انواع علامت تجاری-علامت تأییدی یا تضمینی

در این مقاله ثبت سبز انواع علامت تجاری-علامت تأییدی یا تضمینی را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از:

ثبت شرکت در ایران

ثبت شرکت در اروپا

ثبت شرکت در آسیا

ثبت شرکت در آمریکا

ثبت شرکت در استرالیا 

ثبت اختراع

ثبت طراحی صنعتی

ثبت برند (علامت تجاری)

علامت تاییدی یا تضمینی علامتی است که صرفا بر اساس استاندارد معینی مورد استفاده قرار می گیرد.

فرهنگ حقوقی بلاک از علامت تاییدی به شرح زیر تعریف کرده است:

علامت تاییدی علامت تجاری یا خدماتی است که نشان می دهد کالا یا خدمات دارای برخی از استانداردهای کیفیتی است و مبدا خاصی نشأت گرفته است.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

بر اساس تعریفی که در ماده 50 قانون علامت تجاری انگلستان از علامت تاییدی شده است علامت تاییدی عبارت است از علامتی که دلالت می کند بر اینکه کالاها یا خدماتی که علامت در خصوص آن ها استعمال می شود از نظر مبدأ جنس طرز ساخت کالاها یا ارائه خدمات،کیفیت،دقت یا سایر ویژگی ها مورد تائید مالک علامت می باشند.

به عبارت دیگر ، علامت تاییدی یا تضمینی علامتی است که دلالت می کند بر اینکه کالا یا خدمات شده از نظر محل،مبداء ،مواد،ساخت،کیفیت،دقت یا ویژگی های دیگر مطابق با استاندارد هایی است که مالک علامت تعریف کرده است.

بطور خلاصه علائم تاییدی علائمی هستند که برای یا در رابطه با محصولات یا خدمات یک یا چند شخص غیر از مالک علامت علامت مورد استفاده قرار گرفته و برخی از ویژگی های محصولات یا خدمات مزبور را تایید و تضمین مینماید.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

در برخی از اسناد سازمان جهانی مالکیت معنوی در تعریف علائم تاییدی آمده است : علائم تاییدی علائمی هستند که برای تمیز کالاها یا خدماتی که دارای برخی از استاندارد ها بوده و توسط مقامات صلاحیتدار مورد تایید قرار گرفته ایند استفاده می شوند.

البته لازم به ذکر است که تعریف علامت تاییدی در همه کشور ها یکسان نیست در آمریکا برای مثال شخصی که استاندارد های مورد نظر علامت را رعایت کند حق دریافت گواهی نامه را ندارد مگر اینکه مورد تائید مالک علامت تاییدی برای استفاده از آن باشد.

بنابراین در این کشور مفاهیم علامت دسته جمعی و تاییدی با یکدیگر نزدیک است و تنها هدف و مقصود این دو نوع از علامت تمایز آن ها را نشان می دهد.

علامت تاییدی به برخی از استانداردهای کالاها یا خدمات اشاره دارد در حالیکه علامت دسته جمعی به عضویت استفاده کنندگان از علامت در سازمان خاص مربوط می گردد.

علامت تاییدی می تواند نقش مهمی در ایجاد اطمینان برای مصرف کنندگان کالا و خدمات داشته باشد زیرا وقتی علامت تاییدی بر روی کالاها یا خدماتی بکار می رود ممصرف کنندگان با اطمینان بیشتری به خرید کالاها یا خدمات می پردازند.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

انواع ایزوها (ISO) از علائم تایید کننده می باشند.

همچنین علامت تاییدی به نشان دادن این امر کمک می کند که کالاها یا خدماتی که موضوع استفاده از آن است مورد تایید و گواهی دارنده علامت در ارتباط با اصل ماده روش ساخت کالا یا اجرا ی خدمات کیفیت دقت یا دیگر ویژگی های آن است.

به عنوان نمونه موسسه استاندارد بریتنا علامت کایت را به عنوان علامت مورد تایید و استاندارد به ثبت رسانده است.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

یا به عنوان مثال نشان wool mark علامت گواهی کننده تجاری تثبیت شده توسط شرکت وول مارک است و این نشان نماد تضمینی کیفیت محصولاتی است که بر آن ها الصاق می شود و این محصولات باید از صد در صد پشم نو تهیه شده باشند و تمام خصوصیات عملکردی که شرکت وول مارک مقرر کرده است را دارا باشند.

این نشان در بیش از 140 کشور ثبت شده که قادر هستند موازین کیفی را رعایت کنند.

با توجه به مراتب فوق و نظر به تعریفی که از علامت جمعی ارائه دادیم روشن است که علائم تاییدی یا تضمینی در واقع نوع خاصی از علائم جمعی هستند که صرفا بر اساس استاندارد معین موورد استفاده قرار می گیرد.

شباهت میان این دو نوع علائم به حدی است که در برخی از نظام های داخلی از علامت تاییدی در قالب علامت جمعی حمایت به عمل می آورند.

علیرغم شباهت های فوق تفاوت های میان این دو نوع علامت را نمی توان نادیده گرفت.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

مهمترین این تفاوت ها عبارتند از:

1-مالک علامت جمعی معمولا یک اتحادیه و یا مجموعه ای از شرکت ها و موسسات هستند .

در حالیکه مالک یک علامت تاییدی می تواند اتحادیه ها و یا اشخاص حقیقی و تجار باشند که لزوما تشکیل اتحادیه نمی دهند به عبارت دیگر بر خلاف علامت های جمعی علامت های تایید کننده دارای مالک خاصی به صورت یک جماعت یا اتحادیه تولید کنندگان نیستند بلکه مالکیت انها متعلق به یک مقام گواهی کننده است.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

یک چنین مقامی می تواند یک شورای محلی یا یک اتحادیه باشد که خود درگیر تولید یا تجارت محصول مورد نظر نباشد.

2-علامت جمعی را مالک آن می تواند با رعایت مقررات و شرایط حاکم بر آن مورد استفاده قرار دهد درحالی که مالک علامت تاییدی نمیتواند از علامت مزبور استفاده کند به خاطر همین است که مالک این نوع علامت می تواند از استفاده کنندگان آن مطالبه وجه کند.

3-تاکید اصلی علامت تاییدی بر داشتن ویژگی ها و کیفیات خاص در مورد کالاها یا خدمات تحت شمول آن است لیکن علامت جمعی بیشتر بر تمایز میان محصولات یک گروه از تولید کنندگان یا تجار از محصولات سایرین تاکید دارد.

4-هر کس که استاندارهای کیفی مربوط به علامت تاییدی را دارا باشد می تواند از این علامت استفاده کند بدون اینکه عضویت در اتحادیه و…. شرط باشد در حالیکه در علامت جمعی یک کلوپ تشکیل می گردد و استفاده کنندگان از این علامت باید عضویت در این کلوپ و اتحادیه را که مالک علامت است بپذیرند .

به عبارت دیگر سیستم حاکم بر علامت تاییدی سیستم درهای باز یا اصل مغازه باز است .

5-وابستگس به  اقلیم در علامت تاییدی وجود ندارد بر خلاف علائم جمعی که چنین وابستگی در آن پر رنگ است. با توجه به این تفاوت است که استفاده کننده گان از علائم تضمینی الزامی به تولید محصولات در یک منطقه خاص جغرافیایی ندارند.

همچنین با اینکه علامت تاییدی در واقع نوعی از علامت تجاری به معنای وسیع کلمه است لیکن میان آنها نیز تفاوت وجود دارد .ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

انواع علامت تجاری-علامت تأییدی یا تضمینی
انواع علامت تجاری-علامت تأییدی یا تضمینی

اهم این تفاوت ها را می توان به شرح زیر خلاصه نمود:

1-علامت تجاری همانطور که بعدا خواهیم دید نباید توصیفی باشد اما علامت تاییدی می تواند با توصیف موقعیت جغرافیایی محل یا کالا یا خدماتی که به آن اختصاص دارد وجه مشخصه پیدا کند.

2- علامت تجاری برای مالک آن ایجاد حق انحصاری می کند لیکن علائم تاییدی به مالک یا مالکین اختصاص پیدا نمیکند بلکه فقط مصرف کنندگان هستند که از آن بهره مند می شود.

3- از حیث نقل و انتقال نیز علامت تاییدی در مقایسه با علامت تجاری اختصاصی دارای محدودیت ها و موانع زیادی است.

4- علائم تایید کننده نسبت به علائم جمعی از لحاظ مطابقت با مفهوم علائم تجارتی ضعیف تر است و خصوصیات علائم جمعی شباهت و نزدیکی بیشتر ی با علائم تجارتی متداول دارد هر چند هر دو علامت جمعی و تایید کننده نوع خاصی از علائم تجارتی به معنای وسیع کلمه می باشد.

5- اگر چه علامت تاییدی مانند علامت تجاری در رابطه با کالاها و خدمات به کار می رود اما تفاوت اساسی علامت تجارتی و تاییدی این است که علامت تاییدی برای تمیز و تشخیصکالاها و خدمات یک شرکت از کالاها و خدمات رقبا به کار نمی رود بلکه هدف و کارکرد اصلی علامت تاییدی این است که آیا کالاها و خدماتی که این علامت در رابطه با آن ها به کار می رود دارای استانداردهای معین است یا خیر.

6-علامت تجاری اصولا علامت فردی است لیکن علامت تاییدی از جمله مصادیق علامت جمعی است.

در کنواسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و موافقتنامه تریپس در رابطه با علامت تاییدی مطلبی نیامده است.

در قانون علائم تجاری انگلستان از علامت تاییدی تعریف به عمل آمده است.

همچنین در قانون یاد شده برای استفاده از علامت تاییدی باید دستورالعمل خاصی تدوین و پیش بینی شود.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

جهت مشاوره حقوقی با ماتماس بگیرید.02126116691

دستورالعمل یاد شده به ویژه باید حاوی نکات زیر  باشد:

1-اشخاص مجاز به استفاده از علامت

2-ویژگی ها و کیفیاتی که قرار است به وسیله علامت مورد تایید قرار گیرد.

3-نحوه و چگونگی بررسی و آزمایش ویژگی ها و کیفیات مذکور بوسیله علامت تایید کننده و نحوه نظارت بر استعمال علامت مزبور.

4-هزینه های قابل پرداخت در خصوص استفاده از علامت تایید شده.

5-شیوه حل و فصل اختلافات.

به موجب قانون تجاری علائم تجاری انگلستان چنانچه مقررات دستورالعمل تسلیمی به اداره ثبت علامت مورد قبول قرار نگیرد ممکن است درخواست ثبت علامت توسط اداره یاد شده رد شود.

همچنین اگر مالک تایید کننده مقررات دستورالعمل مصوب اداره ثبت علامت را رعایت نکند ممکن است علامت تاییدی ابطال گردد.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

ضوابط مربوط به استفاده از علامت یاد شده باید در اداره ثبت علامت به ثبت برسد.

نهایت اینکه مرجع بررسی تقاضای علائم تاییدی در انگلیس اداره ثبت می باشدو مراجعی که توسط قانون تعیین می گردند در خصوص اعطا علامت تاییدی یه اشخاص کنترل می کنند.

در قانون 1310 در رابطه با علامت تاییدی مطلبی نیامده است و قسمت اخیر ماده 1 قانون یاد شده نیز بیشتر توجه به علامت جمعی دارد تا تاییدی در بند (ب) ماده 30 قانون 1368 قانونگذار به هر دو مفهوم علائم تاییدی توجه کرده است .

به عبارت دیگر قانون گذار در بند یاد شده و در کلیت ان به مفهوم عام علائم جمعی به علامت تاییدی اشاره می نماید یا هر گونه خصوصیات مشترک دیگری مانند کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نسان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی استفاده می کنند متمایز سازد.

به عبارت دیگر در ماده یاد شده اگرچه قانونگذار بر خلاف علائم جمعی از علائم تاییدی مطلبی ذکر نکرده است لیکن با توجه به توضیحی که از علائم تاییدی را تحت پوشش قرار می دهد.

با مقایسه دو قانون 1310 و 1386 در رابطه با علامت تاییدی باید گفت که اگر چه قسمت اخیر ماده یک قانون 1310 شاید بتواند تا حدودی مصادیق علامت تاییدی را پوشش دهد لیکن قانون 1310 شاید بتواند تا حدودی مصادیق علامت تاییدی را پوشش دهد لیکن قانون 1368 در ان قسمت که در تعریف علامت جمعی به خصوصیات مشترک دیگر مانند کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی اشازه دارد با صراحت بیشتری در مقایسه با قانون 1310 به علامت تاییدی توجه کرده است.

به عبارت دیگر قانون 1368 به نحو و گونه ای تدوین شده است که علائم تاییدی را در گسترده تعریف فوق قرار داده است.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

استنباط فوق از ماده 30 قانون 1368 باعث شده است تا واضعین آیین نامه قانون یاد شده به نحوی در ماده 137 ایین نامه مصوب 1387رئیس قوه ی قضاییه به مصداقی از مصادیق علائم تاییدی اشاره داشته باشد در بند 2 ماده یاد شده امده است در ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی باید خصوصیات مشترک یا کیفیت کالا و خدمات تولبدب در یک منطقه جغرافیایی معین یا مورد تایید که تحت آنها اشخاص می توانند از علامت مذکور استفاده کنند و همچنین ضمانت اجراهای  مربوط به عدم رعایت شرایط و ضوابط یاد شده تعیین گردد.

در خاتمه باید گفت که اگر چه از مجموع قوانین و مقررات فعلی و قابل اجرا می توان حمایت از علامت تاییدی را استنباط کرد لیکن با توجه به اهمیت این نوع علائم بهتر است که در اصلاح قانون مصوب 1368 بعد از پایان دوره آزمایشی با صراحت بیشتری به این موضوع پرداخته شود تا به تردبد هایی که در خصوص حمایت از این نوع علائم وجود دارد پایان داده شود.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

جهت مشاوره حقوقی با ماتماس بگیرید.02126116691