شرایط ثبت شرکت در ایران

در این مقاله ثبت سبز شرایط ثبت شرکت در ایران را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از:

ثبت شرکت در ایران

ثبت شرکت در اروپا

ثبت شرکت در آسیا

ثبت شرکت در آمریکا

ثبت شرکت در استرالیا 

ثبت اختراع

ثبت طراحی صنعتی

ثبت برند (علامت تجاری)

شرایط ثبت شرکت در ایران
شرایط ثبت شرکت در ایران

کارشناسان شرکت ما در ایران خدمات ثبت نام شرکت را به کارآفرینان خارجی می دهند که می خواهند فعالیت های تجاری خود را در قلمرو ایران گسترش دهند. شرکت ما می تواند به شما برای ثبت نام انواع مختلف شرکت ها در ایران کمک کند. با دانش گسترده ای در مورد روند ادغام، متخصصان تشکیل دهنده شرکت ما می توانند ثبت نام کسب و کار در ایران را با توجه به رویه ها و مقررات قانون محلی آسان کند.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

فرایند ادغام در ایران

فرایند ادغام شامل تصمیم گیری در مورد اهداف شرکت در کنار ارائه مدارک مورد نیاز است. این شرکت به عنوان یک شرکت سهامی، شرکت سهامی یا سایر انواع موجود در ایران ثبت می شود.

متخصصان شرکت ما می توانند اطلاعات مربوط به ثبت نام شرکت در ایران را ارائه دهند، از قبیل حداقل تعداد همکاران، مدیران و دبیرخانه و سایر شرایط.

هنگام ثبت نام یک شرکت در ایران، متخصصین شرکت ما با تکمیل فرم و پرداخت مالیات، یک نام شرکت خاص را درخواست خواهند کرد. این درخواست به اداره ثبت شرکتها در ایران ارسال می شود و در اینجا اسناد مورد نیاز عبارت است:

• جلسه سهامدار، منعکس کننده انتخاب مدیران؛
• کارت شناسایی و کپی شناسنامه های تولد سهامداران؛
• اساسنامه، امضا شده توسط همه سهامداران؛
• مجمع عمومی بنیانگذاران و هیئت مدیره؛
• اعلامیه ای مبنی بر اینکه همه سهام ها مشترک شده اند و غیره

پس از پذیرش کلیه اشکال، کسب و کار جدید کسب و کار گواهی ثبت نام را دریافت خواهید کرد. متخصصان تشکیل دهنده شرکت ما در ایران می توانند به شما در ارائه انواع خدمات دیگری نیز کمک کنند مانند:

• ثبت نام برای مالیات بر ارزش افزوده؛
• باز کردن یک حساب بانکی، ضروری برای شرکت شما در ایران؛
• مشاوره در مورد کاهش مالیات یا استثنائات شما ممکن است مجاز باشد؛
• خدمات حسابداری؛
• دفتر مجازی.

ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

متقاضیان ایجاد یک شاخه در ایران باید مدارک زیر را به ثبت نام شرکت در ایران ارسال نمایند:
یک درخواست کتبی توسط شرکت؛
نسخه های گواهی نشده از اسناد و مدارک شرکت، گواهی مبادله و آخرین تغییرات در آن، به مقامات صالحه توصیه می شود.
گزارش شامل:
اطلاعات مربوط به فعالیت های شرکت
استدلال و نیاز به ایجاد شاخه ای در ایران؛
طبیعت و محدوده مقامات به شعبه و هدف شعبه داده می شود؛
برآورد منابع انسانی مورد نیاز، بین کارکنان ایرانی و خارج از کشور جداسازی شد؛
شیوه ای که مورد نیاز محلی شاخه (ارز خارجی و ریال) تامین می شود.
یک نامه از یک آژانس دولتی در صورتی که این شرکت یک قرارداد را با این آژانس به پایان برساند؛
اعلامیه ثبت نام برای شعبه این توسط ما تکمیل شده و برای اعدام فرستاده می شود؛
نامه ای از اختیاری که مدیر شعبه را مجاز به عمل به نمایندگی از شرکت خارجی می کند؛
نامه ای از تعهد که توسط نماینده محلی انجام می شود و برای جلوگیری از انحلال شعبه در صورتی که فعالیت های شعبه توسط مقامات صالحیت ایران متوقف می شود؛
گواهی گواهینامه حسابرسی شده و صورت حساب های مالی منتخب از دست رفته
لطفا توجه داشته باشید که هر یک از اسناد فوق الذکر که خارج از ایران تهیه شده است باید توسط مقامات صالحیت تایید شده و توسط وزارت امور خارجه تایید شده و توسط کنسولگری ایران در آن کشور تأیید شود. اسناد فوق باید به زبان فارسی ترجمه شود و اصل انگلیس و همچنین نسخه های ترجمه شده باید به ثبت کننده شرکت ارسال شود.

برای هرگونه اطلاعات دیگر در مورد خدمات ثبت نام شرکت در این کشور، لطفا با کارشناسان شرکت ما تماس بگیرید.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.