ثبت برند (علامت تجاری)

ثبت برند (علامت تجاری)

ثبت برند (علامت تجاری) در این مقاله ثبت سبز  ثبت برند (علامت تجاری) را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و... در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید. خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از: ثبت شرکت در ایران ثبت شرکت در اروپا ثبت شرکت در آسیا ثبت شرکت در آفریقا ثبت شرکت در آمریکا ثبت شرکت در استرالیا  ثبت اختراع ثبت طراحی صنعتی ثبت برند (علامت تجاری) چگونه می توان یک علامت تجاری یا برند را در ایران ثبت کرد؟ مرحله 1: اسناد مورد نیاز ثبت یک علامت تجاری یا برند به شرح زیر است: برای افراد واقعی: یک نسخه از کارت تولد و ملی (ID) عملیات اجازه می دهد، از جمله موارد مورد نیاز برای به دست آوردن از یک اتحادیه، سازمان های صنایع، سازمان های استخراج معادن (حق امتیاز) و غیره برگزاری یک...
خواندن ادامه