طبقه بندی علامت تجاری

طبقه بندی علامت تجاری

طبقه بندی علامت تجاری در این مقاله ثبت سبز طبقه بندی علامت تجاری را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و... در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید. خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از: ثبت شرکت در ایران ثبت شرکت در اروپا ثبت شرکت در آسیا ثبت شرکت در آمریکا ثبت شرکت در استرالیا  ثبت اختراع ثبت طراحی صنعتی ثبت برند (علامت تجاری) انواع مهم علامت تجاری به شرحی است که در مطالب قبلی عنوان کردیم. با توجه به انواع علامت به ویژه مصادیق جدید آن که در قوانین ملی کشورهای مختلف به رسمیت شناخته شده است می توان انواع علائم تجاری را با توجه به ملاک های زیر نیز مرود طبقه بندی قرارداد: طبقه بندی بر اساس نشانه ای که علامت را تشکیل می دهد: الف – علائم نامی یا...
خواندن ادامه