کنوانسیون پاریس(حمایت از مالکیت صنعتی)

در این مقاله ثبت سبز کنوانسیون پاریس(حمایت از مالکیت صنعتی) را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از:

ثبت شرکت در ایران

ثبت شرکت در اروپا

ثبت شرکت در آسیا

ثبت شرکت در آمریکا

ثبت شرکت در استرالیا 

ثبت اختراع

ثبت طراحی صنعتی

ثبت برند (علامت تجاری)

در کنواسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی به مصادیق علامت اشاره ای نشده است. بر عکس موافقتنامه تریپس ضمن تعریف از علامت تجاری به ذکر مصادیق مهم آن نیز بطور تمثیلی پرداخته است. در بند 1 ماده 15 موافقتنامه تریپس آمده است:هرگونه علامت یا ترکیبی از علائم که بتواند کالاها یا خدمات یک فعالیت را از کالاها یا خدمات فعالیت های دیگر متمایز گرداند علامت تجاری به شمار خواهد آمد .
چنین علائمی شامل کلمات به ویژه اسامی ،اشخاص ،حروف،اعداد،عناصر تصویری و ترکیبی از رنگ ها و همینطور هر گونه ترکیبی از این علائم واجد شرایط لازم برای ثبت به عنوان علامت تجاری خواهند بود…. اعضا به عنوان شرطی برای ثبت می توانند بخواهند که علائم از لحاظ بصری قابل مشاهده باشد.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

کنوانسیون پاریس

با توجه به ماده فوق ذکر نکات زیر ضروری به نظر می رسد:

کنوانسیون پاریس(حمایت از مالکیت صنعتی)

 1. موافقتنامه تریپس علاوه بر ارائه تعریف از علامت تجاری به ذکر مصادیق آن نیز پرداخته است.
 2.  مصادیق علامت تجاری در تعریف یاد شده به صورت تمثیلی است نه حصری
 3.  در ذکر مصادیق تجاری صرفا به علائم قابل رویت اکتفا شده است.
 4.  با توجه به قسمت اخیر بند 1 ماده 15 موافقتنامه اعضاء می توانند در قوانین ملی ثبت علامت تجاری را موکول و مقبد به شرط قابل رویت نمایند.
  بنابراین کشورهایی که در قوانین ملی خود یکی از شرایط ثبت علامت را قابل رویت بودن آن تعیین کرده اند در این خصوص عملا قانون آن ها نمی تواند مغایرتی با موافقتنامه تریپس داشته باشد.
 5.  در ذکر مصادیق به جای کلمه رنگ عبارت ترکیبی از رنگ ها بکار رفته است که در خور تامل است.
 6. با توجه به بند (2) ماده 15 موافقتنامه کشورها می توانند جهات دیگر را نیز به عنوان شرط ثبت علامت تعیین کنند مشروط بر اینکه جهات تعیین شده کغایرتی با مفاد کنواسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی نداشته باشد.

ماده یک قانون علائم تجاری انگلستان مصوب 1994 میلادی علاوه بر تعریف از علامت تجاری به ذکر مصادیق آن به صورت تمثیلی پرداخته است.همانطور که در بند یک ماده یاد شده آمده است علامت تجاری ممکن است به ویژه متشکل از کلمه شامل نام اشخاص طرح ها،حروف، اعداد یا شکل کالاها و یا بسته بندی آنها باشد.
با توجه به ماده یاد شده و اینکه ذکر مصادیق در قانون انگلیس به صورت تمثیلی است و با عنایت به رویه قضایی در کشور انگلیس روشن است که در قانون انگلیس علاوه بر مواردی از قبیل کلمات نشانه ها تصاویر امکان ثبت اشکال سه بعدی ،رنگ ها، ترکیب رنگ ها،اصوات نیز وجود دارد.
البته هماهمتنطور که بعدا توضیح داده خواهد شد در قانون انگلیس یکی از محدودیت های جدی برای ثبت علامت ان است که علامت مورد درخواست ثبت باید قابلیت ارائه گرافیکی را داشته باشد.
در قانون علائم تجاری اتحادیه اروپا نیز علائم مرکب از نشانه هایی است که قابلیت ارائه گرافیکی داشته باشند. این علائم به ویژه شاما کلمات طرح ها حروف، اعداد، شکل کالاها و خدمات شرکت را از رقبا داشته باشند.

با توجه به قانون یاد شده نشانه هایی را که می توان به عنوان علائم تجاری ثبت کرد بطور خلاصه عبارتند از:

 1. علائم کلمه ای یا نامی : از قبیل حروف اعداد یا ترکیبی از حروف اعداد و کلمات
 2. علائم تصویری اعم از این که همراه با کلمات باشد یا نباشد
 3. علائم تصویر ی رنگی
 4. رنگ ها یا ترکیبی از رنگها
 5. علائم سه بعدی
 6. علائم صوتی

ماده l711-7 کد مالکیت صنعتی فرانسه پس از تعریف علامت تجاری به ذکر مصادیق آن به صورت تمثیلی پرداخته است.

بر اساس ماده یاد شده مصادیق علائم تجاری عبارتند از :

  1. علائم بیانی شامل همه انواع آناز قبیل کلمات ترکیبی از کلمات نام های خانوادگی و نام های جغرافیایی،حروف،اعداد،حروف اختصاری ،اسامی مستعار
  2. نشانه های شنیداری از قبیل اصوات
  3. نشانه های تصویری از قبیل اشکال لفاف ها ظروف لوگوها هولوگرام ها تصاویر ترکیبی یا ترکیبی از رنگ ها.

با توجه به ماده یاد شده ذکر نکات زیر ضروری به نظر می رسد:

 1. در حقوق فرانسه نیز قابلیت ارائه گرافیکی علائم برای ثبت ضروری به نظر می رسد
 2.  در قانون فرانسه همانند اغلب کشورهای اتحادیه اروپا و امریکا علائم صوتی از قبیل اصوات و جملات آهنگین به عنوان علامت قابل ثبت معرفی شده اند.
 3. در راببطه با علائم مبتینی بر بو و رایحه قانون فرانسه مانند اغلب کشورها ساکت است و با توجه به شرط قابلیت ارائه گرافیکی علامت مورد درخواست ثبت ،ثبت این قبیل نشانه ها سخت به نظر می رسد .اگرچه شاید به طور نظری اشکالی در ثبت این قبیل علائم وجود نداشته باشد.
 4. در حقوق فرانسه مانند قالب کشورها ترکیب رنگ ها می تواند به عنوان یک علامت مورد درخواست ثبت قرار گیرد .بنابراین یک رنگ نمیتواند به عنوان علامت تجاری یا خدماتی مورد ثبت قرار گیرد و ترکیبی از دو یا چند رنگ در صورتی که قدرت تمیز دهندگی داشته باشد می تواند به عنوان علامت تجاری یا خدماتی مورد ثبت قرار گیرد.البته یک رنگ را میتوان به طور مجزا تحت یک شکل یا موضعی مشخص (مثل یک باند قرمز روی بدنه یک بطری) و یا طیفی از رنگ های نزدیک به یکدیگر عرضه نمود (مانند قسمتی از علامت تجاری فیلم عکاسی کونیکا.
 5. در حقوق فرانسه مانند اغلب کشورها ترکیبی از نشانه ها هم می توانند در قالب علائم مرکب یا در هم آمیخته به عنوان علامت تجاری یا خدماتی مورد ثبت قرار گیرند .

آنچه که این قبیل علائم را مورد تهدید قرار می دهد این است که ممکن است قبلا اشخاص دیگر برخی از عناصر علامت مرکب را به ثبت رسانده باشند و در نتیجه ثبت علامت مرکب را مورد اعتراض قرار دهند.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

بر اساس ماده (1) قانون علامت تجاری آفریقایی جنوبی،نام،امضا،کلمه،حرف،عدد،شکل،طرح،رنگ،ظرف کالا یا ترکیبی از اینها می توانند به عنوان علامت مورد درخواست ثبت قرار گیرند.

در قانون کشور یاد شده ظرف کالا شامل بطری ،قوطی، جعبه و باکس،کارتن،یا بسته بندی در صورتی که قابلیت تمیز دهندگی را دارا باشند به عنوان علامت قابل درخواست ثبت می باشند.

همچنین در این قانون از آنجتییکه علائم صوتی قابل ارائه به صورت گرافیکی در قالب نت های موسیقی هستند قابل درخواست ثبت به عنوان علامت تجاری یا خدماتی شناخته شده اند.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

____________________________

جهت مشاوره حقوقی با ما تماس بگیرید.۰۲۱۲۶۱۱۶۶۹۱

منبع : حقوق علائم تجاری (نوشته سید حسن میرحسینی)

____________________________