ثبت علامت تجاری

ثبت علامت تجاری

ثبت علامت تجاری در این مقاله ثبت سبز ثبت علامت تجاری را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و... در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و ثبت برند خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید. خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از: ثبت شرکت در ایران ثبت شرکت در اروپا ثبت شرکت در آسیا ثبت شرکت در آفریقا ثبت شرکت در آمریکا ثبت شرکت در استرالیا  ثبت اختراع ثبت طراحی صنعتی ثبت علامت تجاری  ثبت برند تعریف علامت تجاری بر اساس ماده 1 قانون علامت تجاری ایران، یک علامت تجاری نشانه ای از هر گونه توصیفی مانند دستگاه، نقاشی، شماره، نامه، علامت، مهر و موم، بسته بندی و غیره است که برای تشخیص محصولات صنعتی، کالاهای تجاری یا محصولات کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد. یک علامت تجاری ممکن است برای تشخیص محصولات یک گروه خاص از کشاورزان، صاحبان صنعت، یا بازرگانان، یا محصولات یک...
خواندن ادامه