ثبت برند (علامت تجاری)

در این مقاله ثبت سبز  ثبت برند (علامت تجاری) را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از:

ثبت شرکت در ایران

ثبت شرکت در اروپا

ثبت شرکت در آسیا

ثبت شرکت در آفریقا

ثبت شرکت در آمریکا

ثبت شرکت در استرالیا 

ثبت اختراع

ثبت طراحی صنعتی

ثبت برند (علامت تجاری)

چگونه می توان یک علامت تجاری یا برند را در ایران ثبت کرد؟

مرحله 1: اسناد مورد نیاز ثبت یک علامت تجاری یا برند به شرح زیر است:
برای افراد واقعی:
یک نسخه از کارت تولد و ملی (ID)
عملیات اجازه می دهد، از جمله موارد مورد نیاز برای به دست آوردن از یک اتحادیه، سازمان های صنایع، سازمان های استخراج معادن (حق امتیاز) و غیره
برگزاری یک کارت بازرگانی برای متقاضیان با استفاده از الفبای انگلیسی در علامت تجاری خود یا برای کسانی که کالاها و خدمات را صادر می کنند
اسناد شخصی وکالت اگر نماینده سهامداران در روند باشد
یک تصویر 6 × 6 سانتیمتر یا کار گرافیکی علامت تجاری. اگر علامت تجاری یک مدل سه بعدی است، تصویر باید شی را از شش زاویه متفاوت نشان دهد.
حق اولویت: اگر متقاضی می خواهد از یک حق اولویت (تا شش ماه حداکثر) برای ثبت نام یک علامت تجاری که در خارج از کشور ثبت شده است، استفاده کند، باید اسناد حقوقی مناسب را به اظهارنامه خود اضافه کند یا مدارک را تا 15 روز پس از ارسال اعلامیه.

برای اشخاص حقوقی:
آگهی ثبت شرکت
آخرین آگهی تغییرات در شرکت
یک کپی از گواهینامه تولد و کارت شناسایی تمام امضاکنندگان
مجوز عملیات، از جمله مورد نیاز برای به دست آوردن از یک اتحادیه، سازمان های صنایع، سازمان های استخراج معدن (حق امتیاز) و غیره
برگزاری یک کارت بازرگانی برای متقاضیان با استفاده از الفبای انگلیسی در علامت تجاری خود یا برای کسانی که کالاها و خدمات را صادر می کنند
اسناد شخصی وکالت اگر نماینده سهامداران در روند باشد
یک تصویر 6 × 6 سانتیمتر یا کار گرافیکی علامت تجاری. اگر علامت تجاری یک مدل سه بعدی است، تصویر باید شی را از شش زاویه متفاوت نشان دهد.
حق اولویت: اگر متقاضی می خواهد از یک حق اولویت (تا شش ماه حداکثر) برای ثبت نام یک علامت تجاری که در خارج از کشور ثبت شده است، استفاده کند، باید اسناد حقوقی مناسب را به اظهارنامه خود اضافه کند یا مدارک را تا 15 روز پس از ارسال اعلامیه.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و ثبت برند خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

ثبت برند (علامت تجاری)
ثبت برند (علامت تجاری)

مرحله 2: متقاضی باید تمام اسناد مورد نیاز را آماده کند و از وب سایت اداره مالکیت صنعتی و اداره ثبت علائم تجاری برای پر کردن یک فرم اعلامیه موجود در وب سایت و شروع پروسه ثبت نام، مراجعه نماید. متقاضی باید در ارائه اطلاعات تماس خود، از جمله شماره تلفن و آدرس ایمیل و شماره مرجع، مراقب باشید. پس از تکمیل فرم اعلامیه، متقاضی باید یک کپی از تمام اسناد مورد نیاز، از جمله مجوز ها و تصاویر علامت تجاری را آپلود کند.

متقاضی هنگام پر کردن فرم ها و آپلود کپی اسناد باید بسیار مراقب باشد زیرا او نمیتواند بعد از ارسال، روند معکوس را تغییر دهد. متقاضی همچنین می تواند هزینه ثبت نام را به صورت آنلاین پرداخت کند و شماره ثبت نام خود را دریافت کند.

گام 3: پس از پرداخت هزینه متقاضی و ثبت آنلاین، پرونده او به یک لیست انتظار منتقل خواهد شد تا توسط متخصصین بررسی شود. اگر یک سند معتبر نباشد، متقاضی مطلع خواهد شد. پس از آن متقاضی 30 روز برای رسیدگی به نقص ها خواهد بود. اگر متقاضی نمیتواند با مهلت مقابله کند، پرونده لغو خواهد شد.

مرحله 4: اگر اسناد معتبر و کامل و علامت تجاری قبلا ثبت نشده باشد، آگهی توسط اداره صادر خواهد شد تا توسط یک روزنامه رسمی منتشر شود. اگر آگهی بدون هیچ ادعایی باشد، آگهی علامت تجاری که شامل پروفایل های سهامداران و کد ثبت نام رسمی در یک روزنامه منتشر می شود.

مرحله 5: پس از انتشار آگهی، متقاضی یا وکیل می تواند به اداره ثبت علائم تجاری مراجعه کند تا گواهینامه ثبت نام ثبت علامت خود را دریافت کند.

ایران به عنوان یکی از بازارهای بالقوه اصلی خاورمیانه شناخته شده است. با لغو تحریم های سازمان ملل علیه ایران، بسیاری از شرکت ها به دنبال گسترش عملیات خود و ورود به بازار سودآور هستند. با حدود 80 میلیون نفر در کل جمعیت، ایران یکی از بزرگترین بازار های منطقه برای بسیاری از معامله گران و نهادهای بین المللی و محلی محسوب می شود.

اهمیت در حال افزایش ارزش اقتصادی بازار محلی نیاز به ایجاد سازوکار عملی برای حفاظت و اجرای حقوق مالکیت معنوی (IP) دارد. علامت تجاری یکی از حقوق آی پی غالب و رایج است و در این مقاله جنبه های مختلف حفاظت و اعمال علامت های تجاری در ایران مورد بررسی قرار می گیرد. تمرین علامت تجاری در ایران به طور کلی بر حفاظت، یعنی ثبت و ثبت و اجرای علامت های تجاری علیه نقض و تقلبی تمرکز دارد.

قانون ثبت اختراع و علامت تجاری ثبت شده در سال 2008 [] و مقررات مربوطه، همراه با کنوانسیون پاریس برای حفاظت از اموال صنعتی در سال 1959 و قانون تجارت الکترونیک 2003، چارچوب قانونی برای ثبت، حفاظت و اجرای علامت های تجاری در ایران را ایجاد می کنند. ، و مراحل اقدامات مدنی و پیگرد قانونی را تعیین می کند.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و ثبت برند خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

حفاظت از علائم تجاری

قوانین ایران برای علائم تجاری ثبت نشده حفاظت نمی کند. یک علامت تجاری باید به منظور حفاظت از آن ثبت نام شود. علائم تجاری در ایران بدون ثبت نام استفاده می شود، اما صاحب یک علامت تجاری ثبت نشده نمی تواند از قانون برای محافظت در مقابل نقض استفاده کند. حق انحصاری برای استفاده از علامت تجاری متعلق به حزب است که این علامت را ثبت کرده است. استفاده از یک علامت تجاری به کاربر اجازه نمی دهد که حقوق ثبت نشده اش را اعمال کند و از حفاظت علامت استفاده کند.

ثبت نام: ثبت نام یک علامت تجاری در ایران شامل روش های معمول ثبت، بررسی، انتشار و سپس ثبت نام می باشد. دوره زمانی معمولی برای تکمیل پروسه ثبت نام 15 تا 18 ماه با هزینه های نسبتا کم و هزینه برای صاحبان برند است. صاحب نام تجاری باید روند را از طریق وکیل محلی تکمیل کند و باید اطلاعات و مدارک زیر را ارائه دهد:

نام، آدرس و خصوصیات کسب و کار متقاضی
یک نمونه از علامت تجاری که باید محافظت شود
لیست کالاها و خدماتی که علامت تجاری اعمال می شود
یک وکیل به نماینده متقاضی که توسط کنسولگری ایران قانونی شده است
یک کپی از گواهینامه اداری برای متقاضی (در صورتی که یک شرکت) باشد که توسط کنسولگری ایران قانونی است.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و ثبت برند خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

جستجوی معاف از علامت تجاری همیشه قبل از ثبت نام و استفاده از صاحبان مارک ها توصیه می شود. در حالی که اثبات استفاده برای ثبت نام یک علامت تجاری در صاحبان مارک ایران لازم نیست قبل از آغاز ثبت نام یا استفاده تجاری از مارک ها به عنوان یک اقدام احتیاطی انجام چنین جستجوی هایی انجام شود. این جستجوها را می توان طی یک دوره متوسط ​​پنج روز کاری آغاز و تکمیل کرد.

بر اساس قوانین علامت تجاری ایران، یک علامت تجاری، طراحی، تصویر، کلمه، بیان، مهر و موم، پوشش و غیره است که برای تشخیص محصولات صنعتی، تجاری یا کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد. علاوه بر این، علائم تجاری غیر سنتی مانند علائم سه بعدی و علائم رنگ در ایران قابل ثبت است. علاوه بر محدودیت های استاندارد مانند پرچم ملی، نشان های رسمی و غیره می تواند به عنوان یک علامت تجاری ثبت نشده باشد، علائم تجاری شامل “نوشیدنی های الکلی” در کلاس 33، “آبجو و آلی” در کلاس 32 و تمام علائم تجاری شامل عکس های یک زن در هر صورت، از ثبت نام در ایران ممنوع است.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و ثبت برند خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

ایران از طبقه بندی بین المللی کالاها و خدمات برای ثبت نام علامت های تجاری (طبقه بندی عالی) استفاده می کند، اگرچه رجیستری یک لیست محلی از پیش تعریف شده از کالاها و خدمات را که ممکن است تمام کالاها و خدمات ذکر شده در Nice طبقه بندی. یک برنامه باید لیستی از کالاها و خدمات را از لیستی که از قبل تعریف شده است که توسط رجیستری دنبال می شود انتخاب کنید. ایران از یک سیستم ثبت چند طبقه ای استفاده می کند که به این معنی است که یک برنامه ثبت نام یک علامت تجاری می تواند بیش از یک کلاس را با یک هزینه رسمی تخفیف داده شده برای هر کلاس اضافی پوشش دهد.

هنگامی که درخواست ثبت نام ارائه می شود، توسط دفتر علامت تجاری بررسی خواهد شد و اگر هیچ گونه اعتراض یا مخالفت برای ثبت نام مطرح نشده باشد، یا اعتراض ها یا مخالفت ها به نفع متقاضی حل شود، درخواست منتشر خواهد شد و به دنبال آن دوره مخالفت 30 روزه. در صورتی که هیچ تضادی در این دوره ثبت نشده باشد، علامت ثبت می شود و عدد آن به آن اختصاص می یابد. ثبت نام پس از آن یکبار دیگر منتشر خواهد شد و گواهینامه ثبت نام پس از انتشار صادر می شود.

استفاده از الزامات: در صورتی که صاحب یک علامت، نماینده قانونی یا جانشینش از علامت ثبت شده بدون هیچ مشکلی قانونی در مدت سه سال از تاریخ ثبت نام استفاده نکنید، این علامت ممکن است به یک اقدام لغو توسط شخص ثالث آسیب پذیر باشد . صاحبان علامت های تجاری نیازی به ارائه مدارک استفاده از علامت ندارند، مگر اینکه یک شخص ثالث درخواست لغو را براساس عدم استفاده در طول مدت مشخص شده در بالا ارائه دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و ثبت برند خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

اجرای علامت تجاری

همانطور که قبلا ذکر شد، سیستم حقوقی ایران هیچ گونه حفاظت از علامت های ثبت نشده را نمی دهد. علامت های ثبت شده تنها از حمایت محافظت می کنند و ممکن است از طریق اقدامات مدنی یا جنایی اجرا شوند. گواهی ثبت نام علامت تجاری، شواهد اولیهی مالکیت است و صاحب علامت تجاری حق انحصاری برای استفاده از علامت تجاری را دارد. یک ثبت نام کننده علامت تجاری ممکن است اقدامات ضد تقلبی در برابر نقض کننده را تنها از طریق دادگاه ها، و نه با دفتر علامت تجاری آغاز کند. دفتر علامت تجاری معتبر نیست که حقوق علامت های تجاری ثبت شده در ایران را اجرا کند.

ما در زیر گزینه های رایج ترین صاحبان علامت های تجاری تحت قوانین ایران و عمل برای اعمال علامت های تجاری ثبت شده خود را قرار داده ایم:

اعلامیه حقوقی: ارسال یک یادداشت قانونی یا متوقف کردن و لغو نامه به نظر می رسد یک ابزار بسیار کارآمد برای حل بسیاری از مشکلات در مراحل اولیه در ایران است. بنابراین، صاحبان علامت های تجاری باید این گزینه را در برابر خرده فروشان، معامله گران یا نهادهای محلی که قاعده اول را نقض یا فروش محصولات تقلبی می دانند، در نظر بگیرند. اطلاعیه حقوقی می تواند به عنوان یک نامه متوقف و محرمانه از صاحب علامت تجاری یا وکیل آن و یا از طریق اطلاعیه رسمی که از طریق یک متخلف دادگاه خدمت می شود ارسال شود.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و ثبت برند خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

اقدام جنایی: شکایت جنایی اغلب یک روش سریع و موثر برای محافظت در برابر نقض حقوق بشر در ایران است. اگر یک مالک علامت تجاری متوجه شود که علامت تجاری خود به صورت غیرقانونی به گونه ای استفاده می شود که مصرف کنندگان متوجه نمی شوند که آنها محصولات تقلبی را خریداری می کنند یا اینکه استفاده از یک علامت تجاری متعجب به گمراه کننده گمراه کننده است، ممکن است یک اقدام جنایی آغاز شود. اگرچه ممکن است این کار را نیز انجام دهیم، توصیه نمی شود که در مواردی که تشابه بین علامت ها قابل بحث باشد، اقدام جنایی صورت گیرد.

شکایت جنایی قبل از دادستانی مطرح خواهد شد. پس از بررسی شکایت و اسناد حمایتی، دادستان عمومی می تواند دستورالعمل پلیس را برای حمله به نقض کننده و کسب و کارش در طی پنج تا هفت روز کاری در جریان رویدادهای معمول صادر کند. دستور سفارش به مدت 15 روز از صدور مجوز، در طی آن وکیل محلی باید همراه با پلیس انجام دهد. دادستان پلیس را به منظور حذف تمام علائم تجاری، آرم ها و نشانه های تجاوزکارانه و اخذ کالاهای تقلبی و سایر مواد نقض کننده مانند کارت های کسب و کار و سایر مواد بازاریابی با علامت تجاری نقض کننده آن، در اختیار پلیس قرار می دهد.

یک فرد نقض کننده علامت تجاری مستلزم سه ماه تا شش ماه حبس و یا مجازات 400 تا 1600 دلار یا هر دو است. با این حال، به طور کلی در عمل دادگاه ها تمایل به حبس تعلیمات را ندارند.

اقدام مدنی: صاحب علامت تجاری همچنین می تواند حقوق خود را از طریق یک اقدام مدنی مدنی، که شامل ادعای خسارت باشد، اعمال کند و از آن محافظت کند. اگر صاحب علامت تجاری معتقد است که علامت تجاری خود را به طور غیرقانونی توسط دیگران استفاده می کند، ممکن است یک اقدام دادگاه مدنی برای متوقف کردن نقض آن باشد. از آنجا که شباهت بین علامت ها بحث انگیز است، توصیه می شود که یک اقدام مدنی به جای یک اقدام جنایی، به این دلیل که دادگاه ابتدا باید اطمینان یابد که این تشابه مصرف کنندگان هدف را اشتباه گرفته و گمراه می کند قبل از اینکه مرتکب تخلف شود تا استفاده از تقلید علامت.

پیش از موعد مقدماتی موقت نیز در یک پرونده مدنی موجود است، اما با قرار دادن یک قرارداد با دادگاه برای پوشش دادن صدمات احتمالی به طرف دیگر، اگر شکایت کننده عمل را از دست دهد. مقدار پیوند به اختیار دادگاه بستگی دارد و قابل پیش بینی نیست. محدوده زمانی برای به دست آوردن یک دستور موقت در یک اقدام مدنی حدود 20 روز [از زمان دریافت شکایت در پرونده] خواهد بود.

عملیات اداری: به طور کلی، در مورد فعالیت های نقض حقوق مالکیت علامت تجاری در ایران هیچ اقدام اداری وجود ندارد. با این حال، در مورد نقض علامت تجاری در تابلوها، قبل از نظارت پلیس از مکان عمومی، یک اداره پلیس ایران، به عنوان اداره مجاز به انجام حملات علیه نقض تابلو اعلان می شود.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و ثبت برند خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

اختلافات آنلاین

قانون تجارت الکترونیک در ایران برای حفاظت از علائم تجاری استفاده می شود. استفاده از یک علامت به عنوان نام دامنه یا هر گونه استفاده آنلاین از یک علامت تجاری که مصرف کنندگان را به عنوان منبع کالاها یا خدمات اشتباه گرفته یا گمراه می کند، به عنوان نقض و ممنوع شده توسط قانون محسوب می شود. قانون تجارت الکترونیک صاحبان حقوق مالکیت معنوی را در برابر فعالیت های زیر محافظت می کند:

ثبت نام دامنه یک علامت تجاری موجود توسط یک طرف غیر مجاز
ثبت نام دامنه نامی است که کاملا گیجکننده است و علامت تجاری موجود در آن متعلق به شخص ثالث است
ثبت نام دامنه علامت تجاری یک طرف دیگر در دامنه های سطح بالا ‘.ir’، ‘.co.ir’ و مشابه
قانون تجارت الکترونیکی الزام می کند که استفاده از یک علامت تجاری ثبت شده به عنوان نام دامنه توسط یک شخص ثالث یا هر استفاده آنلاین از علائم تجاری که ممکن است مصرف کنندگان را به عنوان منبع کالاها و خدمات گمراه کند، غیرقانونی است. این نقض کننده برای مجازات های کیفری محدوده ای از یک تا سه سال زندان و جریمه بین 2،500 تا 12،500 دلار مسئول است.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و ثبت برند خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

نتیجه

ارزش برند از اهمیت اساسی برخوردار است و باید تا حد امکان در برابر استفاده غیرقانونی و غیرقانونی محافظت شود و اگر با کالاهای تقلبی مورد استفاده قرار گیرد، نام تجاری به راحتی می تواند نابود شود. از آنجا که حقوق ثبت نشده در ایران در دسترس نیست، صاحبان مارک های تجاری باید علامت های تجاری خود را برای بازار ایران در مراحل اولیه ثبت کنند. هنگامی که علامت تجاری ثبت می شود، می توان از اقدامات اجرایی برای حفاظت از ارزش برند حفاظت کرد و از هر گونه خسارت وارده یا مصیبت بارگیری کرد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.