ثبت طراحی صنعتی

ثبت طراحی صنعتی

ثبت طراحی صنعتی در این مقاله ثبت سبز ثبت طراحی صنعتی را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و... در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و ثبت برند خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید. خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از: ثبت شرکت در ایران ثبت شرکت در اروپا ثبت شرکت در آسیا ثبت شرکت در آمریکا ثبت شرکت در استرالیا  ثبت اختراع ثبت طراحی صنعتی ثبت علامت تجاری  ثبت برند فصل دوم: طرح های صنعتی ماده 20 - برای این قانون، هر ترکیبی از خط ها یا رنگ ها و یا هر شکل سه بعدی، به صورت خطوط یا رنگ مرتبط یا غیر مرتبط، به عنوان یک طراحی صنعتی مطرح می شود، به شرطی که چنین ترکیب یا فرم ظاهر خاصی برای یک محصول صنعت یا صنایع دستی. در طراحی صنعتی، حفاظت تحت این قانون تنها به دستیابی به یک نتیجه فنی بدون...
خواندن ادامه