ثبت شرکت در آمریکا : ثبت شرکت در شیلی

 Company Registration Chile

در این مقاله ثبت شرکت در آمریکا : ثبت شرکت در شیلی را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است.

ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از:

ثبت شرکت در ایران

ثبت شرکت در اروپا

ثبت شرکت در آسیا

ثبت شرکت در آمریکا

ثبت شرکت در آمریکا : ثبت شرکت در شیلی
ثبت شرکت در آمریکا : ثبت شرکت در شیلی

ثبت شرکت در شیلی

شیلی در جنوب جنوب امریکا قرار دارد و در میان اقیانوس آرام جنوبی و بین آرژانتین و پرو قرار دارد. این امر به طور فزاینده ای نقش رهبری منطقه ای و بین المللی را در پذیرفتن وضعیت آن به عنوان یک کشور پایدار و دموکراتیک پذیرفته است.ثبت شرکت خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

شیلی دارای یک اقتصاد بازار گرا است که دارای سطح بالایی از تجارت خارجی است. این شهرت برای مؤسسات مالی قوی و سیاست های کامل است که آن را قوی ترین امتیاز اوراق قرضه مستقل در جنوب امریکا داده است.

صادرات بیش از یک سوم تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می دهد. تنها مس در واقع یک سوم درآمد دولت را تامین می کند.

با وجود داشتن نابرابری اقتصادی بالا، بخش مالی شیلی به تازگی با توجه به ارتباط نزدیک تجاری خود با بسیاری از کشورهای بزرگ، به سرعت رشد کرده است.ثبت شرکت خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

sabtsabz.com می تواند به شما در تمام جنبه های فرآیند تشکیل شرکت کمک کند و به شما خدمات صحیح و حرفه ای ارائه دهد.

ثبت شرکت در آمریکا : ثبت شرکت در شیلی
ثبت شرکت در آمریکا : ثبت شرکت در شیلی

سه نوع شرکت در شیلی وجود دارد:

مسئولیت محدود خصوصی (Sociedad de Responsabilidad Limitada)
شرکت توسط سهام (Sociedad por Acciones)
شرکت (Sociedad Anónima).

ایجاد یک شرکت خصوصی محدود در شیلی – ویژگی های اصلی چیست؟

سهامداران شخصا مسئول بدهی شرکت نیستند
تشکیل شده توسط حداقل دو سهامدار و دارای یک یا چند مدیر
تغییرات مقررات و مقررات می تواند تنها با توافق سهامداران به اتفاق آراء انجام شود
مسئولیت محدود به ارزش کل سهام سهامدار خاص است. ثبت شرکت خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

ثبت شرکت در آمریکا : ثبت شرکت در شیلی
ثبت شرکت در آمریکا : ثبت شرکت در شیلی

ایجاد یک شرکت در شیلی – ویژگی های اصلی چیست؟

سرمایه توسط سهام تقسیم می شود و باید حداقل 2 سهامدار داشته باشد
این هیئت مدیره، مدیر کل و جلسات عمومی سهامداران دارد. ثبت شرکت خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

ایجاد یک شرکت توسط سهام در شیلی – ویژگی های اصلی چیست؟

سرمایه توسط سهام تقسیم می شود
فقط یک سهامدار مورد نیاز است
قطعنامه ها توسط اکثریت تصویب شده و نیازی به داشتن هیئت مدیره وجود ندارد.

برای اطلاعات بیشتر در مورد راه اندازی یک شرکت در شیلی، با  sabtsabz.com  تماس بگیرید.

تماس با ما: 02126116691  021-26116698

ثبت شرکت خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.