شروط قابل رؤیت بودن ثبت علائم تجاری

شروط قابل رؤیت بودن ثبت علائم تجاری

شروط قابل رؤیت بودن ثبت علائم تجاری در این مقاله ثبت سبز شروط قابل رؤیت بودن ثبت علائم تجاری را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و... در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید. خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از: ثبت شرکت در ایران ثبت شرکت در اروپا ثبت شرکت در آسیا ثبت شرکت در آمریکا ثبت شرکت در استرالیا  ثبت اختراع ثبت طراحی صنعتی ثبت برند (علامت تجاری) قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 بر خلاف قانون 1310 از علامت تجاری تعریف کرده است و در قانون 1386 بر خلاف قانون 1310 از ذکر مصادیق علائم تجاری خودداری شده است. محدودیتی که در قانون 1386 در رابطه با ثبت علائم پیش بینی شده است این است که علائمی قابل ثبت هستند که قابل رویت...
خواندن ادامه