تفاوت علامت تجاری و نام تجاری در چیست ؟

تفاوت علامت تجاری و نام تجاری در چیست ؟

تفاوت علامت تجاری و نام تجاری در چیست ؟ در این مقاله ثبت سبز تفاوت علامت تجاری و نام تجاری در چیست ؟ را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و... در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید. خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از: ثبت شرکت در ایران ثبت شرکت در اروپا ثبت شرکت در آسیا ثبت شرکت در آمریکا ثبت شرکت در استرالیا  ثبت اختراع ثبت طراحی صنعتی ثبت برند (علامت تجاری) با توجه به بند (ج) ماده 30 انون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری (علامت تجاری)، نام تجاری یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده شخص حقیقی یا حقوقی باشد. همچنین همانطور که در ماده 47 قانون یاد شده آمده است ، با رعایت قوانین و مقررات ثبت اجباری نام های تجاری، این...
خواندن ادامه