علائم تجاری و حقوق مالکیت معنوی

در این مقاله ثبت سبز  علائم تجاری و حقوق مالکیت معنوی را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از:

ثبت شرکت در ایران

ثبت شرکت در اروپا

ثبت شرکت در آسیا

ثبت شرکت در آمریکا

ثبت شرکت در استرالیا 

ثبت اختراع

ثبت طراحی صنعتی

ثبت برند (علامت تجاری)

حقوق مالکیت معنوی در معنای وسیع کلمه عبارتست از حقوق ناشی از آفرینش ها و خلاقیت های فکری در زمینه های علمی،صنعتی،ادبی و هنری. به طور سنتی حقوق مالکیت معنوی به دو شاخه اصلی حقوق مالکیت صنعتی و حق مولف یا حق کپی برداری تقسیم می شود.

غرض از مالکیت صنعتی همانطور که در کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی آمده است مفهوم عام آن است و این مفهوم نه تنها بر صنعت و بازرگانی به معنی اخص اطلاق می شود بلکه بر رشته های صنایع کشاورزی و استخراجی و کلیه محصولات مصنوعی یا طبیعی از قبیل انواع برگ توتون میوه دام گل و مواد معدنی و آب های معدنی و آرد و دانه نیز شمول دارد.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

علائم تجاری

با توجه به توضیحات فوق مالکیت صنعتی مجموعه حقوقی را مشخص میکند آن این است که یک شخص یا یک گروه اعم از حقیقی یا حقوقی بتواند با اطمینان خاطر از تعرض دیگران به امر تجارت یا صنعت اشتغال داشته و از هر گونه تجاوز از ناحیه اشخاص ثالث و دادن انحصار بهره برداری از نتیجه فکر و ابتکار یک شخص در برابر اشخاص ثالث و دادن انحصار بهره برداری از نتیجه فکر و ابتکار به صاحب یا مالک آن در اثر موارد برای مدت معین است.

به عبارت دیگر حقوق مالکیت صنعتی از آفرینش و خلاقیت های فکری انسان در حوزه صنعت به معنای عام کلمه حمایت می کند.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

حق مولف یا کپی رایت برای مولفان و سایر آفرینندگان آثار ادبی و هنری حقوق خاصی را قائل می شود تا آنان بتوانند در مدت زمان معین اجازه بهره برداری از آثار خود را به دیگران بدهند یا بهره برداری از آن را ممنوع سازند.

کپی رایت در معنای وسیع کلمه شامل حقوق جانبی نیز می گردد.

بطور خلاصه حق مولف یا حقوق مالکیت ادبی و هنری از آفرینش ها و خلاقیت های فکری انسان در حوزه ادبی و هنری حمایت می کند.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

در رابطه با حقوق جانبی ذکر این نکته لازم است که علاوه بر حمایت از آثار ادبی و هنری که ثمرات آفرینش فکری می باشند بسیاری از قوانین ملی از گروه های خاصی که فعالیت آن ها در زمینه فرهنگ ایجاد سرگرمی و رسانه های گروه های خاصی که فعالیت آن ها در زمینه فرهنگ ایجاد سرگرمی و رسانه های گروهی نقش بسزایی دارد تحت عنوان حقوق مرتبط یا حقوق مجاور یا کپی رایت حمایت به عمل می آورند و معاهدات متعددی در زمینه حمایت بین المللی از حقوق به تصویب رسیده است.

ماده 2 کنواسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی مالکیت صنعتی را شامل اختراعات طرح های صنعتی علائم تجاری علائم خدماتی نام های تجاری طرح ها نشانه های منبع اسامی مبدا و حمایت در برابر رقابت های نامشروع دانسته است.

با توجه به مجموع مراتب فوق الاشعار روشن است که علائم تجاری از جمله مصادیق حقوق مالکیت صنعتی است زیرا در کنواسیون پاریس که در مقام احصای مصادیق مالکیت صنعتی است علائم تجاری به عنوان یکی از زیر مجموعه های حقوق مالکیت صنعتی آمده است.

سابقه تاریخی علامت تجاری :

علامت تجاری از روزگاران قدیم دارای سابقه است . تقریبا از حدود 4000 سال پیش صنعت کاران هندی ایرانی و چینی در روی تولیدات خود امضای خود را حک می کردند و آن ها را به کشور های دیگر صادر می کردند .

در اروپا از زمان قرون وسطی نقش نام یا علامت تجاری تولید کننده بر روی کالاها دیده می شود که سابقه حقوق مدرن کامن لا در علائم تجاری ریشه در آن علائم دارد.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

با توسعه صنعت و پدیدار شدن اقتصاد صنعتی قیودات گذشته که مانع روابط اجتماعی بوده زائل گردید و روابط تجاری بین اشخاص در نقاط مختلف جهان  روبه نهاد و اصل آزادی اقتصاد مورد توجه قرار گرفت و بازار پهناور کشورها برای کالاها گشوده شد و توسعه تبادل کالا با این خطر جدی همراه بود که با نبودن نشان و علامتی در کالا ها کالاها با یکدیگر اشتباه شوند .

تجار به دنبال وسیله ای بودند تا هر کالا دارای نشان خاصی گردد و در جریان رقابت باب سوء استفاده از کالای دیگری بسته شود. در این جدال آنچه می توانست کالا را از بی نشانی و گمنامی نجات دهد علامت بود. به این ترتیب متاع و کالای بی علامت و گمنام جای خود را به کالای نشان دار داد و انسان اقتصادی میان همه شکل های فعالیت تجاری راه علامت گذاری را برگزید.

شیوه علامت گذاری به تدریج به صورت اصل عمومی مطلق و مجرد در آمد و بنیاد حقوقی حمایت از کارکرد بازرگانان را تشکیل داد. با این همه تاریخ حقوق علامت تجاری به معنای اخص از سده نوزدهم فراتر نمیرود.

به تدریج حمایت از علامت تجاری از کشورهای غربی به ویژه انگلیس و فرانسه به دیگر کشورها گسترش و توسعه پیدا کرد . در تاریخ قانونگذاری ایران اولین قانون در رابطه با علامت تجاری قانونی است که در سال 1304 تحت عنوان قانون علامت صنعتی و تجاری به تصویب مجلس شورای ملی رسید.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

به دنبال آن در سال 1310 نیز قانون تقریبا جامعی تحت عنوان قانون ثبت علائم و اختراعات به تصویب رسید و نظامنامه آن نیز در مورخ 1310/4/29 به تصویب رسید.

آئین نامه اصلاحی اجرایی قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات در سال 1337 به تصویب رسید و همین آئین نامه  نیز جدول طبقه بندی علائم صنعتی و تجاری در 36 طبقه تعیین و پیش بینی گردید.

در کنار قوانین و مقررات فوق که به طور خاص و ویژه در رابطه با علامت تجاری به تصویب رسیده بودند در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 و اصلاحات آن نیز احکام ویژه ای در رابطه با علامت تجاری و حمایت کیفری از آن پیش بینی شده بود.

پس  از پیروزی انقلاب اسلامی و ئر مبحث چهارم قانون مجازات اسلامی که از سال 1362 لازم الاجرا گردید مواد 120 تا 125 تحت عنوان دسیسه و تقلب در کسب و تجارت اختصاص به اعمال مجرمانه در رابطه با علامت تجاری داشت در سال 1375 قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید و در این قانون برخلاف قانون تعزیزات مصوب 1362 احکام و مقررات خاص در رابطه با اعمال مجرمانهن مربوط به علامت تجاری پیش بینی نشده بود و صرفا در بند (2) و تبصره ماده525 قانون مزبور در رابطه با جعل علامت تجاری مقرره خاصی پیش بینی شده بود و رویه قضایی هم با توجه به ماده 729 قانون مجازات اسلامی در اینکه آیا اعمال مجرمانه در رابطه با علامت تجاری قابل مجازات است یا خیر در تردید بسر می برد.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

در سال 1382 نیز قانون تجارت الکترونیکی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در این قانون به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تشویق رقابت های مشروع در بستر مبادلات الکترونیکی استفاده از علائم تجاری به صورت نام دامنه (domain name)و یا هر نوع نمایش بر خط (خط (online)علائم تجاری که موجب فریب یا مشتبه  شدن طرف به اصالت کالا یا خدمات شود ممنوع  و متخلف به یک سال حبس و جزای نقدی از بیست میلیون (20/000/000) ریال تا یکصد میلیون (100/000/000) ریال محکوم خواهد شد.

علیرغم قوانین و مقررات با توجه به گذشت زمان و شرایط  و نیازهای جدید و همچنین تحولات پر شتاب در حوزه تکنولوژی و فناوری به ویژه اینترنت که حوزه حمایتی علائم تجاری و سایر مقررات مربوط به حقوق مالکیت معنوی را کاملا تحت تاثیر قرار داده است تجدید نظر در قوانین و مقررات مربوط به حقوق مالکیت صنعتی به حقوق مالکیت صنعتی به ویژه اختراعات و علائم تجاری و نیز تصویب قوانین و مقررات جدید برای اجرایی کردن موافقتنامه ها و کنواسیون های بین المللی امری ضروری و لزوم ان کاملا احساس می گردید و بر این اساس در سال 1386 قانون جامع دیگری تحت عنوان قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و ایین نامه اجرایی ان نیز در سال بعد یعنی سال 1387 مورد تصویب ریاست قوه قضاییه قرار گرفت.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

با تصویب و اجرایی شدن این قانون و ایین قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 و ایین نامه مربوط به ان لغو و منسوخ شد.

ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

جهت مشاوره حقوقی با ما تماس بگیرید. ۰۲۱۲۶۱۱۶۶۹۱

منبع : حقوق علائم تجاری (نوشته سید حسن میرحسینی)