انواع علامت تجاری-علامت خدماتی

انواع علامت تجاری-علامت خدماتی

انواع علامت تجاری-علامت خدماتی در این مقاله ثبت سبز انواع علامت تجاری-علامت خدماتی را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و... در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید. خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از: ثبت شرکت در ایران ثبت شرکت در اروپا ثبت شرکت در آسیا ثبت شرکت در آمریکا ثبت شرکت در استرالیا  ثبت اختراع ثبت طراحی صنعتی ثبت برند (علامت تجاری) در فرهنگ بلاک در رابطه با تعریف علامت خدماتی آمده است : علامتی که در فروش و تبلیغ خدمات بکار می رود تا ماهیت خدمات یک شخص را تعیین نموده و آن ها را از خدمات سایرین متمایز سازد. برخی از حقوق دانان در تعریف علامت خدماتی گفته اند: خدماتی که نوعا در قلمرو تجارت بوده و می توان برای آن ها علامت انتخاب کرد و در...
خواندن ادامه