ضرورت ثبت علامت تجاری

در این مقاله ثبت سبز ضرورت ثبت علامت تجاری را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از:

ثبت شرکت در ایران

ثبت شرکت در اروپا

ثبت شرکت در آسیا

ثبت شرکت در آمریکا

ثبت شرکت در استرالیا 

ثبت اختراع

ثبت طراحی صنعتی

ثبت برند (علامت تجاری)

اگر چه در بعضی از نظام های ملی همانطور که بعدا خواهیم دید ثبت علامت تجاری اجباری نیست و حمایت از علامت تجاری از طریق استفاده نیز امکان پذیر می باشد لیکن در هر حال ثبت علامت حتی در مواردی که علامت تجاری را بتوان از طریق استفاده ی مستمر نیز حمایت کرد اصلح تشخیص داده می شود زیرا ثبت علامت تجاری حمایت بیشتری را برای علامت ثبت شده تامین و تضمین خواهد کرد به ویژه در مواردی که بین علامت تجاری ثبت شده با علامت یکسان یا علامتی که به طور گمراه کننده مشابه است تعارض به وجود آید.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

ضرورت ثبت علامت تجاری

ضرورت ثبت علامت تجاری

ثبت علامت تجاری حسب قوانین و مقررات مربوط به مالک آن علامت اعم از شخص حقیقی یا حقوقی حق انحصاری می دهد که به موجب آن می تواند از عرضه کالاهای یکسان یا مشابه توسط اشخاص ثالث تحت علائم تجاری که عین یا یه طیق گمراه کننده ای مشابه علامت تجاری آنهاست جلوگیری کند.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

اگر علامت تجاری اشخاص ثبت نشود اشخاص رقیب از همان علامت یا علامتی که شباهت آن با علامت آنها به اندازه ای است که موجب گمراهی خواهد شد برای همان کالا یا کالاهای مشابه استفاده خواهند کرد و در نتیجه سرمایه گذاری اشخاص در بازاریابی یک محصول ممکن است به هدر رود.همچنین اگر یکی از رقیبان صاحبان علامت از علامت تجاری یکسان یا مشابه علامت تجاری آنها استفاده کند ممکن است مشتریان تصور کنند آن محصول متعلق به شرکت آنهاست و در نتیجه کلای رقیب آنها را خریداری کنند.این اقدام نه تنها سود شرکت آن ها را کاهش خواهد داد و مشتریان آنها را گمراه خواهد کرد بلکه به شهرت و وجهه شرکت آن ها نیز آسیب خواهد زد خصوصا اگر محصول وکالای رقیب فاقد کیفیت باشد.به عبارت دیگر علامت تجاری ثبت شده به صورت تضمین اصالت عمل می کند.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

تضمین عبارتست از اینکه وقتی عضوی از جامعه علامت تجاری ثبت شده را در ارتباط با کالا ها و یا نظر متعلق به دارنده علامت ثبت شده یا کسی است که تحت کنترل و نظارت او عمل می کند.نکته اساسی ایجاد اطمینان از این امر است که جامعه فریب نخورد.با توجه به ارزش علائم تجاری و اهمیتی که یک علامت تجاری ممکن است در تعیین میزان موفقیت یک محصول در بازار داشته باشد ثبت علامت در بازارهای هدف بسیار ضروری به نظر می رسد.

بعلاوه تفویض اجازه استفاده از یک علامت تجاری ثبت شده به شرکت های ثالث بسیار آسان تر از اعطای اجازه استفاده نسبت به یک علامت تجاری ثبت نشده است و در نتیجه با تفویض اجازه می توان منبع در آمدی بیشتری را یرای شرکت صاحب علامت ثبت شده به وجود آورد و یا اساس و مبنای تنظیم و انعقاد یک قرار داد اعطای نمایندگی فروش باشد.مضافا اینکه چنانچه یک علامت تجاری ثبت شده در میان مشتریان از شهرت خوبی بر خوردار باشد ممکن است به منظور دریافت منابع مالی یا وام از موسسات مالی استفاده شود که این امر بطور فزاینده ای می تواند موجب موفقیت کسب و کار شود.از جمله مزایای دیگر ثبت علامت تجاری این است کهثبت علامت تجاری عموما حل و فصل اختلافات حقوئقی نسبت به علامت را آسانتر و ارزانتر خواهد کرد و صاحب علامت تجاری ثبت شده در طرح دعوی و دفاع در موقعیت برتری قرار میگیرد.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

به ویژه اینکه با ثبت علامت تجاری صاحب علامت در صورت نقض حقوق انحصاری می تواند مبادرت به طرح دعوی نقض کند که در صورت نقص حقوق انحصاری می تواند مبادرت به طرح دعوی نقض کند که در مقایسه با طرح دعوای دیگر از قبیل تقلب در عرضه کالا کم هزینه تر و مطمئن تر است.با توجه به مزایای ثبت علامت تجاری که به اهم انها به شرح فوق اشاره شد باید گفت که علیرغم اهمیت ثبت علامت و با اینکه اکثر صاحبان کسب و کار به اهمیت علامت تجاری ثبت شده برای تمیز دادن محصولاتشان از محصولات رقبا واقفند لیکن همه آن ها به اهمیت حمایت از علائم تجاری از طریق ثبت واقف نیستند و آن را درک نکرده اند.

اهمیت ثبت علامت به اندازه ای است که تجار عاقبت اندیش باید قبل از شروع به استفاده از علامت خود آن را به ثیت یرسانندیا لا اقل به دنبال ثبت آن باشند.با توجه به ماده 3قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانن به ثببت رسانده باشد.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

با توجه به ماده یاد شده قانونگذار سال 1386 برخلاف قانون 1310 اهمیت خاصی برای ثبت علامتقائل شده و تقریبا از مواضع قبلی خود در قانون 1310 راجع به اهمبت و اعتبار دادن به استفاده مستمر عدول کرده است.این موضع قانونگذار با توجه به اهمیتی که برای ثبت علامت در نظام ها نلی و بین المللی  قائل هستیم قابل دفاع به نظر میرسد و مبادی ذی ربط باید با استفاده از ظرفیت های موجود در داخل و حارج از کشور آگاهی صاحبان علامت را در رابطه با اهمیت ثبت علامت ارتقاء دهند.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

___________________________________

جهت مشاوره حقوقی با ما تماس بگیرید.۰۲۱۲۶۱۱۶۶۹۱

منبع : حقوق علائم تجاری (نوشته سید حسن میرحسینی)

___________________________________