ثبت اختراعات در ایران

ثبت اختراعات در ایران

 ثبت اختراعات در ایران در این مقاله ثبت سبز مقررات ثبت اختراعات در ایران را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و... در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید. خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از: ثبت شرکت در ایران ثبت شرکت در اروپا ثبت شرکت در آسیا ثبت شرکت در آمریکا ثبت شرکت در استرالیا  ثبت اختراع ثبت طراحی صنعتی ثبت علامت تجاری  ثبت برند مقررات ثبت اختراعات در ایران به قرار زیر است: ماده 1- اختراع نتیجه کار یک فرد است که محصول و یا یک فرآیند خاص را برای اولین بار تولید می کند و راه حلی برای یک مشکل خاص در یک خط خاص از تخصص، تکنیک، تکنولوژی، صنعت و مانند. ماده 2 - اختراع باید دارای مجوز باشد اگر شامل یک نوآوری جدید و قابل اجرا در صنعت باشد. نوآوری شامل هر چیزی است که...
خواندن ادامه