ثبت شرکت در آمریکا : ثبت شرکت در آرژانتین

 Company Registration Argentina

در این مقاله ثبت شرکت در آمریکا : ثبت شرکت در آرژانتین را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است.

ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از:

ثبت شرکت در ایران

ثبت شرکت در اروپا

ثبت شرکت در آسیا

ثبت شرکت در آمریکا

ثبت شرکت در آمریکا : ثبت شرکت در آرژانتین
ثبت شرکت در آمریکا : ثبت شرکت در آرژانتین

ثبت شرکت در آرژانتین

آرژانتین 8 منطقه بزرگترین کشور جهان است و از منابع طبیعی غنی، جمعیت بسیار سواد، بخش کشاورزی صادراتی و پایگاه صنعتی متنوع است.

آرژانتین سومین اقتصاد بزرگ آمریکای لاتین است. اعتقاد بر این است که آرژانتین به دلیل اندازه بازار، سطوح سرمایه گذاری مستقیم خارجی و درصد صادرات با تکنولوژی پیشرفته، پایه ای برای رشد آینده است. ثبت شرکت خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

با استفاده از ثبت نام شرکت در آرژانتین، امروز از این فرصت هیجان انگیز استفاده کنید. sabtsabz.com می تواند به شما در فرآیند تشکیل شرکت کمک کند. برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

ثبت شرکت در آمریکا : ثبت شرکت در آرژانتین
ثبت شرکت در آمریکا : ثبت شرکت در آرژانتین

راه اندازی یک شرکت در آرژانتین – ویژگی های اصلی چیست؟

با توجه به مشوق های دولتی، تشکیل شرکت آرژانتین یک ساختار سازمانی مناسب برای استفاده به عنوان یک مرکز منطقه ای برای آمریکای لاتین است
آرژانتین دارای بازار داخلی آزاد شده با محدودیت های محدود تجاری است
100٪ مالکیت خارجی مجاز است ثبت شرکت خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.
آرژانتین قراردادهای مالیاتی دو جانبه را با چندین کشور در سراسر جهان امضا کرده است

ثبت شرکت در آمریکا : ثبت شرکت در آرژانتین
ثبت شرکت در آمریکا : ثبت شرکت در آرژانتین

تعدادی از انواع شرکت های موجود در آرژانتین وجود دارد:

Sociedad Annima (SA)، که معادل شرکت خصوصی بریتانیا با سهام است
Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) به عبارت دیگر شرکت خصوصی با ضمانت
Sociedad en Comandita Simple (SCS)، که مشارکت محدود با تضمین است
Sociedad en Comandita Acc Accounts (SCA)، که مشارکت محدود سهام است
Sociedad en Nombre Colectivo (SNC)، که در آن همه اعضای ریسک و پایتخت را به طور نامحدود به اشتراک می گذارند  ثبت شرکت خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

CompanyRegistrationsWorldwide.com می تواند خدمات حرفه ای خود را با ثبت نام شرکت خود در آرژانتین ارائه دهد.

تماس با ما: 02126116698
sabtsabz.com
ثبت شرکت خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.