ثبت اختراع

در این سایت ثبت سبز اصول اولیه علامت تجاری ، ثبت شرکت و ثبت برند، ثبت اختراع … را به صورت جامع ارائه می دهد ،با ما تخته گاز برانید! ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از:

ثبت شرکت در ایران

ثبت شرکت در اروپا

ثبت شرکت در آسیا

ثبت شرکت در آمریکا

ثبت شرکت در استرالیا

ثبت علایم تجاری و اختراع
ثبت برند
ثبت اختراع
ثبت اختراع

درمورد ثبت اختراعات قرارداد محرمانگی با مالک اختراع تنظیم میشود به طوریکه تمامی حقوق مالک فکری حفظ می شود. ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

قوانین تجارت الکترونیک بسیار با اهمیت است.ارایه خدمات و محصولات ایجاب و یا دعوت به ایجاب موضوع حل اختلاف در سایت همینطور کلیک رپ و شرینگ رپ و یا بروز رپ در سایت ارایه دهنده کالا و خدمات موضوع بسیار مهمی است که باید توسط حقوق دانان مجرب و متخصص دراین زمینه رعایت شود.موسسه ما میتواند اینگونه خدمات را به مشتریان خود بدهد.

متقاضی باید بعد از تعیین نام به قسمت ارجاع اداره ثبت شرکتها مراجعه و  ممیز مربوطه پس از بررسی اولیه با توجه به موضوع فعالیت موسسه چنانچه نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح باشد عنداللزوم متقاضی به مرجع مربوطه جهت اخذ مجوز مزبور معرفی می شود.

پس از وصول و ارائه مجوز لازم ، ممیز ثبت شرکتها نسبت به بررسی مدارک اقدام و چنانچه مدارک مزبور دارای نقص باشد دستور رفع نقص و بعد از تکمیل ،متقاضی را جهت پرداخت حق الثبت به حسابداری راهنمایی خواهد کرد .

ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

تماس با ما:021-26116698   021-26116698