حمایت از برند(علامت مشهور)

حمایت از برند(علامت مشهور)

حمایت از برند(علامت مشهور) در این مقاله ثبت سبز حمایت از برند(علامت مشهور) را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و... در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید. خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از: ثبت شرکت در ایران ثبت شرکت در اروپا ثبت شرکت در آسیا ثبت شرکت در آمریکا ثبت شرکت در استرالیا  ثبت اختراع ثبت طراحی صنعتی ثبت برند (علامت تجاری) خلاصه اینکه حمایت از یک علامت تجاری مشهور بر طبق ماده 6 مکرر کنوانسیون پاریس ناشی از تعهد یک کشور عضو برای انجام اقدامات زیر در مواردی است که قوانین آن کشور چنین امری را اجازه می دهد یا یک طرف ذینفع چنین چیزی را درخواست می کند.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و... در اسرع وقت...
خواندن ادامه