تعاریف

در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

آیین نامه:آیین نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیر دولتی

بانک مرکزی:بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مؤسسه اعتباری:بانک مؤسسه اعتباری غیر بانکی و سایر بنگاه های واسطه پولی که به موجب قانون و یا با اجازه نامه بانک مرکزی تاسیس شده و به عملیات بانکی اشتغال دارد

و بیش از پنجاه درصد سهام آن به اشخاص غیر دولتی تعلق داشته و تحت نظارت بانک مرکزی می باشد

عملیات بانکی:دریافت سپرده و به کار گیری آن در قالب اعطای تسهیلات یا ایجاد اعتبار در چهار چوب قانون پولی و بانکی کشور قانون عملیات بانکی بدون ربا و مصوبات شورای پول و اعتبار از جمله مقررات ناظر بر عملیات مجاز بانکی

موافقت اصولی:موافقت کتبی بانک مرکزی با تقاضای اولیه متقاضیان تأسیس مؤسسه اعتباری

اجازه نامه اولیه:موافقت کتبی  بانک مرکزی با تشکیل پرونده ثبتی توسط مؤسسین در مرجع ثبت شرکت ها

اجازه نامه تأسیس : موافقت کتبی بانک مرکزی با ثبت موسسه اعتباری در مرجع ثبت شرکت ها

اجازه نامه تاسیس:موافقت کتبی بانک مرکزی با ثبت موسسه اعتباری در مرجع ثبت شرکت ها

اجازه نامه فعالیت:موافقت کتبی بانک مرکزی با ثبت موسسه اعتباری در مرجع ثبت شرکت ها

اجازه نامه فعالیت:موافقت کتبی بانک مرکزی با شروع فعالیت موسسه اعتباری

مقررات احتیاطی:مجموعه تدابیر و الزامات (از جمله مقررات ناظر بر نسبت کفایت سرمایه مقررات تسهیلات و تعهدات کلان مقررات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط مقررات ناظر بر سرمایه گذاری الزامات نقدینگی مقررات ناظر بر طبقه بندی دارایی ها و ذخیره گیری و مقرران ناظر بر وضعیت باز ارزی که بانک مرکزی در چهارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود

با هدف به حداقل رساندن احتمال ورشکستگی مؤسسات اعتباری و حفظ ثبات نظام بانکی کشور اتخاذ می نماید.

صلاحیت حرفه ای:دارا بودن شرایط لازم برای تصدی سمت مدیر عامل قائم مقام مدیر عامل قائم مقام مدیر عامل و عضو هیأت مدیره موسسه اعتباری مشتمل بر شرایط عمومی و تخصصی در چهار چوب ضوابطی که توسط بانک مرکزی تدوین و ابلاغ می شود.

جهت مشاوره حقوقی با ماتماس بگیرید.02126116691