شروط وجه ممیزه

در این مقاله ثبت سبز شروط وجه ممیزه  را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از:

ثبت شرکت در ایران

ثبت شرکت در اروپا

ثبت شرکت در آسیا

ثبت شرکت در آمریکا

ثبت شرکت در استرالیا 

ثبت اختراع

ثبت طراحی صنعتی

ثبت برند (علامت تجاری)

علائم اختیاری یا خیالی شروط وجه ممیزه

این نوع علائم به صورت ذوقی انتخاب شده و هیچگونه ارتباطی با کالا یا خدماتی که برای آن ها بکار می روند ندارند مانند علامت EXXON برای بنزین علامت Kodak برای دوربین و علامت  Apple برای کامپیوتر

علائم دلالت کننده شروط وجه ممیزه

علائمی هستند که به خصوصیتی از کالاهای مورد نظر اشاره و دلالت دارند بطور مثال کلمه پنگوئن می تواند علامتی دلالت کننده برای یخچال و وسایل سرد کننده محسوب شود.

این نوع علائم به طور کامل نسبت به کالاهای مورد نظر بی ارتباط نیستند و در عین حال کالاهای مورد نظر را نیز توصیف نمی کنند.

این نوع علائم نیز به دلیل داشتن وجه ممیزه به عنوان علائم تجاری ذاتا قابل حمایت هستند.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

علائم توصیفی شروط وجه ممیزه

علائمی هستند که به صورت مستقیم به توصیف کالای مورد نظر می پردازند و ویژگی یا کیفیتی از کالا بطور مثال کارکرد ابعاد یا اجزا آن را بیان می کنند .

کلمه Inn.Holiday برای اتاق های هتل می تواند از این نوع علائم محسوب شود.

این علائم در مورد کالا ها یا خدمات مطالبی را بیان می کنند و بر خلاف علائم خیالی و دلالت کننده ذاتا قابل حمایت نیستند و تنها در صورتی قابل حمایت هستند که در اثر کسب معنای ثانویه وجه ممیزه را به دست آورند.

معنای ثانویه برای یک علامت تنها در صورتی به وجود می آید که علامت در نتیجه استعمال نزد مردم معنایی غیر از معنای اولیه خود نزد مصرف کنندگان پیدا کند به گونه ای که ذهن مصرف کنندگان با دیدن آن علامت بلافاصله متوجه معنای ثانویه که همان ارتباط علامت با کالاهای بنگاه تولیدی یا تجارتی خاص است شود و تنها در این صورت است که این نوع علائم  نیز می توانند به عنوان علائم تجاری مورد پذیرش ثبت قرار گیرند.

برای احراز کسب معنای ثانویه توسط یک علامت توصیفی موارد زیر مورد بررسی قرار می گیرد:

میزان و روش تبلیغ علامت میزان فروش طول مدت و روش استعمال علامت.

بررسی های صورت گرفته میان مصرف کنندگان و تلقی آنان از علامت.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

علائم عام

علائمی هستند که طبقه کالای مورد نظر را مشخص می سازند بطور مثال کلمه کامپیوتر برای لوازم کامپیوتر یک علامت عام محسوب می شود .

علائم عام به هیچ وجه به عنوان علائم تجاری قابل حمایت نخواهند بود زیرا نمی توانند قدرت تمیز دهندگی داشته باشند.

البته علت اینکه از علائم توصیفی که معنای ثانویه کسب نکرده اند مانند علائم عام حمایت به عمل نمی آید و این علائم موردپذیرش ثبت قرار نمی گیرند این است که اینگونه علائم اگر در مورد کالاها بکار روند ممکن است به عنوان صفت یا نوع کالا تلقی شوند نه علامت مخصوص به یک بنگاه تولیدی یا تجاری خاص بطور مثال علامت سیب اگر برای کالای سیب بکار رود مصرف کننده نمی تواند تشخیص دهد که آیا این علامت  تجاری است و مربوط به بنگاه خاصی است یا اینکه صرفا قصد معرفی کردن کالا را دارد و از طرف دیگر اگر علائم توصیفی یا عام را به عنوان علامت تجاری مورد ثبت قرار دهیم و آن ها را قابل انحصار توسط یک بنگاه خاص بدانیم بدیهی است که حقوق سایر تولید کنندگان آن کالا را که حق استفاده از آن واژه توصیفی یا عام را در مورد آن کالا دارند مورد بی توجهی قرار داده ایم.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

در کد مالکیت صنعتی فرانسه بخش علائم تجاری نیز به ویژگی تمایز دهندگی علامت مورد درخواست ثبت تاکید شده است.

بر اساس ماده L711-2 کار یاد شده ویژگی تمایز بخشندگی یک علامت تجاری که آن را قابل ثبت به عنوان یک علامت تجاری معرفی می کند در رابطه با کالاها یا خدمات معین و مورد نظر ارزیابی و تشخیص داده می شود و بر اساس بند های مختلف ماده یاد شده برخی از علائم مورد درخواست ثبت ماهیتا فاقد ویژگی تمایز بخشندگی هستند و نتیجتا قابل ثبت تلقی نمی گردند.

این علائم بطور خلاصه عبارتند از:

1-علائم جنسی که در واقع نوعی از محصول را مشخص کرده و در عمل به جای اسم عام جنس استفاده می شود مانند گرامافون که در آغاز به عنوان یک علامت تجاری بوده و بعدا به اسم عام دستگاه پخش کننده موسیقی تبدیل شده به طوری که در اذهان عمومی گرامافون برابر است با نوعی دستگاه پخش کننده موسیقی همینطور می توان از واژه زیراکس به عنوان یک علامت تجاری یاد نمود که امروزه در ایران با فتوکپی کردن برابر است.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

2-علائم ضروری یا الزامی نیز فاقد قدرت تمیز دهندگی هستند بنابراین شخص نمی تواند برای معرفی یک محصول انحصار استفاده از یک علامت ضروری را به خود اختصاص دهد به عنوان نمونه کلمه تلویزیون را نمی توان به عنوان علامت صنعتی و تجاری و تجاری برگزید همینطور نمی توان کلمات خامه و کره را به عنوان علائم تجاری و صنعتی برگزید.

با توجه به مراتب فوق می توان گفت که یک علائم تجاری هنگامی ضروری و الزامی است که برای مشخص نمودن محصول یا خدمت استفاده از این علامت الزامی باشد.

3-علائم متداول یا رایج نیز نمی توانند قدرت تمیز دهندگی داشته باشند علائم زمانی متداول و رایج محسوب می شود که به دلیل خصوصیات و طییعت آن ها برای مشخص کردن یک محصول یا خدمت مورد استفاده قرار گیرند برای مثال در شمال ایران واژه طارم نشان دهنده نوعی برنج مرغوب است و بسیاری از کسانی که برنج مرغوب تولید می کنند از نام طارم به عنوان علامت تجاری استفاده می کنند.

4-علائم توصیفی که به ترکیبات کیفیات یا ویژگی های اساسی یک کالا یا خدمت اشاره می کنند.

در ماده L711-2 کد یاد شده آمده است علائمیا اسامی که برای مشخص نمودن یک ویژگی محصول یا خدمت و به خصوص نوع کیفیت کمیت مقصد ارزش مبدا جغرافیایی زمان تولید کالا یا ارائه خدمت به کار گرفته شوند علائم توصیفی به شمار می آیند.

با توجه به تعریف فوق علائم مربوط به نوع و جنس محصول یا خدمت علائم مربوط به مقصد و هدف کالا یا خدمت و علائم مربوط به مبدا جغرافیایی محصول یا خدمت اصولا فاقد تمایز بخشندگی تلقی می گردند.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

5-علائمی که صرفا شکل تحمیلی متاثر از طبیعت و کارکرد محصول را به خود میگیرند به لحاظ فقدان قابلیت تمیز دهندگی قابل ثبت تلقی نمی شوند بنابر این شکل اندازه و ابعاد هر یک از قسمت های لگو وابسته به کارکرد لگو بوده و شکلی ضروری برای عملکرد فنی محصول است بنابراین به استناد بند فوق نمی توان آن را به عنوان علامت تجاری معتبر پذیرفت.شروط وجه ممیزه

همچنین ظرف و لفاف در فرانسه به عنوان علامت قابل ثبت است لیکن در مقابل ظروف شیشه ای و بطریهای مخروطی که مشابه آن در همه جا برای بیشتر مایعات به کار گرفته میشود نمیتوانند به عنوان علامت تجاری مورد حمایت قرار گیرند زیرا دارای خصوصیت تمایز بخشنده نیستند .

همچنین بسته بندیهایی که شکل آن ها انعطاف پذیر و سازگار با محتوی می شود که خود میتواند اشکال متغیری به خود بگیرد حمایت نشده اند.شروط وجه ممیزه

ذکر این نکته ضروری است که اصولا خصوصیت تمایز بخشنده یک علامت در مقایسه با علائم دیگر در زمان تقاضای ثبت علامت صورت میگیرد زیرا از این تاریخ است که علامت مورد حمایت قرار میگیرد اما در عمل دیده شده که برخی از علائم که در آغاز فاقد خصوصیت تمایز بخش بوده اند بعدها تمایز بخش شناخته شده اند و بر عکس علامتی که در گذشته از این ویژگی برخوردار بودند خصوصیت یاد شده از آن ها گرفته شده است.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

جهت مشاوره حقوقی با ما تماس بگیرید.۰۲۱۲۶۱۱۶۶۹۱