نویسی علامت مشهوری باشد که در صورت استفاده تقاضای ثبت یا ثبت آن برای کالاها و یا...
خواندن ادامه