ثبت اختراعات در ایران

در این مقاله ثبت سبز مقررات ثبت اختراعات در ایران را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از:

ثبت شرکت در ایران

ثبت شرکت در اروپا

ثبت شرکت در آسیا

ثبت شرکت در آمریکا

ثبت شرکت در استرالیا 

ثبت اختراع

ثبت طراحی صنعتی

ثبت علامت تجاری 

ثبت برند

ثبت اختراعات در ایران
ثبت اختراعات در ایران

مقررات ثبت اختراعات در ایران به قرار زیر است:

ماده 1- اختراع نتیجه کار یک فرد است که محصول و یا یک فرآیند خاص را برای اولین بار تولید می کند و راه حلی برای یک مشکل خاص در یک خط خاص از تخصص، تکنیک، تکنولوژی، صنعت و مانند.
ماده 2 – اختراع باید دارای مجوز باشد اگر شامل یک نوآوری جدید و قابل اجرا در صنعت باشد. نوآوری شامل هر چیزی است که توسط هنر پیش بینی نشده است و برای فردی که دارای مهارت های عادی در هنر است، واضح نیست. اگر اختراع ممکن است در یک صنعت خاص ساخته یا استفاده شود، در نظر گرفته شود. صنعت می تواند به وسیلۀ وسیع تر معنای کلمه تفسیر شود و شامل صنایع دستی، کشاورزی، شیلات و خدمات نیز باشد.

ماده 3 – اختراع ثبت اختراع یک سند صادر شده توسط اداره املاک صنعتی برای حفاظت از اختراع است و دارنده آن می تواند از حقوق منحصر به فرد از همان حقوق استفاده کند.

ماده 4 – موارد زیر باید از حوزه حفاظت از یک اختراع حذف شود:

a) اکتشاف ها، نظریه های علمی، روش های ریاضی و آثار هنری؛

ب) طرح ها، قواعد یا روش های انجام کسب و کار، انجام اعمال ذهنی یا اجتماعی؛

ج) روش برای درمان یا تشخیص بیماری های انسان یا حیوانات؛

ثبت شرکت خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

این بخش شامل محصولاتی است که در دامنه تعریف ثبت اختراع و موارد استفاده شده در روش های ذکر شده موجود است.

د) منابع ژنتیکی و اجزای ژنتیکی شامل فرآیندهای مشابه و همچنین فرآیندهای بیولوژیکی برای تولید یکسان است.

الف) هر چیزی که پیش از این در صنایع و تکنیک ها پیش بینی شده است.

هنر پیشین همه چیز را از طریق انتشار کتبی یا شفاهی از طریق استفاده عملی یا به هر نحو دیگری، قبل از ضبط یا، در صورت لزوم تاریخ اولویت، از برنامه ای که اختراع را ادعا می کند، همه چیز را در اختیار عموم قرار می دهد.

افشای عموم به اختراع از اخذ اجازه ثبت اختراع جلوگیری می کند، اگر در عرض شش ماه قبل از تاریخ ثبت نام یا در صورت لزوم، قبل از تاریخ اولویت درخواست، رخ داده باشد.

f) اختراعاتی که تجاوز تجاری آنها با قوانین شریعت، نظم عمومی یا اخلاق مغایرت دارد، نباید قابل صدور باشد.

ماده 5 نام مخترع در اختراع حروف و حق ثبت اختراع باید به شرح زیر باشد:
الف) حق ثبت اختراع منحصرا متعلق به مخترع است

ب) اگر دو یا چند نفر به طور مشترک اختراع کرده باشند، حق ثبت اختراع به طور مشترک به آنها تعلق دارد.

ج (ج) جایی که دو یا چند نفر اختراع همان اختراع را مستقیما از یکدیگر انجام داده اند، فردی که درخواست او قبلا ثبت شده است، یا اگر اولویت ادعا شود، فردی که می تواند ثابت کند که او درخواست خود را قبل از سایر پرونده ها ، حق دارد ثبت اختراع خود را با توجه به اینکه درخواستش حذف نشده، رها نشده یا رد شده باشد.

د) حق ثبت اختراع مجاز می تواند اختصاص داده شود و در صورت مرگ فرد صاحب حق، به وکیل خود منتقل شود.

الف) در صورت اجرای یک قرارداد کار اختراع، حقوق اقتصادی حق ثبت اختراع به کارفرما تعلق دارد، مگر اینکه در توافقنامه مربوطه قرارداد مشخص شود.

ثبت اختراعات در ایران
ثبت اختراعات در ایران

نام مخترع

f) نام مخترع در اختراع نامه نامه ذکر شده است، مگر اینکه در یک بیانیه کتبی به دفتر اداری صنعتی، نشان دهد که او نمی خواهد نام خود را در آن بازتاب یابد. هرگونه بیانیه یا تعهد ارائه شده توسط مخترع به این معنی که نام شخص دیگری باید نشان داده شود، به عنوان مخترع اثر قانونی ندارد.

ماده 6 – درخواست ثبت نام یک ثبت اختراع که به اداره املاک صنعتی ارسال می شود به زبان فارسی صورت می گیرد، موضوعی را که درخواست می شود حفاظت می شود مشخص می کند و باید به طور کامل امضا شده و تاریخی باشد. در صورت لزوم باید شامل یک درخواست، یک توصیف، ادعا، خلاصه، نقاشی (های) باشد. هزینه های تعیین شده برای ثبت درخواست باید از متقاضی جمع آوری شود.

برای تهیه و ارائه درخواست، نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرد.
الف) نام و سایر مشخصات مورد نیاز متقاضی، مخترع و نماینده قانونی خود، در صورت وجود، و عنوان اختراع باید در برنامه ذکر شود؛

ب) از آنجا که متقاضی مخترع نیست، اسناد و مدارک حاکی از ظرفیت قانونی وی همراه با درخواست ارائه می شود؛

ج) ادعاهای مندرج در درخواست باید واضح و مختصر باشد و باید همراه با توصیف به شیوه ای که به اندازه کافی روشن و کامل برای فردی که دارای مهارت های عادی در زمینه هنر است و حداقل یک روش برای حمل از اختراع خلاصه فقط باید برای ارائه اطلاعات فنی باشد و نباید برای تفسیر اختراع استفاده شود.ماده 7 – تا زمانی که درخواست برای تأیید تایید نشده باشد، متقاضی می تواند درخواست خود را لغو کند.

ماده 8 – درخواست فقط یک اختراع یا گروهی از اختراعات مرتبط است که به نحوی که آنها یک اختراع عمومی واحد را تشکیل می دهند. عدم نشان دادن ارتباط بین قطعات آن در اختراع عمومی نباید باعث از دست رفتن اثر ثبت اختراعات نامه شود. متقاضی ممکن است تا زمانی که درخواست پذیرفته نمی شود:

الف) درخواست را اصلاح کنید، در صورتی که اصلاحیه از دامنه توضیحات برنامه اولیه فراتر نرود؛

ب) تقاضا را به دو یا چند برنامه تقسیم کنید. درخواست تقسیم باید همان تاریخ ثبت نام را داشته باشد و در صورت لزوم شامل تاریخ اولویت اول برنامه اولیه باشد.

ماده 9 – متقاضي ميتواند همراه با درخواست خود و از طريق اعلاميه درخواست اولويت را طبق كنوانسيون پاريس براي حفاظت از اموال صنعتي (تاريخ 20 مارس 1883) و تجديدنظرهاي بعدي آن ارائه دهد. حق اولویت ممکن است بر اساس یک یا چند درخواست ملی یا منطقوی یا بین المللی در هر کشوری یا کشور متعاهد به کنوانسیون مذکور باشد. اگر یک اولویت ادعا شود:

الف) اداره املاک صنعتی باید متقاضی را برای ارائه دفتر مذکور در مدت زمان معین، با یک کپی از درخواست قبلی که توسط اداره املاک صنعتی که توسط آن اداره ثبت شده است، تأیید کند.

ب) هنگامی که درخواست پذیرفته شود، آن را تحت حفاظت قرار می دهد همانطور که در کنوانسیون پاریس آمده است.

اگر الزامات این ماده و مقررات مربوط به آن به درستی اجرا نشود، اعلامیه مذکور به عنوان محرمانه محسوب می شود.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

ماده 10- طبق درخواست اداره املاک صنعتی، متقاضی باید دفتر مذکور را با شماره و تاریخ هرگونه درخواست ثبت اختراع ثبت شده توسط متقاضی خارج از کشور که به طور مشابه و اساسا مربوط به همان اختراع مورد نظر در درخواست به دفتر اداری صنعتی ارسال شده است. علاوه بر این، به درخواست اداره املاک صنعتی، متقاضی باید دفتر مذکور را با اسناد زیر تهیه نماید:

الف) یک کپی از هر گونه ارتباط یا اطلاعیه مربوط به نتایج هر معاینه انجام شده در رابطه با درخواست های خارجی که متقاضی دریافت کرده است؛

ب) یک کپی از اختراع نامه ای که براساس درخواست های خارجی اعطا می شود؛

ج) یک کپی از هر تصمیم نهایی که درخواست خارجی را رد می کند یا از اعطای اختراع مورد نظر در درخواست خارجی رد می شود.

د) یک نسخه از هر تصمیم نهایی که نامعتنامه اختراع نامه را براساس درخواست خارجی صادر می کند.

ماده 11 – اداره املاک صنعتی به عنوان تاریخ ثبت نام تاریخ دریافت درخواست موافقت می کند، در صورتی که در زمان رسیدگی آن شامل موارد زیر است:

الف) یک نشانه اشکال یا ضمنی از این واقعیت که درخواست ثبت اختراع درخواست شده است.

ب) علائم که هویت متقاضی را تأیید می کند.

ج) شرح مختصر اختراع.

اگر اداره املاک صنعتی متوجه شود که در زمان ثبت نام، درخواست از الزامات فوق برآورده نشد، دفتر مذکور از متقاضی درخواست تجدیدنظر در اصلاحیه لازم را طی یک سی و روز از تاریخی که ماده از آن مطلع شده است دعوت می کند به متقاضی در این حالت، تاریخ ثبت نام باید همان تاریخ دریافت اصلاحیه داده شود. با این حال، اگر اصلاحات لازم در مدت تعیین شده صورت نگیرد، درخواست باید به صورت غیرقانونی و غیرقانونی در نظر گرفته شود

ماده 12 – در صورتی که درخواست به نقاشی هایی اشاره دارد که در واقع در برنامه ضمیمه نشده یا به آن پیوسته است، اداره املاک صنعتی بایستی متقاضی را برای تهیه نقشه های گم شده دعوت کند. اگر متقاضی با دعوت نامه موافق است و نقشه های مورد نیاز را ارائه می دهد، دفتر مذکور به تاریخ رسیدن نقشه های از دست رفته تاریخ ثبت نام می دهد. در غیر این صورت، اداره املاک صنعتی به عنوان تاریخ ثبت نام تاریخ دریافت درخواست موافقت می کند و هر گونه اشاره ای به نقشه ها را به عنوان غیر موجود در اختیار دارد.

ماده 13 – پس از مطابق با تاریخ ثبت، اداره املاک صنعتی باید بررسی کند که آیا درخواست مطابق با الزامات این قانون و مقررات مربوط به آن است و در صورت برآورده شدن شرایط و الزامات مندرج در آن، باید اعطای ثبت اختراع. در غیر این صورت، دفتر مذکور باید درخواست را رد کند و متقاضی را از این تصمیم مطلع کند.

ماده 14 – پس از اعطای حق ثبت اختراع، اداره املاک صنعتی باید:

الف) انتشار یک مرجع به اخذ مجوز؛

ب) اختراع نامه نامه را صادر کنید؛

ج) یک کپی از اختراع نامه در پرونده های خود را حفظ و پس از جمع آوری هزینه های مورد نیاز، آن اصل را به متقاضی ارسال می کند؛

د) براساس درخواست دارنده اختراع نامه، اداره املاک صنعتی باید متن یا نقشه های ثبت اختراع را تغییر دهد تا میزان حفاظت اعطا شده توسط آن را تعیین کند، در صورتی که تغییر در نتیجه افشای آن صورت نگیرد در حق اختراع فراتر از افشای موجود در درخواست اولیه که بر اساس آن اختراع داده شده است.

ماده 15- حقوق مندرج اختراع باید به شرح زیر باشد:

الف) بهره برداری از اختراع ثبت اختراع در ایران توسط اشخاص غیر از صاحب حق اختراع مستلزم توافق طرفین است. بهره برداری از اختراع ثبت شده شامل هر کدام از موارد زیر است:

(1) – اگر اختراع برای یک محصول اعطا شده باشد:

(I) – ساخت، صادرات و واردات، ارائه برای فروش، فروش و استفاده از محصول؛

(ii) – انبار کردن این محصول به منظور ارائه برای فروش، فروش یا استفاده از؛

(2) – اگر ثبت اختراع در رابطه با یک فرآیند اعطا شده باشد:

(I) – استفاده از فرایند؛

(ii) – انجام هر گونه اقداماتی که در بند (a) (1) این ماده در رابطه با یک محصول به طور مستقیم با استفاده از این روند به دست آمده است.

ب) صاحب حق اختراع تحت ماده (c) این ماده و ماده (17) حق ایجاد پرونده در دادرسی علیه هر فردی را که اقدامات مندرج در بند (الف) فوق را انجام می دهد و حق اختراع را نقض می کند حقوق و یا انجام هر گونه اقدامات دیگر که منجر به نقض حقوق او خواهد شد.

ج) حقوق زیر حق ثبت اختراع شامل موارد زیر نبوده است:

1. استفاده از مقالاتی که توسط صاحب حق ثبت اختراع یا با رضایت خود در بازار ایران قرار داده شده است.

2. استفاده از مقالات در مورد هواپیما، وسایل نقلیه زمینی یا کشتی های دیگر کشور که موقتا یا به طور تصادفی وارد فضای هوایی، خاک یا آبهای ایران می شوند.

3. استفاده شده برای اهداف تجربی مربوط به اختراع ثبت شده.

4. استفاده از هر کسی که با حسن نیت، قبل از ضبط یا، جایی که اولویت ادعا می شود، قبل از تاریخ اولویت همان، از اختراع استفاده کرده یا آمادگی مؤثر و جدی برای چنین کاربردی در ایران را تهیه کرده است.

د) حق مصرف کننده قبلی که در بند (4) (4) ذکر شده است ممکن است تنها با شرکت یا کسب و کار یا با آن بخشی از کسب و کار یا شرکت که در آن استفاده شده است، منتقل شود.

ماده 16- با توجه به ماده حاضر، اختراع نامه نامه 20 سال پس از تاریخ ثبت درخواست ثبت اختراع لغو می شود. به منظور حفظ ثبت اختراعات نامه یا درخواست ثبت اختراع، هزینه سالیانه که باید در این مقررات تعیین شود، توسط متقاضی به اداره املاک صنعتی برای هر سال یک سال پس از تاریخ ثبت درخواست و قبل از پرداخت شروع سال آینده. یک دوره فسخ شش ماهه برای پرداخت دیرهنگام هزینه سالانه برای پرداخت مبلغ مجاز مجاز خواهد بود.

در صورتی که هزینه سالانه به درستی پرداخت نگردد، درخواست ثبت اختراع باید لغو شود یا ثبت اختراع متوقف شود.

ماده 17 دولت یا شخص مجاز از سوی دولت، با توجه به تدارکات، می تواند از حق ثبت اختراع،

الف) کجا، با توجه به وزیر مربوطه و یا بالاترین مقام سازمان صلاحیت، منافع عمومی، از جمله امنیت ملی، تغذیه، سلامت و یا توسعه سایر بخش های حیاتی اقتصاد ملی، مستلزم آن است که دولت یا هر فردی از بهره برداری اختراع و یا نحوه استثمار توسط مالک ثبت اختراع یا مجوزش، ضد رقابتی است و مقام مربوطه اطمینان دارد که بهره برداری از اختراع این مشکل را بهبود می بخشد، موضوع در کمیته تشکیل می شود که شامل رئیس سازمان امور خارجه برای ثبت اسناد و املاک، یکی از قضات دیوان عالی به عنوان نامزد انتخاب شده توسط رئیس قوه قضائیه، دادستان کل، نماینده رئیس جمهور IR ایران و وزیر یا بالاترین مقام سازمان مربوطه. اگر یک سازمان دولتی یا شخص ثالثی که توسط کمیته گفته شده تایید شده باشد، ممکن است از اختراع بدون موافقت مالک استفاده کند.

ب) استثمار یک حق اختراع محدود به هدف است که برای آن مجاز است و پرداخت هزینه صاحب صاحب معافیت مناسب آن با توجه به ارزش اقتصادی تصمیم است. اگر صاحب یا هر شخص دیگری علاقه مند است که شنیده شود، کمیسیون تصمیم خود را پس از صدور اظهارات خود و با توجه به استثمار در اقدامات ضد رقابتی تصویب می کند. کمیسیون ممکن است براساس درخواست صاحب حق ثبت اختراع، یا آژانس دولتی یا شخص ثالث که مجاز به بهره برداری از اختراع ثبت شده است، پس از شنیدن هر دو طرف یا هر یک از طرفین به عنوان مناسب و ضروری، تصمیم گیری جدیدی را انجام دهد.

ج) اگر صاحب حق اختراع ادعا کند که شرایطی که منجر به تصمیم گیری شده متوقف شده و بعید به نظر می رسد و یا ادعا می کند که آژانس دولتی یا شخص ثالث تعیین شده توسط کمیته با شرایط این تصمیم باید توسط کمیته مورد بحث و بررسی قرار گیرد و پس از شنیدن صاحب حق ثبت اختراع، وزیر یا بالاترین مقام سازمان مربوطه و استثمار کننده، مجوز بهره برداری باید متوقف شود و در صورت لزوم مجوز باید برای صاحب یا سایر استثمارگران صادر شود. با این حال، مجوز باید خاتمه نپذیرد، اگر با توجه به مقررات بند حاضر، کمیته اطمینان می دهد که نیاز به حفاظت کافی از منافع مشروع افرادی که مجوز دریافت کرده اند، حفظ تصمیم را توجیه می کند.

در مواردی که شخص سوم توسط کمیسیون تعیین شده باشد مجوز تنها با شرکت یا تجارت آن شخص یا بخشی از شرکت یا کسب و کار که در آن اختراع اختراع شده مورد سوء استفاده قرار می گیرد، منتقل می شود.

د) مجوز ارائه شده در ماده حاضر نباید اعمال زیر را مختل کند:

1. قرارداد مجوز توسط صاحب حق ثبت اختراع، با توجه به مقررات این مقاله؛

2. ادامه اعمال توسط صاحب حق ثبت اختراع حقوق او تحت ماده 15 (a)؛

3. صدور مجوز غیر داوطلبانه تحت بند h (1) و (2) این ماده.

الف) درخواست درخواست مجوز از سوی کمیته باید همراه با مدرکی مبنی بر اینکه اداره دولتی یا شخص مجاز درخواست صاحب مجوز برای مجوز را ارائه کرده است، اما این شخص یا سازمان نتوانسته است به دست آورد چنین مجوزی در شرایط معقول و منطقی و در یک زمان معقول.

مقررات این بخش در موارد اضطراری ناشی از منافع ملی یا موارد فوریه ماده منعقد نمی شود، درصورت اختیار کمیته، در صورتی که در چنین مواردی صاحب حق اختراع از تصمیم کمیسیون به زودی مطلع شود تا حد ممکن.

ج) استثمار اختراع توسط آژانس دولتی و یا شخص ثالث تعیین شده توسط کمیته عمدتا برای عرضه در بازار ایران است.

g) مجوز صادر شده توسط کمیسیون برای بهره برداری از حق ثبت اختراع در زمینه فن آوری نیمه هادی مجاز تنها برای استفاده عمومی غیر تجاری و یا جایی که وزیر یا بالاترین مقام ارشد سازمان مربوطه تعیین کرده است که شیوه بهره برداری از اختراع ثبت شده توسط صاحب حق اختراع یا مجوزش، ضد رقابتی است.

h) مجوز بهره برداری غیر داوطلبانه ممکن است در موارد زیر تحت شرایط زیر صادر شود:

1. اگر در اختراع نامه نامه ادعا می شود که حق ثبت اختراع بدون استفاده از ثبت اختراع مورد سوء استفاده قرار نگرفته است و اختراع بعدی در مقایسه با ثبت اختراع قبلی، پیشرفت فنی مهم است و از اهمیت اقتصادی قابل توجهی برخوردار است، اداره املاک صنعتی، بر اساس درخواست صاحب مجوز بعدی، ممکن است مجوز استفاده از ثبت اختراع را تا حد لازم، بدون رضایت مالک آن، مجوز بگیرد.

2. در صورت عدم صدور مجوز غیر داوطلبانه تحت بند (1) در بالا بدون رضایت مالک، دفتر مالکیت صنعتی بر اساس درخواست صاحب ثبت اختراع قبلی، مجوز غیر داوطلبانه در مورد بعد حق ثبت اختراع نیز هست

3. در صورت درخواست درخواست صدور مجوز غیر داوطلبانه تحت بند (1) و (2) این تصمیم، صدور مجوز غیر داوطلبانه، دامنه و عملکرد مجوز و مقدار پاداش کافی برای صاحب حق ثبت اختراع و شرایط پرداخت می شود.

4. در مورد یک مجوز غیر داوطلبانه صادر شده در زیر بند (1) بالا، انتقال آن مجاز خواهد بود تنها با اختراع بعدی، و یا در صورت مجوز غیر داوطلبانه تحت بخش (2) بالا، تنها با ثبت اختراع قبلی

5. درخواست برای صدور مجوز غیر داوطلبانه مستلزم پرداخت هزینه تعیین شده است.

6. در مورد مجوز غیر داوطلبانه صادر شده در زیر بخش (1) و (2) این بخش، بخش (ب) به (ف) و (من) ماده حاضر باید mutatis mutandis اعمال شود.

الف) درخواست تجدیدنظر در دادگاه های عمومی تهران علیه قطعنامه های کمیسیون که در قسمت مقررات این ماده انجام شده است.

ماده 18 – هر شخصی که ممکن است از دادگاه درخواست کند که یک اختراع نامه ای را لغو کند. اگر شخص درخواست عدم لغو ثابت کند که هر یک از الزامات مقررات 1، 2، 4، بند اول ماده 6 و ماده 6 (c) برآورده نشده است یا اگر صاحب این اختراع مخترع یا جانشین او در عنوان، دادگاه نامه اختراع نامه را نامناسب می داند.

هر گونه ثبت اختراع نامعتبر، یا ادعا یا بخشی از ادعاهایی، از تاریخ اعطای حق ثبت اختراع به عنوان محرمانه محسوب می شود. تصمیم نهایی دادگاه به اداره املاک صنعتی اطلاع داده می شود، که آن را ضبط می کند و با پرداخت هزینه های تعیین شده، در صورت امکان، مرجع آن را منتشر می کند.

ماده 19 اگر صاحب حق اختراع تصمیم به استفاده / اختراع اختراع شده استفاده کند، سازمان دولتی برای ثبت اسناد و اموال، در مدت یک هفته به سازمان های ذیربط اطلاع می دهد.

ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

تماس با ما:021-26116698