ثبت شرکت در آسیا:ثبت شرکت در ژاپن

Company Registration Japan

در این مقاله ثبت سبز شما را به چگونگی ثبت شرکت در آسیا:ثبت شرکت در ژاپن هدایت می نماید. با ثبت سبز می توانید در تمام جهان صاحب شرکت شوید.

ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از:

ثبت شرکت در ایران

ثبت شرکت در اروپا

ثبت شرکت در آسیا

ثبت شرکت در آسیا:ثبت شرکت در ژاپن
ثبت شرکت در آسیا:ثبت شرکت در ژاپن

ثبت شرکت در ژاپن

ژاپن، به معنی سرزمین روزهای خورشید، یک کشور جزیره در شرق آسیا است. در آسیا، ژاپن به عنوان مرکز پیشرو برای نوآوری شناخته شده است.ثبت شرکت خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

در سال 2011، با اندازه گیری بر اساس تقارن قدرت خرید (PPP) که برای تفاوت قیمت ها تنظیم می شود، ژاپن در سال 2011 خود را به عنوان سومین اقتصاد بزرگ جهان پس از چین قرار داده است.

ژاپن یک اقتصاد فن آوری پیشرفته است و کسب و کار دسترسی به یک جمعیت عظیم است.

نطقه بزرگ توکیو که شامل شهر پایتخت توکیو و چندین حومه آن است، بزرگترین منطقه شهری در جهان است که دارای بیش از 30 میلیون نفر است.ثبت شرکت خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

با معرفی قوانین جدید شرکت ژاپنی در سال 2006، تبدیل شدن به یک شرکت در ژاپن بسیار ساده تر شده است.

sabtsabz.com می تواند به شما در تنظیم یک شرکت در این کشور هیجان انگیز کمک کند. برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

ثبت شرکت در آسیا:ثبت شرکت در ژاپن
ثبت شرکت در آسیا:ثبت شرکت در ژاپن

چهار نوع شرکت در ژاپن وجود دارد:

Godo Kaisha به همان شیوه ای که به عنوان LLC (شرکت با مسئولیت محدود) شناخته می شود در کشورهای غربی کار می کند.ثبت شرکت خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.
Kabushiki Kaisha توسط سهامداران با مسئولیت محدود و توسط مدیران که توسط سهامداران منصوب شده و محبوب ترین شکل از مشارکت در ژاپن
گومی کاشی شامل شرکای مسئولیت نامحدود می شود.
Goshi Kaisha دارای حداقل یک شریک با مسئولیت نامحدود و سایر شرکای با مسئولیت محدود است.
گومی کیشا یا Goshi Kaisha تازه راه اندازی گزینه های محبوب نیست چون آنها نیاز به شرکای با مسئولیت نامحدود دارند.

ثبت شرکت در آسیا:ثبت شرکت در ژاپن
ثبت شرکت در آسیا:ثبت شرکت در ژاپن

 ایجاد یک Godo Kaisha در ژاپن – ویژگی های اصلی چیست؟

لازم است سرمایه گذاری (صرفنظر از اینکه چقدر مقدار ممکن باشد) برای اجرای این شرکت ضروری است.ثبت شرکت خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.
یک شریک باید یک ساکن در ژاپن باشد.
هیچ مدرکی برای مديران وجود ندارد.
ممکن است به طور آزادانه تصمیم بگیرد که چگونه سود سهام را بین شرکای خود به اشتراک بگذارید، بدون اینکه به میزان سرمایه گذاری وابسته شوید.

مفید زمانی که شرکا مایل به پیوستن بدون ایجاد یک کمک مالی بزرگ باشند، اما می توانند با ارائه دانش، مهارت ها یا شبکه کمک کنند.

راه اندازی Kabushiki Kaisha در ژاپن – ویژگی های اصلی چیست؟

اکنون امکان ایجاد یک Kabushiki Kaisha (شرکت با مسئولیت محدود) با هر مقدار سرمایه و تنها با یک مدیر امکان پذیر است.ثبت شرکت خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.
کسانی که سرمایه گذاری می کنند (سهامداران) و کسانی که شرکت (مدیران) را اداره می کنند، از هم جدا هستند، اگر چه ممکن است یک سهامدار بتواند در همان زمان مدیر باشد.
یک سهامدار و مدیر نمایندگی (می تواند همان فرد باشد).

مدیر نمایندگی باید در ژاپن ساکن باشد.
دوران مدیران 1 تا 10 سال با امکان انتخاب مجدد است.
مفید است زمانی که شما نیاز به مدیران که سرمایه گذاری نمی کنند و یا سرمایه گذاران که در مدیریت روزمره دخالت نمی کنند.

sabtsabz.com می تواند به شما خدمات حرفه ای تشکیل شرکت برای ایجاد شرکت شما در ژاپن ارائه دهد.ثبت شرکت خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

تماس با ما:021-26116698