آیین نامه نحوه تأسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی – شرایط موسسین

آیین نامه نحوه تأسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی – شرایط موسسین

آیین نامه نحوه تأسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی - شرایط موسسین در این مقاله ثبت سبز  آیین نامه نحوه تأسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی - شرایط موسسین را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و... در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید. خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از: ثبت شرکت در ایران ثبت شرکت در اروپا ثبت شرکت در آسیا ثبت شرکت در آمریکا ثبت شرکت در استرالیا  ثبت اختراع ثبت طراحی صنعتی ثبت برند (علامت تجاری) ماده18 موسسه موسسین اعتباری باید از شرایط زیر برخوردار باشند: 1-توان تامین سرمایه لازم برای تاسیس موسسه اعتباری. 2- در خصوص اشخاص حقوقی سپری شدن حداقل پنج سال از تاریخ فعالیت آن ها. 3-نداشتن سابقه محکومیت کیفری موثر. 4-نداشتن بدهی غیر جاری به بانک ها،موسسات اعتباری غیر بانکی و سایر بنگاه های واسطه پولی...
خواندن ادامه