تفاوت علامت تجاری و نام تجاری در چیست ؟

در این مقاله ثبت سبز تفاوت علامت تجاری و نام تجاری در چیست ؟ را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از:

ثبت شرکت در ایران

ثبت شرکت در اروپا

ثبت شرکت در آسیا

ثبت شرکت در آمریکا

ثبت شرکت در استرالیا 

ثبت اختراع

ثبت طراحی صنعتی

ثبت برند (علامت تجاری)

با توجه به بند (ج) ماده 30 انون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری (علامت تجاری)، نام تجاری یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده شخص حقیقی یا حقوقی باشد. همچنین همانطور که در ماده 47 قانون یاد شده آمده است ، با رعایت قوانین و مقررات ثبت اجباری نام های تجاری، این قبیل نام ها حتی بدون ثبت ، در برابر عمل خلاف قانون اشخاص ثالث حمایت می شوند. هر گونه استفاده از نام تجاری توسط اشخاص ثالث، به صورت نام تجاری یا علامت جمعی، یا هرگونه استفاده از آن ها که عرفا باعث فریب عموم شود، غیر قانونی تلقی می شود.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

تفاوت علامت تجاری و نام تجاری در چیست ؟
با توجه به تعریف نام تجاری، تفاوت آن با علائم تجاری کاملا مشخص می گردد زیرا نام تجاری اسم بنگاه تجاری یا فعالیت تجاری است حال آنکه علامت تجاری محصولات و خدمات یک شرکت را از محصولات و خدمات رقبا متمایز می کند.همچنین میان علامت تجاری و نام تجاری از نظر هدف نیز تفاوت اساسی وجود دارد. هدف نام تجاری شناساندن بنگاه، موسسه یا فعالیت تجاری است در حالیکه هدف علامت تجاری معرفی کالاها و خدمات خاص می باشد.
البته علیرغم تفاوت فوق، ممکن است در برخی موارد، نام تجاری یک موسسه، علامت تجاری آن نیز باشد و این دو عنوان با یکدیگر جمع می شوند. همچنین یک موسسه تجاری دارای یک نام تجاری است در حالیکه ممکن است همین موسسه، دارای علائم تجاری متعدد باشد و برای کالاهای مختلف خود از این علائم تجاری استفاده کند.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.
با توجه به مراتب فوق بویژه تمایز بین علائم و نام های تجارتی، روشن است که این باور که با ثبت کسب و کار و نام تجاری در اداره مربوط، نام آن ها به عنوان یک علامت تجاری به طور خودکار مورد حمایت قرار میگیرد، غل می باشد زیرا همانور که گفتیم نام تجاری یعنی نام کامل کسب و کار مانند شرکت بین المللی بلاک مارک یا شرکت فراورده های لبنی کاله، هویت شرکت را معرفی می کند و در این نام ، اغلب کلماتی چون ” با مسئولیت محدود”، سهامی خاص یا نام های مشابه قید می شود که ماهیت قانونی شرکت را نشان می دهد. یک شرکت می تواند علائم تجاری مختلفی داشته باشد به عنوان مثال شرکت بلاک مارک لمیتد ممکن است یکی از محصولات خود را تحت عنوان رد مارک و دیگری را تحت عنوان بلاک مارک به بازار عرضه و به فروش برساند یا شرکت کاله که محصولات خود را در قالب علائم متعدد به بازار عرضه می کند.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

شرکت ها همچنین ممکن است از علامت تجاری خود برای کلیه محصولاتشان، رشته خاصی از محصولات یا یک نوع محصول خاص استفاده کنند. برخی شرکت ها هم ممکن است از نام تجاری خود یا بخشی از آن به عنوان یک علامت تجاری استفاده کنند و در این صورت آن را به عنوان یک علامت تجاری به ثبت برسانند مانند شرکت کاله که علامت کاله را نیز ثبت و تعداد زیادی از محصولات خود را در قالب این علامت به بازار عرضه می کند.
نکته قابل کر در این قسمت این است که ضرکت نمی تواند با ثبت نام تجاری، کالاها و محصولات خود را در قالب آن به بازار عرضه کند، زیرا همانطور که گفتیم نام یا اسم تجاری صرفا برای معرفی بنگاه و شرکت است که غالبا این نام در سربرگ ها و … کاربرد دارد و عرضه محصول به بازار در قالب این نام که از وظایف علائم تجاری است صحیح نمی باشد و محاکم باید در این خصوص حساسیت نشان دهند تا امکان هر گونه انحراف از بین برود.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.
البته در نظام قبلی ثبت علامت که علاوه بر ثبت علامت سابقه استفاده مستمر نیز معتبر بود شرکت ها می توانستند از نام تجاری خود به عنوان علامت نیز استفاده کنند و در واقع نام در اینجا می تواند عملا علامت نیز تلقی شود اما در نظام فعلی ثبت علامت که در چارچوب قانون سال 1386 صورت میگیرد باید بین علامت تجاری و نام تجاری تفاوت اساسی گذاشت و حوزه کارکردی آنها را دقیقا رعایت کرد تا بدین طریق اشخاص و بنگاه ها نتوانند از ریق نام تجاری که ثبت آن ضرورت ندارد و یا دارای تشریفات کمتری است در مقام مقابله و تعارض با علامت تجاری برآیند و کالاهای خود را در قالب نام تجاری به بازار عرضه نمایند که این اقدام بر خلاف اهداف نام و اسم تجاری است.البته ثبت نام تجاری در قالب علامت بلا اشکال است و بنگاه می تواند نام تجاری خود را به عنوان علات تجاری ثبت و در قالب آن کالاهای خود را به بازار عرضه کند.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

___________________________________

جهت مشاوره حقوقی و ثبت برند با ما تماس بگیرید. ۰۲۱۲۶۱۱۶۶۹۱

منبع : حقوق علائم تجاری (نوشته سید حسن میرحسینی)

___________________________________