مواد قانونی مربوط به شرکت های سهامی خاص

در این مقاله ثبت سبز مواد قانونی مربوط به شرکت های سهامی خاص را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از:

ثبت شرکت در ایران

ثبت شرکت در اروپا

ثبت شرکت در آسیا

ثبت شرکت در آمریکا

ثبت شرکت در استرالیا 

ثبت اختراع

ثبت طراحی صنعتی

ثبت برند (علامت تجاری)

مواد قانونی مربوط به شرکت های سهامی خاص

ماده1 :

شرکت سهامی خاص، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام ، محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست.

ماده 2:

شرکت سهامی شرکت بازرگانی محصوب می شود ولی اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.

ماده 3 :

در شرکت سهامی تعداد شرکا نباید کمتر از سه نفر باشد.

ماده 4:

شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود:

نوع اول : شرکت هایی که موسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند این گونه شرکت ها سهامی عام نامیده می شوند.

نوع دوم : شرکتهایی که تمام سرمایه آنها در موقع تاسیس منحصرا توسط موسسین تامین گردیده است. اینگونه شرکت ها شرکت سهامی خاص نامیده می شود.

تبصره : در شرکت های سهامی عام عبارت “شرکت سهامی عام: و در شرکت های سهامی خاص عبارت ” شرکت سهامی خاص” باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاسله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.

ماده 5:

در موقع تاسیس، سرمایه شرکت های سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکت های سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد.

در صورتی که سرمایه شرکت بعد از تاسیس به هر علت از حداقل مکور در این ماده کمتر شود، باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مققر اقدام به عمل آید.

یا شرکت به نوع دیگری از انواع شرکت های مکور د قانون تجارت تغییر شکل باید وگرنه هر ذینفع می تواند انحلال آن را از دادگاه صلاخیت دار درخواست کند.

هرگاه قبل از صدور رای قطعی موجب درخواست انحلال منتقی گردد، دادگاه رسیدگی را موقوف خواهد نمود.

ماده 20 :

برای تاسیس و ثبت شرکت های سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک زیر به مرجع ثبت شرکت ها کافی خواهد بود:

  1. اساسنامه شرکت که باید به امضا کلیه سهامداران رسیده باشد.
  2. اظهار نامه مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهی نامه بانکی حاکیی از تادیه قسمت نقدی آن که نباید کمتر از 35% کل سهام باشد…
  3. انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت که باید در صورت جلسه ای قید و به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.
  4.  قبول سمن مدیریت و بازرسی با رعایت قسمت اخیر ماده 17
  5. ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه آگهی راجع به شرکت یا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.

ماده 82 :

در شرکت های سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نیست.
لیکن جلب نظر کارشناس مکور در ماده 76 این قانون ضروری است و نمی توان آورده های غیر نقدی به مبلغی بیش از ارزیابی کارشناس قبول نمود.

ماده 199 :

شرکت سهامی در موارد زیر منحل می شود:

  1. وقتی شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجاده داده یا انجام آن غیر ممکن باشد.
  2. در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد مگر این که مدت قبل از انتقضا تمدید شده باشد.
  3. در صورت ورشکستگی
  4. در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رای به انحلال شرکت بدهد.
  5. در صورت صدور حکم قطعی دادگاه

ماده 270:

هرگاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می گردد رعایت نشود بر حسب مورد بنا به درخواست هر ذینفع بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مکور به حکم دادگاه اعلان خواهد شد.

لیکن موسسین و مدیران آن و بازرسان و صاحبان سهام شرکت نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند.

ماده 278:

شرکت سهامی خاص در صورتی می تواند به شرکت سهامی عام تبدیل شود که

اولا- موضوع به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی خاص رسیده باشد.
ثانیا- سرمایه آن حداقل به میزان باشد که برای شرکت های سهامی عام مقرر شده است و یا شرکت سرمایه خود را به میزان مکور افزایش دهد.

ثالثا – دو سال تمام از تاریخ تاسیس و ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه آن به تصویب عمومی صاحبان سهام رسیده باشد.

رابعا – اساسنامه آن با رعایت مقررات این قانون در مورد شرکت های سهامی عام تنظیم یا اصلاح شده باشد.

گردآوری شده در ثبت سبز

منبع : کتاب نحوه عملی تنظیم و نگارش انواع اساسنامه و چگونگی ثبت شرکت ها