اولویت دهی به ثبت موسسات دانش بنیان

اولویت دهی به ثبت موسسات دانش بنیان

اولویت دهی به ثبت موسسات دانش بنیان و سایر حمایت ها در این مقاله ثبت سبز  اولویت دهی به ثبت موسسات دانش بنیان را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.ثبت سبز ثبت شرکت دانش بنیان را با کیفیتی بالا در کوتاهترین زمان انجام می دهد. ماده23-پارکهای علم و فناوری،مرکز رشد مناطق ویژه علم و فناوری و مناطق ویژه اقتصادی موظفند نسبت به الویت دهی در استقرار شرکت ها و موسسات دانش بنیان اقدام نمایند. ماده24-صندوق حداقل سی درصد کمکها، تسهیلات و سرمایه گذاری های خود را به شرکت های دانش بنیان مستقر در مراکز رشد علم و فناوری ،پارک های علم و فناوری مناطق ویژه علم و فناوری و مناطق ویژه اقتصادی تخصیص دهد ماده25- شرکتها و موسسات دانش بنیان در مناقصات قراردادهای پژوهشی فناوری و تجاری...
خواندن ادامه
مواد قانونی مربوط به موسسات غیر تجاری

مواد قانونی مربوط به موسسات غیر تجاری

مواد قانونی مربوط به موسسات غیر تجاری در این مقاله ثبت سبز مواد قانونی مربوط به موسسات غیر تجاری را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و... در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید. خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از: ثبت شرکت در ایران ثبت شرکت در اروپا ثبت شرکت در آسیا ثبت شرکت در آمریکا ثبت شرکت در استرالیا  ثبت اختراع ثبت طراحی صنعتی ثبت برند (علامت تجاری) مواد قانونی مربوط به موسسات غیر تجاری ماده 584: تشکیلات و موسساتی که برای مقاصد غیر تجاری تاسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوص که وزارت عدلیه معین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می کند. ماده 585: شرایط ثبت موسسات و تشکیلات مذکور در ماده فوق به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.( به آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و...
خواندن ادامه
مواد قانونی مربوط به شرکت تضامنی

مواد قانونی مربوط به شرکت تضامنی

ماده 116: شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود: اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراری که بین شرکاء بر خلاف این ترتیب داده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود. ماده 117: در اسم شرکت تضامنی باید عبارت ( شرکت تضامنی) و لااقل اسم یک نفر از شرکاء ذکر شود . در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد باید بعد از اسم شرکت یا شرکایی که ذکر شده است عبارتی از قبیل (و شرکاء) یا (و برادران) قید شود. ماده 118: شرکت تضامنی وقتی بشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد. ماده 119: در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم می شود مگر آنکه شرکت نامه غیر از این ترتیب را مقرر داشته...
خواندن ادامه