انواع علامت تجاری-علامت خدماتی

در این مقاله ثبت سبز انواع علامت تجاری-علامت خدماتی را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از:

ثبت شرکت در ایران

ثبت شرکت در اروپا

ثبت شرکت در آسیا

ثبت شرکت در آمریکا

ثبت شرکت در استرالیا 

ثبت اختراع

ثبت طراحی صنعتی

ثبت برند (علامت تجاری)

در فرهنگ بلاک در رابطه با تعریف علامت خدماتی آمده است : علامتی که در فروش و تبلیغ خدمات بکار می رود تا ماهیت خدمات یک شخص را تعیین نموده و آن ها را از خدمات سایرین متمایز سازد.

برخی از حقوق دانان در تعریف علامت خدماتی گفته اند: خدماتی که نوعا در قلمرو تجارت بوده و می توان برای آن ها علامت انتخاب کرد و در سرنامه ها و فاکتورها و آگهی ها و کاتولوگ ها بکار برد علائم خدمات نامیده می شود.

در تعریف بلاک از علامت خدماتی همانطور که روشن است به موضوع (فروش و تبلیغ)تاکید شده است.

اصولا خدمات دارای مفهوم و نیز مصادیق گسترده ای است و هر خدمتی نمی تواند تجاری محسوب گردد و مورد خرید و فروش قرار گیرد.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

همچنین بر اساس تعریفی که آقای کاتبی از علامت خدماتی ارائه داده است باید گفت که خدماتی که دولت به مردم ارائه می دهد یا حتی خدماتی که به صورت غیر انتفاعی از موسسه های خیریه یا عام المنفعه ارائه می شود نمیتواند تحت عنوان علامت خدمات قرار گیرد و حمایت های مقرره در کنواسیون پاریس را برای این قبیل خدمات قابل اعمال دانستانواع علامت تجاری-علامت خدماتی

با توجه به تعاریف فوق روشن است که علامت تجاری در معنای خاص کلمه با علامت خدماتی از نظر ماهیت شباهت دارد زیرا هر دو آن ها علامت تمیز دهنده و مشخص کننده هستند با این تفاوت که علامت تجاری کالاها و محصولات یک شرکت را از رقبا متمایز می کند در حالی که علائم خدماتی همین نقش و کار را  در رابطه با خدمات انجام می دهند و این خدمات ممکن است اشکال مخختلف داشته باشد مانند خدمات مالی، بانکی، مسافرتی، تبلیغاتی یا تامین مواد خوراکی و آشامیدنی.

همچنین علیرغم شباهت این دو نوع علائم از جهت ماهیت و کارکرد تفاوت دیگر میان آن ها این است که موضوع علامت خدماتی،امور نا محسوس و نامرئی است که همان خدمات می باشند بر خلاف موضوع علائم تجاری که مربوط به کالا است لذا علامت خدماتی را عموما در تبلیغات و نیز سر برگ ها و فاکتور ها می توان دید و نیز بر روی وسائلی که برای ارائه خدمات بکار می رود بر خلاف علائم مربوطه به کالا که علاوه بر موارد مذکور بر روی خود کالا نیز قابل الصاق است.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

جهت مشاوره حقوقی با ماتماس بگیرید.02126116691

به موجب ماده 6 کنواسیون پاریس کشور های عضو متعهد شده اند تا از علائم خدماتی همانند علائم تجاری حمایت کنند.

در موافقتنامه تریپس علامت تجاری در معنای وسیع کلمه علائم خدماتی را نیز پوشش داده است.

همانطور که در بند 1 ماده 15 موافقتنامه تریپس آمده است هر گونه علامت یا تر کیبی از علائم که بتواند کالاها یا خدمات یک فعالیت را از کالاها یاخدمات فعالیت های دیگرمتمایز نمایز گرداند علامت تجاری به شمار خواهند آمد.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

همچنین در بند 4 ماده یاد شده آمده است ماهیت کالا یا خدماتی که علامت تجاری قرار است برای آن ها بکار رور به هیچ وجه مانعی برای ثبت علامت تجاری مزبور محسوب نمی شود

به موجب بند 1 ماده 112 موافقتنامه تریپس حق انحصاری علامت تجاری به معنای خاص کلمه شامل خدماتی نیز می شود.

به موجب بند 1 ماده  16موافقتنامه تریپس حق انحصاری علامت تجاری به معنای خاص کلمه شامل علامت خدماتی نیز می شود.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

با توجه به مواد یاد شده روشن است که تعریف علامت تجاری در معنای وسیع کلمه شامل علائم خدماتی نیز می شود و اصولا شرایط و امتیازاتیکه برای علامت تجاری به معنای اخص وجود دارد به علائم خدماتی نیز قابل تسری است به عبارت دیگر از دیدگاه موافقتنامه تریپس علائم خدماتی طبق همان شرایط و مقررات مربوط به علائم تجاری می تواند ثیت تمدید ابطال انتقال یا مورد اجازه بهره برداری قرار گیرند در اینکه از نگاه موافقتنامه تریپس آیا علامت خدماتی حتما باید به ثبت برسد تا مورد حمایت قرار بگیرد باید گفت که از نظر کوانسیون پاریس علامت خدماتی ولو اینکه به ثبت نرسیده باشد قابل حمایت هستند .ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

جهت مشاوره حقوقی با ماتماس بگیرید.02126116691

در موافقتنامه تریپس به صورت صریح عبارتی مبنی بر لزوم ثبت علائم خدماتی نیامده است لیکن موافقتنامه با به رسمیت شناختن بعضی از حقوقی که ناشی از ثبت یا تقاضای ثبت ان است و نیز از سوی دیگر با درج مقررات خاصی برای ثبت علائم تجاری که شاما علائم مربوط به خدمات هم می شود.انواع علامت تجاری-علامت خدماتی

از جمله بند 5 ماده 15 موافقتنامه مبنی بر لزوم انتشار علائم قبل از ثبت آن یا بلافاصله پس از ثبت و نیز ماده 18 آن مبنی بر حداقل مدت اعتبار ثبت علائم و همچنین شناسایی حق تقدم برای علائم و همچنین شناسایی حق تقدم برای علائم مربوط به خدمات در بند 3 ماده 62 موافقتنامه به نوعی بر ضرورت ثبت علائم مربوط به خدمات مانند علائم تجاری تاکید کرده است.

در ماده 16 معاهده حقوق علائم تجاری، کشورهای طرف متعاهد ملزم شده اند که علائم خدماتی را به ثبت رسانیده و نسبت به چنین علائمی مقررات پاریس راجع به علامت تجاری (علائم مربوط به کالا) را اعمال کنند به عبارت دیگر  از دیدگاه این معاهده هیچ تفاوتی میان علائم تجاری و علائم خدماتی وجود ندارد و هر دو از حمایت های یکسانی برخوردارند.

در قانون علائم تجاری انگلیس علائم تجاری در معنای وسیع کلمه شامل علائم خدماتی نیز می شود.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

به موجب ماده 1 قانون مذکور،علامت تجاری هر نشانه ای است که به صورت گرافیکی قابل ارائه بوده و قابلیت تمیز دهندگی محصولات و خدمات یک شرکت را از رقبایش داشته باشد.

با توجه به ماده 1-711 Lکد مالکیت صنعتی فرانسه یک علامت تجاری یا خدماتی نشانی است که قابلیت ارائه به صورت گرافیکی را دارا بوده و قدرت تمیز دهندگی کالاها و خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی راداشته باشد.

با توجه به تعریف فوق بدیهی است که قانونگذار فرانسه برای علامت تجاری و علامت خدماتی تعریف جداگانه ای ارائه نداده است و فقط آن ها در قالب یک تعریف از هم جدا شده اند.

جهت مشاوره حقوقی با ماتماس بگیرید.02126116691

در حقوق امریکا نیز چنانچه علامت تجاری در رابطه با خدمات و در غیر نقش اصلی خود که همانا تمیز کالا ها و محصولات است،مورد استفاده قرار گیرد،علامت خدماتی نامیده می شود.

در قانون منسوخه1310 ایران در رابطه ی خدماتی مطلبی به میان نیامده است.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

یکی از نویسندگان در خصوص علت نیامدن علامت خدماتی در قانون یاد  شده بیان داشته است …در این تعریف که چند قسم علامت را احصاء کرده است از خدمات مطلبی به میان نیامده است  یعنب با آوردن عبارت…. که برای امتیاز و تشخیص … علامت صرفا وسیله تشخیص محصول دانسته است چون خدمت محصول نیست .انواع علامت تجاری-علامت خدماتی

عبارت و غیر آن را نیز با توجه به جمله بعد از آن نمی توان مربوط به خدمات دانست در اینجا لازم است یادآوری شود که در زمان تصویب این قانون علامت خدماتی مطرح نبوده است و علائم خدماتی در کنوانسیون پاریس نیز ضمن تجدید نظر لیسبون مورخ 31 اکتبر 1958 اضافه شده است.

در قانون سال 1378 در قالب تعریف علامت از علامت خدماتی نیز تعریف شده است .ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

بر اساس ماده 30 یا شده علامت یعنی هر نشان قابل رویتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.

با توجه به تعریف فوق روشن است که قانون سال 1368 اولا:در قالب علامت از علائم تجاری و خدماتی تعریف به عمل آورده است.

ثانیا:ثبت علامت خدماتی را مانند علائم تجاری ضروری تشخیص داده است.

نکته ای که در پایان این قسمت از بحث ذکر آن ضروری است این است که علامت تجاری و علائم خدماتی باید در جایگاه خاص خود و در همان جهت و اهدافی که مورد ثبت قرار گیرند.

بدین توضیح که علامت تجاری که هدف آن تمیز کالاها و محصولات اشخاص از محصولات و کالاهای رقبا است باید در همان جهت و هدف مورد استفاده قرار گیرد و بر روی بسته ها یا محصولات و مانند آن ها وضع شود.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

همچنین علائم خدماتی که برای تمیز دادن خدمات اشخاص از خدمات رقباء است نیز در جهت و هدف خاص خود قرار گیرد بدین معنا که این قبیل علائم به منظور مشخص کردن محصولات وضع نمی شوند بلکه بر روی مواد مورد استفاده و به منظور ارائه خدمات قرار داده می شوند.

به عنوان مثال از جمله این علامت ها علامت DHL است که نشان دهنده خدمات پستی ارسال بسته ها و نامه ها می باشد یا علامت(هما) علامت خطوط هوایی ایران است که بر روی هواپیما های آن که مخصوص حمل یا انتقال مسافرین می باشد قرار داده می شود.

این علامت همچنین بر روی اتوبوسها،خودروها،ماشین هایی که مخصوص انتقال مسافرین می باشد یا نیاز های آن را تامین می کند قرار داده می شود.انواع علامت تجاری-علامت خدماتی

این علامت بر روی همه مواد مورد استفاده مسافرین مانند خوراک،و دستمال کاغذی نیز قرار داده می شود.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

به هر حال چنانچه علائم تجاری و علائم خدماتی و حتی نام تجاری در جهت و هادافی که ثبت شده اند مورد استفاده قرار گیرند از تعارض آن ها با یکدیگر جلوگیری می شود و به ویژه مراجع ثبت و محاکم قضایی از جهات یاد شده مواجه با اشکال نخواهند شد.

جهت مشاوره حقوقی با ماتماس بگیرید.02126116691