کارکردهای علائم تجاری

در این مقاله ثبت سبز کارکردهای علائم تجاری را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از:

ثبت شرکت در ایران

ثبت شرکت در اروپا

ثبت شرکت در آسیا

ثبت شرکت در آمریکا

ثبت شرکت در استرالیا 

ثبت اختراع

ثبت طراحی صنعتی

ثبت برند (علامت تجاری)

با توجه به علائم تجاری که در مباحث قبلی ارائه شد بطور خلاصه می توان نقش و کارکرهای علائم تجاری را به شرح زیر احصاء نمود.اولین و مهمترین کارکرد علامت تجاری تمایز محصولات یا خدمات یک شرکت از خدمات و محصولات سایر شرکت ها و یا متمایز کردن محصولات و خدمات یک شرکت از سایر خدمات و محصولات همان شرکت است.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

کارکردهای علائم تجاری
کارکردهای علائم تجاری

کارکردهای علائم تجاری ( علامت تجاری )

با توجه به این کارکرد علائم تجاری انتخاب مصرف کنندگان را به هنگام خرید کالاهای خاص یا استفاده از خدمات خاص تسهسل می کند.همچنین به مصرف کنندگان کمک می کند تا کالا یا خدماتی را که قبلا می شناختند یا از طریق آگهی مطلع شده اند تشخیص دهند.

به عبارت دیگر وظیفه و نقش اصلی یک علامت تجاری این است که مصرف کنندگان را قادر سازند محصول یک شرکت خاصی را شناسایی کنند و آنرا از عین یا مشابه محصولات رقیبان تشخیص دهند.

مصرف کنندگان که از یک محصول خاص رضایت دارند احتمال دارد در آینده مجددا همان محصول را خریداری یا از آن استفاده کنند بنابراین برای نیل به این منظور باید بتوانند محصولات یکسان یا مشابه را از یکدیگر به مصرف کننده کمک کند.خلاصه اینکه علامت تجاری یک نشان است و در معنای وسیع کلمه روی کالا یا در رابطه با کالا برای معین کردن مبدا آن بکار می رود و دقیقا صاحب کالا و خدمات را مشخص می نماید.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

به عبارت دیگر علامت تجاری را از این حیث می توان از دو منظر و دیدگاه مورد بررسی قرار داد از نظر تولید کننده کالا علامت تجاری نوآوری را بهبود می بخشد سرمایه گذاری را حمایت می کند و همچنین با حفظ ماهیت و کیفیت کالا بازاریابی آن را تسهیل و ارتقا می بخشد و از نگاه مشتری نیز علامت تجاری انتخاب او را از طریق تضمین مبدا و کیفیت و ماهیت کالا تسهیل می کند .

دومین عملکرد علائم تجاری اشاره به شرکت بخصوصی است که خدمات یا کالاهایی را در بازار ارائه می کند یعنب نشانه (شناسایی) مبدا کالاها یا خدماتی می شود که علامت تجاری در موردشان بکار می رود.

علائم تجاری نه تنها و نه همیشه به این طریق ببین کالاها یا خدمات تمابز ایجاد می کنند بلکه بین آن ها در ارتباط با یک شرکت بخصوص یعنی شرکتی که منشا خدمات و کالاهاست تمایز ایجاد می کنند.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

بدین ترتیب علائم تجاری بین کالاها و خدماتی که از یک منبع می باشند و یا بین محصولات و خدمات مشابه یا یکسان در سایر منابع یا به عبارتی سایر شرکت هایی که چنان خدمات و کالاهایی را ارائه می کنند تفاوت ایجاد می نکاید.

این عملکرد در تعریف حوزه ی حمایت از علائم تجاری اهمیت دارد و یک ابزار و وسیله قاطع برای تشخیص این حمایت است که آیا یک مصرف کننده معمولی با توجه به علائم تجاری مشابه یا یکسان مربوط به خدمات یا کالاهای یک نوع یا انواع مشابه ممکن است باور کند این کالاها یا خدمات از یک نوع و از یک شرکت منشا می گیرند.

سومین نقش علائم تجاری اشاره به کیفیت خاص کالا ها و خدماتی است که علامت تجاری در موردشان به کار می رود.

این وظیفه همیشه به رسمیت شناخته نمیشود در حقیقت عملکرد علائم تجاری در قبال کیفیت یکی از موضوعات اصلی مورد مناقشه در قانون علائم تجاری است.

دلایلی که بدان لحاظ کفته می شود علائم تجاری وظیفه دارند به کیفیت به خصوص کالاها و خدماتی که بیانگر آن می باشند اشاره نمایند را می توان به صورت زیر خلاصه کرد:

علائم تجاری غالبا فقط توسط یک شرکت بکار برده نمی شوند زیرا صاحب یک علامت تجاری می تواند جواز استفاده از آن را به سایر شرکت ها واگذار کند.

بدین لحاظ ضروری است که صاحب جواز (شرکت دوم) استانداردهای کیفی صاحب علامت تجاری را رعایت کند .ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

از این گذشته شرکت های تجاری اغلب علائم تجاری را برای محصولاتی که از منابع مختلف کسب می کنند بکار می برند بدین ترتیب محصولات اگر چه از یک شرکت منشا نمی گیرند لیکن باید با برخی ویژگی های مشترک و استانداردهای کیفی که با (محصولات) مالک علامت تجاری تداعی می شود مطابقت داشته باشند.

بنابراین مالک یک علامت تجاری تعیین می نماید که فقط آن دسته از محصولاتی که مطابق استاندارد ها و شراسط کیفی باشند با علامت تجاری مربوط ارائه شوند در چنین مواردی مالک علامت تجارت مسئول تولید محصولات نمیباشد بلکه مسئولیت انتخاب این استانداردها ئ شرایط کیفی را به عهده دارد که این نیز خود به همان اندازه حائز اهمیت است.

این حقیقت که حتی در جایی که مالک علامت تجاری سازنده یک کالای بخصوصی است در روندتولید از اجزایی استفاده می شود که توسط مالک علامت تجاری تولید نشده بلکه توسط وی انتخاب شده اند نیز دلیل دیگر بر این مدعا است.

خلاصه این که مشتریان و مصرف کنندگان اغلب با برخی از علائم تجاری وابستگی معنوی پیدا می کنند که به دلیل عمده آن مجموعه ای از کیفیت ها یا ویژگیهای مطلوبی است که در کالاهایی که این علائم تجاری بر آن ها درج شده اند دیده می شوند.

همچنین علائم تجاری انگیزه ای برای شرکت ها بوجود می آورد تا در حفظ و بهبود کیفیت محصول شان سرمایه گذاری کنند و از این طریق شهرت مثبت محصولاتی را با علامت تجاری آن ها عرضه می شوند را تضمین کنند.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

چهارمین نقش و کارکرد علامت تجاری افزایش بازاریابی و فروش محصولات و بازاریابی و ارائه خدمات است.

این عملکرد نیز در دنیای امروز از اهمیت زیادی برخوردار است.

علائم تجاری نه تنها برای متمایز کردن و یا اشاره به یک شرکت بخصوص یا یک کیفیت ویژه و بخصوصی بکار می روند بلکه در افزایش فروش نیز سهم دارند.

علامت تجاری که برای این منظور انتخاب می شود باید به دقت برگزیده شود و می بایست برای مصرف کننده جاذبه داشته و در وی احساس علاقه و اعتماد ایجاد کند به همین دلیل است که گاهی این وظیفه علائم تجاری را عملکرد جاذبه می نامند.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

خلاصه اینکه می توان گفت از این حیث علامت تجاری در واقع یک ویزیتور و فروشنده خاموش خلاق و آفریننده است که با ایجاد سر قفلی و تضمین اعتماد خریداران به اینکه کالاهای دارای علامت تجاری معین واجد کیفیت مورد نظر او هستند بازار فروش کالاها را تحریک و توسعه و افزایش می دههد و باید گفت که در اصل و عملا این علائم هستند که کالاها را به فروش می رسانند و از این نظر و دیدگاه هرچه علائم قدرت تمیز دهندگی شان بیشتر باشد قدرت بازاریابی و فروش آن ها نیز بیشتر خواهد بود.

چنانچه علائم تجاری به دقت انتخاب شوند برای اکثر شرکت ها دارائی تجاری ارزشمند محسوب می شوند.

امروزه ارزش برخی از علائم تجاری مشهور در دنیا مانند علامت تجاری کوکاکولا و IBM هر یک بیش از 50 میلیارد دلار آمریکا براورده شده است .

البته دلیل این اهمیت این است که مصرف کنندگان برای علائم تجاری شهرت آنها و وجه آنها و مجموعه ای از کیفیت های مطلوب که به علامت نسبت می دهند ارزش قائل هستند و برای محصولی که دارای علامت تجاری است که می شناسند و انتظارات آنها را براورده می کنند حاضرند پول بیشتری بپردازند.

به عبارت دیگر وجهه و شهرت یک شرکت اعتمادی در جامعه و بین احاد مردم ایجاد می کند که اساس به وجود آمدن مشتریان وفادار است و بدین طریق این امر ارزش سر قفلی یک شرکت را ارتقاء می بخشدما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

___________________________________

جهت مشاوره حقوقی با ما تماس بگیرید.۰۲۱۲۶۱۱۶۶۹۱

منبع : حقوق علائم تجاری (نوشته سید حسن میرحسینی)

___________________________________