طبقه بندی علامت تجاری

در این مقاله ثبت سبز طبقه بندی علامت تجاری را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از:

ثبت شرکت در ایران

ثبت شرکت در اروپا

ثبت شرکت در آسیا

ثبت شرکت در آمریکا

ثبت شرکت در استرالیا 

ثبت اختراع

ثبت طراحی صنعتی

ثبت برند (علامت تجاری)

انواع مهم علامت تجاری به شرحی است که در مطالب قبلی عنوان کردیم. با توجه به انواع علامت به ویژه مصادیق جدید آن که در قوانین ملی کشورهای مختلف به رسمیت شناخته شده است می توان انواع علائم تجاری را با توجه به ملاک های زیر نیز مرود طبقه بندی قرارداد:

طبقه بندی بر اساس نشانه ای که علامت را تشکیل می دهد:

الف – علائم نامی یا حرفی

در این نوع علائم ، نشانی که کالاها یا خدمات را معرفی می کند مرکب از یک یا چند کلمه است. این کلمه یا کلمات از نظر آوایی یا صوتی باید به نحوی باشند که قابلیت ایجاد تمایز بین کالاها یا خدمات را دارا باشند.
ب- علائم گرافیکی یا ترسیمی
علائمی که از تصاویر، طرح ها و نقش ها و …. تشکیل شده اند و از نظر بصری متمایز از یکدیگر شناخته می شوند.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

ج – علائم مرکب و درهم آمیخته

که مرکب از دو یا چند نشان مختلف از انواع نشانه های متفاوت می باشند. این علائم به طور کلی از کلمات همراه با طرح ها و نقش ها و آرام ها تشکیل یافته اند.

د- علائم سه بعدی

این علائم شامل اشیایی است که به صورت سه بعدی عره و ارئه می گردد. مانند لفاف ها، بطری ها، بسته ها و جعبه ها.

طبقه بندی بر اساس شهرت

الف – علائم معمولی

همه علائمی که معرف کالاها و خدماتی معین در بازار هستند و هنوز نتوانسته اند شهرت و معروفیت لازم را بین مصرف کنندگان کسب کنند، علائم معمولی نامیده می شوند.

ب – علائم مشهور

علائمی هستند که از نظر عموم شهرت دارند . برای اینکه یک علامت به درجه مشهوریت نایل آید باید کالاها و خدماتی که تحت لوای آن علامت به بازار عرضه می شوند از نگاه مردم دارای کیفیت عالی باشند.

ج – علائم معروف

علائم معروف نیز در واقع نوعی از علائم مشهور هستند با این تفاوت که شهرت علامت معروف صرفا در آن بخش از عموم است که مستقیما کالاها و خدمات به آن ها عرضه می گردد. به عبارت دیگر علامت معروف از نظر اشتهار و شهرت از علامت معمولی بالاتر و از علامت مشهور از این حیث در مرتبه پائین تری قرار دارد.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

طبقه بندی بر اساس نوع مالکیت

الف – علائم فردی

این نوع علائم صرفا در انحصار و تملک شخص حقیقی یا حقوقی معین است.

ب – علانم جمعی

این نوع علائم هدفشان تمایز کالا و خدمات اعضایشان از کالاها و خدمات اشخاصی است که تعلق به اتخادیه آن ها ندارند. مالکیت این نوع علائم متعلق به اتحادیه مربوط است و اشخاص کثیری از اعضای اتحادیه اجازه دارند از این علامت استفاده کنند.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

طبقه بندی بر اساس موضوع حمایت

الف – علائم محصول

علائمی که کالاها را معرفی می کنند.

ب- علائم خدمات

علائمی که برای معرفی خدماتی که توسط شخص حقیقی یا حقوقی معین عرضه می گردد، مورد استفاده قرار می گیرد.

ج – علائم تضمینی یا تائیدی

علائمی که ویژگی های عمومی کالا به ویژه کیفیت ، سازندگان، مبدا کالاهای تولیدی یا توزیع شده یا خدماتی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی عرضه شده است را تضمین می کند و توسط مالک علامت، نظارت لازم بر آن صورت می گیرد.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

طبقه بندی بر اساس حواسی که علامت را درک می کنند.

علامت به علائم چشایی، صوتی، بویایی و لمسی تقسیم می گردد.

طبقه بندی بر اساس قلمرو سرزمینی

الف – علامت تجاری ملی

علامتی که بر طبق قانون ملی فقط در سرزمینی که مورد ثبت قرار گرفته است دارای اعتبار است.

ب – علامت تجاری مشترک میان چند جامعه | علامت تجاری منطقه ای

اعتبار سرزمینی این نوع علامت در مقایسه با علامت ملی دارای گستره بیشتری است. مانند علامت تجاری که در سراسر کشورهای اتحادیه اروپا دارای اعتبار است. این نوع علائم دارای شخصیت واحدی هستند یعنی ثبت این نوع علائم، اعتبارشان، عدم اعتبار بعدی و انتقال آن ها و … بطور خودکار موثر در سراسر جامعه اتحادیه اروپاست.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

ج – علائم تجاری بین المللی

علائمی که از حمایتی که توسط سازمان جهانی مالکیت معنوی و در چاچوب نظام موافقتنامه و پروتکل مادرید در کشورهای عضو معاهدات یاد شده اعطاء می شود، برخوردار می باشند.

طبقه بندی بر اساس قابل رویت بودن یا نبودن

بر اساس اینکه علامت قابل رویت است یا خیر نیز علائم به علائم و نشانه های قابل رویت و غیر قابل رویت نقسیم می گردند.

علائم سه بعدی، علائم رنگی، هولوگرام ها، شعارها، عناوین فیلم ها و کتاب ها ، علائم حرکتی، علائم وضعی، علائم رفتاری از جمله علائم قابل رویت هستند. در مقابل علائم صوتی، علائم بویایی، علائم چشایی، علائم احساسی از جمله علائم غیر قابل رویت هستند.

طبقه بندی بر اساس قدمت علامت

بر اساس اینکه علائم از مصادیق علائم جدید است یا سنتی علائم را به علائم سنتی و غیر سنتی تقسیم می کنند.

علائمی از قبیل علائم صوتی، علائم بویایی، علائم چشایی، علائم سه بعدی، علائم حرکتی، علائم هولوگرام، علائم شعاری، علائم اشاره ای، موضعی و … از جمله علائم غیر سنتی هستند و علائمی از قبلی علائم نامی، عائم دو بعدی و … علائم سنتی هستند.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

طبقه بندی بر اساس قدرت تمیز دهندگی

از نظر قدرت تمیز دهندگی نیز علائم به علائم اختیاری یا خیالی، علائم دلالت کننده ، علائم توصیفی، علائم ژنریک تقسیم می شوند که در مباحث مربوط در رابطه با آن ها توضیح خواهیم داد.

طبقه بندی بر اساس دفاعی یا غیر دفاعی بودن علامت

اصولا هدف از ثبت علامت استفاده از آن برای کالاها و خدماتی است که علامت برای آن ها به ثبت رسیده است. اکثریت قریب به اتفاق علائم از این قبیل می باشند.

اما گاهی اوقات هدف صاحب علامت از ثبت آن ایجاد پوشش و حاشیه امن برای علامت با علائم دیگری است که از آن ها عملا استفاده می کند. این قبیل علائم را علائم دفاعی می گویند.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

جهت مشاوره حقوقی با ماتماس بگیرید.02126116691