تفاوت های علامت تجاری با نشان جغرافیایی و اختراع

در این مقاله ثبت سبز تفاوت های علامت تجاری با نشان جغرافیایی و اختراع را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از:

ثبت شرکت در ایران

ثبت شرکت در اروپا

ثبت شرکت در آسیا

ثبت شرکت در آمریکا

ثبت شرکت در استرالیا 

ثبت اختراع

ثبت طراحی صنعتی

ثبت برند (علامت تجاری)

در این مقاله به مقایسه  علامت تجاری با نشان جغرافیایی و سپس اختراع، می پردازیم و شرح تفاوت های هرکدام را به مختصر توضیح میدهیم.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

علامت تجاری با نشان جغرافیایی

علامت تجاری علامتی است که کالا یا خدمات یک موسسه یا تولید کننده کالا یا خدمات را معرفی می کند در حالیکه نشانه های جغرافیایی، معرف تولید کننده کالا یا سازنده آن نیست بلکه معرف کالا یا محصولاتی هستند که منشاء آنها  در قلمرو یک کشور یا یک منطقه یا ناحیه ای از آن کشور باشد و کیفیت و  مرغوبیت ، شهریت یا سایر خصوصیات کالا اساسا قابل انتساب به مبداء جغرافیایی آن باشد.

نشان جغرافیایی و اختراع

همچنین باید گفت که صاحب علامت تجاری دارای حقوق انحصاری است که به موجب آن می تواند دیگران را از استفاده از آن علامت منع کند در حالی که تمام اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که در یک منطقه جغرافیایی مشمول نشانه فعالیت را دارند در صورت رعایت مقررات حاکم بر ناشنه، می توانند از آن استفاده کنند. به عبارت دیگر، صاحب یک نشانه جغرافیایی تحت شمول نشانه جغرافیایی واع هستند می توانند برای محصولات خود که از این منقه نشات گرفته اند از این نشانه استفاده کنند.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

البته الزامات و شرایط مربوط به کیفیت که به موجب آیین نامه و دستورالعمل های اداری حاکم بر استفاده از نشانه های جغرافیایی پیش بینی شده است باید دقیقا رعایت شوند. همچنین ایجاد علامت تجاری مبتنی بر خلایت انسان است و این خلاقیت می تواند یک علامت اصیل و جدیدی را ابداع کند که قادر خواهد بود کالاها و خدمات را از کالاها و خدمات مشابه تمیز دهد، در صورتی که نشانه جغرافیایی فاقد این ویژگی است.

تفاوت دیگر نشانه های جغرافیایی با علائم تجاری این است که بر خلاف علائم تجاری، مکانیزم واحدی برای حمایت از نشانه جغرافیایی در سح ملی کشورها ، وجود ندارد، و هر کشور از سازو کار حقوقی خاصی برای حمایت از این مقوله استفاده می نماید در صورتی که سازو کارهای حوقی حمایت از علائم تجاری در سطح ملی تریبا یکسان است.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

نحوه کسب حمایت بین المللی از علائم تجاری در چارچوب موافقنامه و پروتکل مادرید خیلی آسانتر از نشانه های جغرافیایی است و وجود سازو کارهای حمایتی مختلف در سطح ملی برای نشانه های جغرافیایی است و وجود سازو کارهای حمایتی مختلف در سطح ملی برای نشانه های جغرافیایی حمایت بین المللی آن را در مایسه با علامت تجاری مشکل تر ساخته است.

البته در بعضی کشورها، نشنه های جغرافیایی در قالب علائم جمعی یا علائم تاییدی مورد حمایت قرار میگیرد. همچنین علامت تجاری با نشانه های جغرافیایی از نظر مدت حمایت و قابلیت انتقال حوق انحصاری و حق استعمال نیز تفاوت اساسی دارد.

ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

علامت تجاری و اختراع

اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرایند یا فراورده ای خاص را ارائه می کند و مشکلی را در یک حرفه ، فن، فناوری صنعت و مانند آن ها حل می نماید. علامت تجاری نشانی است که محصولات یا خدمات اشخاص را از رقبا متمایز می سازد.

با توجه به تعاریف فوق روشن است که اختراع و علامت تجاری علیرغم اینکه هر دو از مقولات مربوط به مالکیت صنعتی هستند، بویژه از نظر تعریف، ماهیت، هدف، نحوه حمایت و مدت حمایت با یکدیگر کاملا متفاوت هستند.

نشان جغرافیایی و اختراع

به عنوان مثال علائم تجاری بر خلاف اختراع به روح، فکر و وق انسان ها بستگی ندارد و اگر هم ارتباطی دارد ضعیف است و حمایت قانون گذار از آن هدف و جهت دیگری را دنبال می کند و تنها از نقطه نظر تجاری و اقتصادی است که قانون گار از آن حمایت می کند تا از این ریق بتواند هم بازار را کنترل کند و رقابت های ناسالم را کاهش دهد و هم مصرف کنندگان را حمایت نمایند نه محصولات تقلبی را و در صورت وقوع خسارت نیز این امکان وجود داشته باشد که شخص مسئول شناخته شده، تحت تعقیب قرار گیرد و جامعه به حیات سالم و پویای خویش ادامه دهد.

با توجه به مراتب فوق، بطور خلاصه اختراع و علائم تجاری علیرغم اینکه هر دو از مقولات مربوط به حقوق مالکیت صنعتی هستند، در حوزه های زیر می توانند با هم تفاوت اساسی داشته باشند:

  • تعریف
  • مبانی حمایتی
  • شرایط لازم برای ثبت نام
  • فرآیند ثبت
  • نوع حقوق انحصاری
  • ماموریت ها و کارکردها
  • مدت حمایت
  • چگونگی نقض حقوق انحصاری
  • مجوز های اجباری
  • تاثیر استفاده در ادامه خمایت و اعتبار

___________________________________

ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

جهت مشاوره حقوقی و ثبت برند با ما تماس بگیرید. ۰۲۱۲۶۱۱۶۶۹۱

منبع : حقوق علائم تجاری (نوشته سید حسن میرحسینی)

___________________________________