نقض حقوق ناشی از ثبت علامت

در این مقاله ثبت سبز  نقض حقوق ناشی از ثبت علامت را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از:

ثبت شرکت در ایران

ثبت شرکت در اروپا

ثبت شرکت در آسیا

ثبت شرکت در آمریکا

ثبت شرکت در استرالیا 

ثبت اختراع

ثبت طراحی صنعتی

ثبت برند (علامت تجاری)

کسب حقوق مالکیت معنوی در صورتی که به طور موثر از حیث اجرایی مورد حمایت قرار نگیرد ، دارای ارزش اقتصادی کمتری است . به عبارت دیگر، اعتبار و ارزش سیستم حقوق مالکیت معنوی تا حد قابل توجهی به قابلیت اجرای آن بستگی دارد. ساز و کار مناسب اجرایی برای حقوق مالکیت معنوی در واقع موثرترین وسیله و ابزار برای جلوگیری از نقض حقوق یاد شده است و می تواند حقوق صاحبان حق ، اجتماع و عموم را که از سیستم مالکیت معنوی و منافع آن بهرمند می شوند تضمین و تامین نماید.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

نقض حقوق ناشی از ثبت علامت
ضرورت تعریف ساز و کار اجرایی برای حقوق مالکیت معنوی اجتناب ناپذیر است زیرا معمولا مردم به حقوق دیگران احترام نمی گذارند. دلائل عدم احترام به حقوق دیگران و نقض حقوق آنان می تواند متعدد و متنوع باشد. حرص و طمع، ضرورت و نیاز، عدم آگاهی، سوء نیت و قصد مجرمانه و اشتباهات همراه با حسن نیت می تواند از جمله این علل باشد.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.
از سوی دیگر دامنه و اندازه این بی احترامی ها به صورت قابل توجهی متنوع و متفاوت است. بطور کلی چنانچه در قوانین ملی کشورها از حیث اجرا در حوزه علامت تجاری سازوکار مناسب و کارآیی وجود نداشته باشد ، هزینه ها و آسیب های فراوانی به صاحبان حق و مصرف کنندگان تحمیل خواهد شد که اهم آنها را می توان به شرح زیر احصاء کرد :
– تقویت گروه های ناقض حق بویژه در فرضی که بصورت سازمان یافته صورت گرفته باشد.
– تحمیل ضررهای هنگفت به تولید کنندگان قانونی کالاها
– کاهش قابل توجه عایدات گمرک
– افزایش قیمت کالاهای حقیقی
– از بین رفتن اعتماد و اطمینان مصرف کنندگان
– در خطر افتادن سلامت و زندگی مصرف کنندگان
– افزایش هزینه های مبارزه با کالاهای تقلبی برای شرکت ها و صاحبان حق.
با توجه به مراتب فوق چنانچه کسی حقوق صاحبان حق را در این حوزه نقض کند زیان دیده می تواند اقدامات مهمی را در چارچوب قوانین ملی انجام دهد و با توجه به اینکه در غالب کشورها حقوق مالکیت معنوی حق خصوصی تلقی می شود این اختیار به صاحب حق داده شده است که سازوکار حقوقی و حمایتی مناسبی را انتخاب کند.
به عنوان مثال، ذی نفع می تواند در چارچوب مقررات حقوقی ضمن درخواست مطالبه خسارت از دادگاه ذی صلاح بخواهد که دستور موقت مبنی بر منع انجام کار صادر نماید. همچنین در برخی قوانین کشورها تحت شرایطی عملیات و اقدامات ناقض حق واجد وصف مجرمانه بوده و قابل تعقیب کیفری است. به عنوان مثال اشخاصی که تولید، توزیع یا فروش کالاهای مسروقه یا نقض آمیز را به عهده می گیرند عمل آنان واجد عناوین مجرمانه بوده و منافع عمومی را نیز مورد خدشه قرار می دهند. از این رو جلوگیری از این اعمال می تواند از سوی صاحب حق یا وکلا و نمایندگان او و همچنین مقامات عمومی، پلیس یا مقامات گمرکی صورت گیرد. به هرحال ساز و کارهای حقوق و کیفری در قالب قوانین ملی کشورها ، موارد اجرایی حقوق مالکیت معنوی را تمشیت و تدبیر می کنند.
قبل از موافقتنامه تریپس، معاهده یا معاهدات بین المللی که جزئیات مربوط به اجرای حقوق مالکیت معنوی را تبیین و تعریف کند وجود نداشته است و تدابیر اجرایی و قضایی برای تضمین اجرای موثر حقوق مالکیت معنوی به قوانین ملی کشورها محول شدده بود.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.
البته موافقتنامه تریپس در صدد و تلاش نیست که هماهنگی لازم را بین دیدگاه ها و نگاههای مختلف حقوقی از قبیل نگاه کامن لا یا حقوق نوشته در خصوص مورد برقرار کند اما بعنوان یک تعهد بین المللی به کشورهای عضو تکلیف کرده است که برای تضمین اجرای حقوق مالکیت معنوی، سازوکارهای اجرایی موثری را در دسترس صاحبان حق قرار دهند تا بتوانند از هرگونه اقدامات نقض آمیز جلوگیری و از حقوق مسلم خود دفاع نمایند.
با توجه به قوانین ملی کشورها به طور کلی در حوزه اجرایی ، ابزارهایی برای تضمین اجرای حقوق مالکیت معنوی پیش بینی شده است که مهمترین آنها عبارتند از :
1- اجرای اداری : که عبارتست از ضبط و توقیف کالاهای نقضی توسط اداره گمرک در مرزها ، مانند ضبط و توقیف کالاهای دارای علامت تجاری تقلبی یا کالاهای دارای حق نسخه برداری مسروقه.
2- اجرای کیفری : که در قالب آن دولت به طور کلی از طریق پلیس در مورادی که اعمال نقض آمیز جرم کیفری تلقی می شود علیه ناقض حق اقامه دعوی کیفری می کند.
3- اجرای مدنی : که در قالب آن صاحب حقوق مالکیت معنوی ، منتقل الیه ، یا طرف قرارداد اجازه بهره برداری در محکمه ذیصلاح علیه ناقض حق به خواسته اعاده وضع به حالت سابق که می تواند جلوگیری از نقض یا ادامه آن و جبران خسارت باشد اقامه دعوی می نماید.
4- اجرای فنی : که در قالب آن فرایند کالاها یا خدمات تدابیر فنی ای انخاذ و استخدام می شود که حقوق مالکیت معنوی را در مقابل اعمال و اقدامات نقض آمیز حفظ می کند، مانند قفل آثار دیجیتالی حمایت شده.

ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

___________________________________

جهت مشاوره حقوقی و ثبت برند با ما تماس بگیرید. ۰۲۱۲۶۱۱۶۶۹۱

منبع : حقوق علائم تجاری (نوشته سید حسن میرحسینی)

___________________________________