صورت جلسه تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت با مسئولیت محدود

مجمع عمومی فوق العاده شرکت………………………سهامی خاص ثبت شده به شماره………….در تاریخ……….روز……………ساعت…………. با حضور اکثریت / کلیه سهامداران در محل شرکت تشکیل و به شرح  ذیل اتخاذ گردید.:

الف- در اجرای ماده 101 قانون تجارت:

1-آقای/خانم……………به سمت رئیس

2-آقای/خانم……………..به سمت ناظر

3-آقای/خانم…………….به سمت ناظر

4-آقای/خانم……………..به سمت منشی جلسه انتخاب شدند………

 

 

نمونه فایلصورت جلسه تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت با مسئولیت محدود

 

____________________

موسسه ثبت سبز علاوه براینکه شرکت شما را به ثبت میرساند طراحی سایت شرکت و پلن تجاری شما را انجام می دهد.

ارتباط با ما : 021-26116691