ثبت شرکت دانش بنیان

در این مقاله ثبت سبز ثبت شرکت دانش بنیان را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.ثبت سبز ثبت شرکت دانش بنیان را با کیفیتی بالا در کوتاهترین زمان انجام می دهد.

مخاطبان بخش امور بین الملل بنیاد ملی نخبگان چه کسانی هستند؟

فارغ التحصیل PHD ایران از دانشگاه های برتر جهان *
استادان برجسته ایرانی که در دانشگاه های جهان آموزش می دهند *
کارشناسان برجسته ایرانی و مدیران مراکز علمی دنیا و شرکت های برتر در زمینه فناوری را رهبری می کنند
سرمایه گذاران موفق و کارآفرینان بدون سرمایه گذار در ایران

* بر اساس طبقه بندی جهانی دانشگاه های جهانی که سالانه توسط مجله “تایمز” منتشر می شود

به لحاظ قانونی، من باید برای خدمات نظامی مراجعه کنم. چگونه می توانم به ایران بروم؟

آخرین اظهارنامه ستاد مشترک نیروهای مسلح مربوط به محل اقامت مربوط به اجازه خروج ویژه تا پایان سال 1395 (مارس 2017) به شرح زیر اعلام شده است:

– با توجه به این که سن انقضاء استخدام در جمهوری اسلامی ایران 50 سال است، ایرانیان غیرمسلمان که بیش از 50 سال دارند از خدمات نظامی معاف هستند.

– تمام نامزدهای انتخاباتی که ایرانیان ساکن در کشورهای دیگر هستند و حداقل سه سال در خارج از کشور اقامت دارند، می توانند در مدت سه ماه تا 21 مارس 2017 با حداکثر دو بار در سال به ایران سفر کنند.

– در موارد استثنائی مجوز خروج کاندیدان برای سومین بار بر اساس فرمان کمیسیون شامل نمایندگان سازمان های مربوطه داده می شود.

قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان

2. انجام پروژه های پژوهشی مربوط به نیروهای مسلح و ارزیابی و تصویب این پروژه توسط هیئت منصفه پایه نخبگان نیروهای مسلح

ثبت شرکت دانش بنیان
ثبت شرکت دانش بنیان

* تنظیم مقررات خدمات نظامی توسط بنیاد نخبگان ملی

برنامه های بنیاد ملی نخبگان برای استفاده از متخصصان و دانشمندان غیرمسئول ایرانی چه ویژگی هایی دارند؟

آیا در بنیاد ملی نخبگان برنامه ای برای پشتیبانی و استفاده از پتانسیل کارآفرینان و سرمایه گذاران غیرمسئول ایران وجود دارد؟

بنیاد ملی نخبگان از کارآفرینان و سرمایه گذاران موفق در خارج از کشور در حوزه علم و فناوری حمایت می کند که قصد فعالیت اقتصادی دارند و تجربیات خود را ارائه می دهند. علاوه بر این، برخی از امکانات موجود مانند تسهیل تأسیس شرکت در پارک علم و فناوری و اعلام مزایا و خدمات آنها برای چنین افرادی وجود دارد.

زمینه های عملیاتی:

– ارتقاء علم و فناوری (دفتر مرکزی)

– روابط و اطلاع رسانی

– تبلیغات و امور فرهنگی

– انتشارات و اسناد

– مراسم

– رای گیری و روابط با مردم

– تحقیق و برنامه ریزی

الویت دهی به شرکت ها و موسسات دانش بنیان و سایر حمایت ها

استراتژی ها:

الف) ایجاد زمینه ذهنی و اطلاعات برای اجرای بهینه از بخش های علمی و فناوری سیاست ها و برنامه های دفتر ریاست جمهوری

ب) معرفی برنامه ها و فعالیت های دفتر علمی و فنی دفتر ریاست جمهوری در دو سطح عمومی و خصوصی (کل جامعه و تصمیم گیری، متفکران و متخصصان در زمینه های علمی و فن آوری)

ج) تهیه زمینه های فرهنگی و تبلیغاتی برای اجرای بهتر سیاست ها و برنامه های بخش علمی و فن آوری دفتر ریاست جمهوری

د) کمک به تعمیم “گفتگو پیشرفت علم و فناوری” در جامعه.

شرح وظایف ثبت شرکت دانش بنیان :

بررسی و مطالعه رسانه های خبری بصری، شنوایی و کتبی و وب سایت های اطلاعاتی داخلی و خارجی، استخراج اطلاعات مربوط به بنیاد و انتقال آنها به رییس بنیاد و سایر مقامات مربوطه و فرمول پاسخ های احتمالی بر اساس مشورت با مقامات صالحه .
هماهنگی و ترتیب کنفرانس های مطبوعاتی، مصاحبه های لازم برای بنیاد و ایجاد اخبار از طریق رسانه های رسمی و الکترونیکی.
بررسی و تجزیه و تحلیل مسائل در رسانه ها افزایش می یابد و در صورت لزوم، گزارش را آماده می کند و با همکاری واحدهای مربوطه پاسخ می دهد.
فرمولاسیون، برنامه ریزی، انتشار و توزیع نشریات بنیادی مانند کتاب، خبرنامه، مجله، CD-ROM و غیره
مشارکت و نظارت بر طراحی، آماده سازی و تولید نشریات و گزارش های دوره ای یا مقیاس های غیر چاپی بنیاد و رسانه، مانند نقاشی انواع نمودار ها و غیره
آماده سازی برنامه های تبلیغاتی و برنامه ها و انجام وظایف مرتبط با آیین ها و مشارکت فعال با سایر واحدها در زمینه برنامه ریزی و اجرای.
اطلاع رسانی به مردم در مورد نتایج برنامه ها و فعالیت های بنیاد از طریق انتشار اخبار و اطلاعات در رسانه ها.

در این مقاله ثبت سبز ثبت شرکت دانش بنیان را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.ثبت شرکت دانش بنیان