انواع علامت تجاری-علامت تأییدی یا تضمینی

انواع علامت تجاری-علامت تأییدی یا تضمینی

انواع علامت تجاری-علامت تأییدی یا تضمینی در این مقاله ثبت سبز انواع علامت تجاری-علامت تأییدی یا تضمینی را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و... در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید. خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از: ثبت شرکت در ایران ثبت شرکت در اروپا ثبت شرکت در آسیا ثبت شرکت در آمریکا ثبت شرکت در استرالیا  ثبت اختراع ثبت طراحی صنعتی ثبت برند (علامت تجاری) علامت تاییدی یا تضمینی علامتی است که صرفا بر اساس استاندارد معینی مورد استفاده قرار می گیرد. فرهنگ حقوقی بلاک از علامت تاییدی به شرح زیر تعریف کرده است: علامت تاییدی علامت تجاری یا خدماتی است که نشان می دهد کالا یا خدمات دارای برخی از استانداردهای کیفیتی است و مبدا خاصی نشأت گرفته است.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما...
خواندن ادامه