حفاظت از علامت های تجاری 

حفاظت از علامت های تجاری 

حفاظت از علامت های تجاری در این مقاله ثبت سبز حفاظت از علامت های تجاری را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و... در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید. ایران به عنوان یکی از بازارهای بالقوه اصلی خاورمیانه شناخته شده است. با لغو تحریم های سازمان ملل علیه ایران، بسیاری از شرکت ها به دنبال گسترش عملیات خود و ورود به بازار سودآور هستند. با حدود 80 میلیون نفر در کل جمعیت، ایران یکی از بزرگترین بازار های منطقه برای بسیاری از معامله گران و نهادهای بین المللی و محلی محسوب می شود. اهمیت در حال افزایش ارزش اقتصادی بازار محلی نیاز به ایجاد سازوکار عملی برای حفاظت و اجرای حقوق مالکیت معنوی (IP) دارد. علامت تجاری یکی از حقوق آی پی غالب و رایج است و در...
خواندن ادامه