شروط قابل رؤیت بودن ثبت علائم تجاری

در این مقاله ثبت سبز شروط قابل رؤیت بودن ثبت علائم تجاری را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از:

ثبت شرکت در ایران

ثبت شرکت در اروپا

ثبت شرکت در آسیا

ثبت شرکت در آمریکا

ثبت شرکت در استرالیا 

ثبت اختراع

ثبت طراحی صنعتی

ثبت برند (علامت تجاری)

قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 بر خلاف قانون 1310 از علامت تجاری تعریف کرده است و در قانون 1386 بر خلاف قانون 1310 از ذکر مصادیق علائم تجاری خودداری شده است. محدودیتی که در قانون 1386 در رابطه با ثبت علائم پیش بینی شده است این است که علائمی قابل ثبت هستند که قابل رویت باشند.شرط قابل رویت بودن برای ثبت علائم باعث می شود که در خواست ثبت طیفی از علائم به ویژه علائم غیر سنتی از قبیل علائم صوتی ، بویایی چشایی و….مورد پذیرش قرار نگیرند.در بند الف ماده 30 قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری آمده است : علامت یعنی هر نشان قابل رویتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

شروط قابل رؤیت بودن ثبت علائم تجاری

با توجه به ماده یاد شده ذکر نکات زیر ضروری بنظر می رسد:

  1. در قانون ایران بر خلاف قانون خیلی از کشور ها از جمله کشور انگلیس و فرانسه صرفا از علامت تعریف به عمل آمده و به ذکر مصادیق پرداخته نشده است.
  2. بر خلاف قانون 1310 ایران قانون سال 1386 از علامت تعریف ارائه داده است.
  3. در قانون 1386 بر خلاف قانون 1310 مصادیق علامت ذکر نشده است.
  4. با توجه به قید قابل رویت در تعریف علامت همانطور که قبلا نیز گفته شده در خواست ثبت طیفی وسیعی از علاکت به ویژه علائم غیر سنتی که امروزه تاکید بر ثبت مصادیق آن در دنیاست مورد پذیرش قرار نخواهند گرفت.
  5. با توجه به ماده موافقتنامه تریپس و مفاد معاهدات بین المللی ماهوی دیگر که ایران عضویت آن ها را پذیرفته است از جمله کنواسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی قید اضافه شده در تعریف علامت به شرحی که در ماده یاد شده آمده است مغایرتی با موازین بین المللی ندارد و از این حیث نمیتوان قوانین ملی ایران را مغایر با موازین بین المللی دانست.
  6. اگر چه تعریف علامتدر بند الف ماده 30 قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری بقدری شفاف است که به راحتی میتوان به مصادیق آن پی برد لیکن ارائه تعریف همراه با ذکر مصادیق بصورت تمثیلی به نحوی که در قوانین ملی خیلی از کشورها متداول است اصلح تشخیص داده می شود.
  7. با توجه به فقدان امکانات مناسب در اداره ثبت علائم تجاری ایران به ویژه از حیثیت کارشناس متخصص و بانک های اطلاعاتی لازم از موضع قانونگذار ایران در رابطه با اضافه کردن قید قابل رویت در تعریف علائم تجاری می توان دفاع کرد.
  8. از آنجائیکه امروزه گرایش صاحبان بنگاه ها و صنایع به علائم غیر مادی رو به افزون است لذا در اصطلاح قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتب و علائم تجاری مصوب 1386 باید در رابطه با قید قابل رویت در تعریف علامت تجدید نظر اساسی به عمل اید و زیر ساخت ها برای تشخیص علائم غیر قابل رویت فراهم گردد.
  9. قانونگذار ایران در تعریف علامت بر خلاف قوانین ملی خیلی از کشور ها از جمله قانون انگلیس و فرانسه به جای قید قابلیت ارائه به صورت گرافیکی از قید قابل رویت استفاده کرده است که به نظر قید قابلیت ارائه به صورت گرافیکی طیف کمتری از علائم را از تعریف علامت خارج می کند و نتیجتا در مقایسه با قانون ایران شامل استثنائات کمتری می گردد.
  10. قانون 131- با تعریف به مصداق آنهم به صورت تمثیلی در مقایسه با قانون 1386 طیف بیشتری از علائم را پوشش می داده است اگر چه در طول مدت اعتبار قانون 1310 عمدتا علائم قابل رویت مورد ثبت قرار گرفته اند.

توجیهات حمایت حقوقی از علامت در پاسخ به این سوال که چرا باید از علامت تجاری حمایت کرد در مقایسه با اختراع کپی رایت و طرحهای صنعتی کمتر پرداخته شده و در واقع به آن توجه کمتری شده است.

ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

علیرغم مراتب فوق برای توجیه حمایت حقوقی از علائم تجاری توسط دانشمندان تئوری های مختلفی ارائه شده است که در این قسنت و به منظور فتح باب به ذکر خلاصه ای از این تئوری ها می پردازیم:

خلاقیت و نو آوری در علائم تجاری

این تئوری بیشتر برای توجیه حمایت حقوقی از اختراعات کپی رایت و طرح های صنعتی به کار می رود که در آن ها زحمت و تلاش و شخصیت پدید آورنده و نو آور می تواند برای توجیه حقوقی حمایت در قالب پاداش یا ایجاد انگیزه کافی باشد.تسری و اعمال این تئوری برای حمایت در قالب پاداش یا ایجاد انگیزه کافی باشد .

تسری و اعمال این تئوری برای حمایت در واقع ابداع می شوند و جنبه نوآوری و ابتکاری دارند لیکن در علائم تجاری بر خلاف اختراعات کپی رایت و طرح های صنعتی تازگی پیش شرط حمایت نیست.

علیرغم مراتب فوق برخی از تئورسین ها تلاش دارند تا از تئوری خلاقیت برای توجیه حمایت حقوقی از علامت تجاری استفاده نمایند.این دسته از تئورسین ها معتقدند همانطور که پدید آورندگان ایجاد اثر می کنند تجاوز نیز ایجاد سرقفلی می کنند.بنابراین علامت تجاری باید به اعتبار که ایجاد شده یا به این اعتبار که ارتباط جدید بین این علامت و کالا ها ایجاد شده است، حمایت به عمل آید.

برخی از طرفداران تسری این تئوری به علامت تجاری معتقدند که اعطای حمایت حقوقی به علامت تجاری در واقع پاداشی است که به صاحب علامت در رابطه با سرمایه گذاری اعطا شده است.این عده معتقدند که حمایت حقوقی از علائم تجاری کمک می کند که تولید کننده مطمئن شود که پاداش های مالی و شهرت مرتبط با کالای مورد نظر را تحصیل خواهد کرد و نتیجتا حقوق علائم تجاری موجب تشویق صاحبان علامت برای تولید کالاهای با کیفیت خواهد بود.

ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

__________________________________

جهت مشاوره حقوقی با ما تماس بگیرید.۰۲۱۲۶۱۱۶۶۹۱

منبع : حقوق علائم تجاری (نوشته سید حسن میرحسینی)

___________________________________