انواع علامت تجاری-علائم جمعی

انواع علامت تجاری-علائم جمعی

انواع علامت تجاری-علائم جمعی در این مقاله ثبت سبز انواع علامت تجاری-علائم جمعی را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و... در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید. خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از: ثبت شرکت در ایران ثبت شرکت در اروپا ثبت شرکت در آسیا ثبت شرکت در آمریکا ثبت شرکت در استرالیا  ثبت اختراع ثبت طراحی صنعتی ثبت برند (علامت تجاری) علامت جمعی نشانه ای است که برای متمایز کردن مبدا جغرافیایی مواد به بکار گرفته شده شیوه ساخت و کیفیت و یا سایر ویژگی های مشترک کالا و خدمات بنگاه هایی نختلف به کار می رود که با نظارت مالک آن که می تواند یک اتحادیه یا تعونی یا اشخاص حقوقی دیگر باشد این علامت مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به تعریف فوق مالک علامت...
خواندن ادامه