صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

مجمع عمومی فوق العاده شرکت………………………سهامی خاص ثبت شده به شماره………….در تاریخ……….روز……………ساعت…………. با حضور اکثریت / کلیه سهامداران در محل شرکت تشکیل و به شرح  ذیل اتخاذ گردید.:

الف- ابتدائا در اجرای ماده 101 قانون تجارت:

1-آقای/خانم……………به سمت رئیس……

 

 

نمونه فایل صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

____________________

موسسه ثبت سبز علاوه براینکه شرکت شما را به ثبت میرساند طراحی سایت شرکت و پلن تجاری شما را انجام می دهد.

ارتباط با ما : 021-26116691