جنبه های قانونی و روش ایجاد یک شرکت در ایران

در این مقاله ثبت سبز جنبه های قانونی و روش ایجاد یک شرکت در ایران را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از:

ثبت شرکت در ایران

ثبت شرکت در اروپا

ثبت شرکت در آسیا

ثبت شرکت در آمریکا

ثبت شرکت در استرالیا 

ثبت اختراع

ثبت طراحی صنعتی

ثبت برند (علامت تجاری)

با توجه به این واقعیت که اکثر سرمایه گذاری ها در ایران با راه اندازی یک شرکت آغاز می شود، بسیاری از سرمایه گذاران خارجی به اطلاعات قابل اطمینان در مورد روند و الزامات آن نگاه می کنند. در عین حال، روش و قوانین مربوط به منابع مختلفی که نیاز به جمع آوری و توضیح دارند، ذکر شده است. این مقاله برای پاسخگویی به تمام این نیازها و ارائه کلیه اطلاعات لازم در مورد ایجاد یک شرکت در ایران نوشته شده است.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

1. قوانین حاکم

قانون شرکت ایران در “قانون تجاری” ایران و در “اصلاح قانون اساسی بخشی از قانون تجاری ایران” گنجانده شده است. همچنین مقررات دیگر مربوط به شرکت ها یا شعبه های شرکت های خارجی در ایران وجود دارد که عمدتا مربوط به نحوه ثبت و تأسیس آن است.

2. مالکیت یک شرکت خارجی

ممکن است یک شرکت در ایران به طور کامل توسط اتباع خارجی اداره شود. همچنین امکان تشکیل شعبه در ایران با سهامداران خارجی و مدیران خارجی وجود دارد.

3. ساختار شرکت ها در ایران

در ایران انواع مختلفی از شرکت ها وجود دارد. آنها عبارتند از: شرکت سهامی خصوصی، شرکت سهامی عام، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مشارکت عمومی، شرکت مشارکت محدود، شرکت مشارکت سهامی، شرکت مشارکت شرکت سهامی و شرکت تعاونی. با این حال، تنها شرکت با مسئولیت محدود (LLC) و شرکت سهامی خصوصی در بین سرمایه گذاران محبوب هستند، زیرا این دو شرکت دارای قوانین جامع تر و صریح تر هستند.

جنبه های قانونی و روش ایجاد یک شرکت در ایران
جنبه های قانونی و روش ایجاد یک شرکت در ایران

4. تعداد سهامداران

سه سهامدار باید برای ایجاد یک شرکت سهامی خصوصی در ایران، با این حال، پنج سهامدار مورد نیاز برای ایجاد یک شرکت سهامی عام. از سوی دیگر، برای ایجاد یک شرکت با مسئولیت محدود (LLC) و دیگر انواع شرکت ها، برای ایجاد دو سهامدار کافی است.

5. حداقل سرمایه منشور مورد نیاز برای ایجاد یک شرکت

حداقل سرمایه مورد نیاز برای ثبت نام یک شرکت سهامی خصوصی 1 میلیون IRR (حدود 40 دلار) و حداقل سرمایه ثابت برای ثبت نام یا شرکت سهامی عام 5 میلیون IRR (حدود 150 دلار) است. از سوی دیگر، هیچ مقدار مشخصی از سرمایه منشور در قوانین و مقررات مربوط به ایجاد یک شرکت با مسئولیت محدود و دیگر انواع شرکت ها در ایران وجود ندارد، اما «اداره ثبت شرکت ها» معمولا درخواست پرداخت یک مقدار جزئی را قبل از چنین شرکت هایی می توانند ثبت شوندثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

6. مشارکت در نوع

سهم مشارکت در “سهام خصوصی” و “شرکت های محدود” مجاز است. از لحاظ تئوری، سهم در نوعی می تواند هر چیز ارزشمندی باشد؛ با این حال، املاک و مستغلات بیشتر شایع است. با توجه به “قانون تجاری” ایران، تمام مشارکت های غیرمستقیم در شرکت های سهامی خاص باید توسط “کارشناس رسمی” مورد ارزیابی قرار گیرد و سهامداران قادر به قبول چنین مشارکتی از طریق ارزیابی متخصص رسمی نمی باشند. از سوی دیگر، در شرکت های “مسئولیت محدود”، تمام مشارکت های غایب توسط سهامداران ارزشمند هستند.

7. هیئت مدیره

برای شرکت های سهامی و خصوصی خصوصی لازم است که یک هیئت مدیره داشته باشیم. با این حال، برای یک شرکت با مسئولیت محدود، اختیاری است که یک هیئت مدیره داشته باشد، اما باید یک مدیر اجرایی داشته باشد.
در رابطه با سهام شرکت های سهامی، مدیران باید از میان سهامداران منصوب شوند. این نیازی برای LLCs نیست. شرکت های سهامی متشکل از یک رئیس و معاون رئیس هیئت مدیره و هیئت مدیره نیز باید یک مدیر عامل (مدیرعامل) را تعیین کنند، اگرچه مدیر عامل نیازی به عضو هیئت مدیره نیست. هیئت مدیره یک شرکت ممکن است اتباع ایرانی یا خارجی باشد و در این زمینه محدودیتی وجود ندارد.

8. محدودیت در انتقال سهام

معامله سهام در شرکت های خصوصی سهامی محدودیتی ندارد، مگر این که شرکت های سهامی (مقررات) محدودیتی در آن ایجاد کنند. از سوی دیگر، انتقال سهم هر شریک در شرکت های مسئولیت محدود، مستلزم رضایت سهامدارانی است که دارای سه چهارم سرمایه متعلق به شرکت هستند و اکثریت آنها نیز در اختیار دارند. علاوه بر این، انتقال سهم شریک در LLC تنها با تهیه یک “رسمی” امکان پذیر است.

9. روش فروش سهام شرکت ایرانی

بر اساس قانون “تجاری” ایران، شرکت های خصوصی سهام می توانند سهام هر دو نام و ناشناس را صادر کنند. اگر سهام شرکت شامل نام یک سهامدار باشد، معامله باید در “Book Registration Book” شرکت ثبت شده و توسط طرفین امضا شود. علاوه بر این، باید بین یک سهامدار یک دقیقه ای طراحی و پس از پرداخت “مالیات بر سهمیه سهام” به “اداره ثبت شرکت ها” ارسال شود. فقط پس از این روش به پایان می رسد، عنوان یک سهم به نام به شخص دیگری منتقل می شود. از سوی دیگر، اگر سهام شرکت ناشناس باشد، نیازی به پرداخت مالیات و ثبت نام در دفتر ثبت شرکت نیست. بنابراین، با دادن و جمع آوری و پیش نویس یک دقیقه بین دو طرف، چنین سهام هایی قابل فروش می باشند.
با این حال، همانطور که قبلا ذکر شد، انتقال سهم هر شریک در شرکت های مسئولیت محدود، مستلزم رضایت سهامدارانی است که سه چهارم سرمایه متعلق به شرکت دارند و همچنین اعداد اکثریت (تعداد سهامداران). علاوه بر این، انتقال سهم شریک تنها با تهیه یک “رسمی” امکان پذیر است. بنابراین، یک دقیقه باید توسط اکثریت ذکر شده طراحی و امضا شود و همچنین دو سهامدار باید به یک دفتر عمومی دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند تا معامله خود را به صورت یک رسمی ثبت کنند.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

10. آدرس ایرانی بت شده

هر شخص حقوقی که در ایران مستقر است، باید یک آدرس ثبت شده در ایران داشته باشد.

11. حسابرسان

لازم است که حداقل دو حسابرس در شرکت های سهامی و خصوصی خصوصی وجود داشته باشد، اما برای LLCs برای حسابرس اختیاری است.

12. سازمان های مدیریت شرکت های ایرانی

دو موسسه مدیریت در شرکت های سهامی خصوصی عبارتند از:
(i) هیئت مدیره: حداقل تعداد مدیران مورد نیاز برای چنین شرکتی سه است. آنها در میان سهامداران برای مدت بیش از دو سال انتخاب می شوند؛ آنها می توانند به طور نامحدود مجددا انتخاب مجدد شوند. با توجه به “قانون تجاری” ایران، اولین انتخاب هیئت مدیره توسط همه سهامداران صورت می گیرد؛ با این حال انتخاب مجدد BOD مسئولیت مجمع عمومی است. یک شخص حقوقی نیز می تواند عضو BOD باشد؛ اگر چنین است، می تواند وظایف خود را با انتصاب یک نماینده انجام دهد. علاوه بر این، مدیران باید تعداد سهام مشخص شده توسط قانون شرکت را داشته باشند. چنین سهام غیر قابل فروش است و به عنوان تضمین فعالیت های آنها برگزار می شود.
بجز مواردی که مطابق قانون “قانون تجاری” باید توسط مجمع عمومی مورد رسیدگی قرار گیرند، هیئت مدیره دارای تمامی اختیارات برای اجرای این شرکت است، در صورتی که تصامیم آنها در حوزه فعالیت شرکت قرار داشته باشد .
هیئت مدیره باید یک شخص طبیعی را به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب کند. ابعاد قدرت مدیر عامل، حقوق و دستمزد و دوره زمانی که او این موقعیت را دارد، توسط BOD تعیین خواهد شد. BOD می تواند مدیر عامل شرکت در هر زمانی را بکشند. مدیرعامل نماینده شرکت خواهد بود و قادر خواهد بود از طرف شرکت از یک سند امضا کند.
(ii) مجمع عمومی: در مجمع عمومی شرکت، مشارکت سهامدارانی که دارای نیمی از سهام شرکت هستند ضروری است. اگر قیموم بدست نیاید، سهامداران برای دومین بار دعوت خواهند شد و به طور رسمی توسط هر تعداد سهامداران برگزار خواهد شد. دعوت از سهامداران برای ایجاد مجمع عمومی وظیفه BOD است و یک بار در سال انجام می شود. موضوعاتی که باید در مجمع عمومی مورد توجه قرار گیرند عبارتند از: انتخاب BOD، تجزیه و تحلیل سود و زیان شرکت، خواص و بدهی های شرکت، تجزیه و تحلیل گزارش های مدیران و بازرسان، و سایر موارد مرتبط با سال مالی شرکت.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.
با این حال، در شرکت های مسئولیت محدود، تمام تصمیمات توسط کسانی که نیمی از سرمایه منشور شرکت را دارند، گرفته شده است. اگر چنین اکثریتی دست نیافتنی باشد، تمام سهامداران باید برای بار دوم دعوت شوند و تصمیمات گرفته شده توسط کسانی که اکثریت تعداد دارند. مقررات این شرکت می تواند یک روش دیگر برای تصمیم گیری ایجاد کند.
مدیران شرکت های مسئولیت محدود با اکثریت ذکر شده انتخاب شده اند. او / او دارای همه قدرت برای اجرای این شرکت است. مدیر یا مدیران چنین شرکتی نیازی به انتخاب بین سهامداران نیست، علاوه بر این، او می تواند برای مدت نامحدود انتخاب شود.

13. روش و مدارک لازم برای ثبت شرکت (یا یک شعبه)

از روز اسناد لازم برای ثبت نام تهیه شده است، معمولا یک ماه برای ثبت شرکت در ایران طول می کشد. روش ثبت نام با تکمیل یک فرم درخواست آنلاین شروع می شود و سپس اسناد را به «اداره ثبت شرکت ها» می گذارد.
اسناد مورد نیاز برای ثبت نام بر اساس ماهیت سهامداران و ملیت آنها متفاوت است. بنابراین، (a) برای یک فرد طبیعی ایرانی، اسناد مورد نیاز: یک نسخه از کارت ملی و یک کپی از گواهی هویت. اگر شریک ایرانی عضو هیئت مدیره شرکت باشد، “گواهی صدور محموله” نیز مورد نیاز است. (ب) یک فرد طبیعی خارجی باید یک نسخه از پاسپورت خود را (صفحه ای که حاوی اطلاعات هویت است) ارائه دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.
(ج) اگر سهامدار یک شرکت خارجی است (اسناد حقوقی)، مدارک مورد نیاز عبارتند از: (1) مجوز ثبت نام (باید توسط سفارت ایران تأیید شود). (ii) اساسنامه شرکت (مقررات)، (باید توسط سفارت ایران تأیید شود). (iii) نامزد نماینده و گواهی دادیار خود را. (iv) اگر نماینده شرکت یک شخص خارجی باشد، یک کپی از گذرنامه خود لازم است و اگر نماینده ایران باشد، باید کارت شناسائی و گواهی هویت آن مورد نیاز باشد.

14. هزینه ها

هزینه های زیر در ارتباط با تشکیل شرکت مواجه خواهد شد:
(a) هزینه ثبت نام بر اساس سرمایه شرکت که قابل پرداخت به دفتر ثبت شرکت است.
(ب) اتهام برای انتشار در روزنامه رسمی اطلاعیه ثبت نام، پرداخت شده به روزنامه رسمی در نرخ های فعلی.
(ج) اتهام برای انتشار در روزنامه عمومی در نرخ های فعلی.
(d) مالیات تمبر بر گواهی سهام
(ج) هزینه های حرفه ای که معمولا توسط وکیل محاسبه می شود

ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.