شرایط ثبت شرکت در ایران

شرایط ثبت شرکت در ایران

شرایط ثبت شرکت در ایران در این مقاله ثبت سبز شرایط ثبت شرکت در ایران را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و... در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید. خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از: ثبت شرکت در ایران ثبت شرکت در اروپا ثبت شرکت در آسیا ثبت شرکت در آمریکا ثبت شرکت در استرالیا  ثبت اختراع ثبت طراحی صنعتی ثبت برند (علامت تجاری) کارشناسان شرکت ما در ایران خدمات ثبت نام شرکت را به کارآفرینان خارجی می دهند که می خواهند فعالیت های تجاری خود را در قلمرو ایران گسترش دهند. شرکت ما می تواند به شما برای ثبت نام انواع مختلف شرکت ها در ایران کمک کند. با دانش گسترده ای در مورد روند ادغام، متخصصان تشکیل دهنده شرکت ما می توانند ثبت نام کسب و کار...
خواندن ادامه
شرایط اخذ کارت بازرگانی

شرایط اخذ کارت بازرگانی

شرایط اخذ کارت بازرگانی در این مقاله ثبت سبز شرایط اخذ کارت بازرگانی را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و... در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید. خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از: ثبت شرکت در ایران ثبت شرکت در اروپا ثبت شرکت در آسیا ثبت شرکت در آمریکا ثبت شرکت در استرالیا  ثبت اختراع ثبت طراحی صنعتی ثبت برند (علامت تجاری) درست مثل یک کارت اعتباری شخصی، احتمالا شرایط اخذ کارت بازرگانی نیز بسیار ساده است، مخصوصا اگر شما آن را آنلاین انجام دهید. اما، همانطور که ممکن است تصور کنید، چند مورد از  شرایط اخذ کارت بازرگانی وجود دارد که آن را در برنامه شخصی کارت اعتباری خود قرار ندهید. و مطمئنا لازم است اطمینان حاصل کنید که در مورد نیازهای  شرایط اخذ کارت بازرگانی می دانید، زیرا...
خواندن ادامه
جنبه های قانونی و روش ایجاد یک شرکت در ایران

جنبه های قانونی و روش ایجاد یک شرکت در ایران

جنبه های قانونی و روش ایجاد یک شرکت در ایران در این مقاله ثبت سبز جنبه های قانونی و روش ایجاد یک شرکت در ایران را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و... در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید. خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از: ثبت شرکت در ایران ثبت شرکت در اروپا ثبت شرکت در آسیا ثبت شرکت در آمریکا ثبت شرکت در استرالیا  ثبت اختراع ثبت طراحی صنعتی ثبت برند (علامت تجاری) با توجه به این واقعیت که اکثر سرمایه گذاری ها در ایران با راه اندازی یک شرکت آغاز می شود، بسیاری از سرمایه گذاران خارجی به اطلاعات قابل اطمینان در مورد روند و الزامات آن نگاه می کنند. در عین حال، روش و قوانین مربوط به منابع مختلفی که نیاز به جمع آوری و توضیح...
خواندن ادامه
ثبت شرکت خصوصی در ایران

ثبت شرکت خصوصی در ایران

ثبت شرکت خصوصی در ایران در این مقاله ثبت سبز ثبت شرکت خصوصی در ایران را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و... در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید. خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از: ثبت شرکت در ایران ثبت شرکت در اروپا ثبت شرکت در آسیا ثبت شرکت در آمریکا ثبت شرکت در استرالیا  ثبت اختراع ثبت طراحی صنعتی ثبت برند (علامت تجاری) چگونه یک شرکت خصوصی در ایران ثبت کنید؟ مرحله 1: اسناد، که شامل دو نسخه اعلامیه، دو جلد این اساسنامه، دو نسخه از پرونده مجمع عمومی بنیانگذار، دو نسخه از دقیقه هیئت مدیره، گواهی بانک پرداخت حداقل 35٪ از سرمایه اولیه، یک کپی از اسناد هویت سهامداران و بازرسان، باید به دفتر عمومی ثبت شرکت ارسال شود. کسی که اسناد را تحویل می دهد، یک...
خواندن ادامه
مقررات عمومی ثبت اختراع ، طراحی صنعتی و علائم تجاری

مقررات عمومی ثبت اختراع ، طراحی صنعتی و علائم تجاری

مقررات عمومی ثبت اختراع ، طراحی صنعتی و علائم تجاری در این مقاله ثبت سبز مقررات عمومی ثبت اختراع ، طراحی صنعتی و علائم تجاری را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و... در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و ثبت برند خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید. خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از: ثبت شرکت در ایران ثبت شرکت در اروپا ثبت شرکت در آسیا ثبت شرکت در آمریکا ثبت شرکت در استرالیا  ثبت اختراع ثبت طراحی صنعتی ثبت علامت تجاری  ثبت برند مقررات تغییر ثبت اختراع ، طراحی صنعتی و علائم تجاری ماده 48 - هر تغییری در مالکیت یک اختراع ثبت شده، ثبت نام یک طراحی صنعتی یا ثبت علامت یا علامت جمع آوری یا حق مالکیت حاصل از تهیه درخواست آن، به درخواست کتبی هر شخص ذینفع که به اداره املاک صنعتی ثبت می شود و، به استثنای تغییرات مالکیت یک درخواست،...
خواندن ادامه
نظامنامه اجراء قانون ثبت شرکت ها (بخش اول)

نظامنامه اجراء قانون ثبت شرکت ها (بخش اول)

نظامنامه اجراء قانون ثبت شرکت ها (بخش اول) در این مقاله ثبت سبز نظامنامه اجراء قانون ثبت شرکت ها (بخش اول) را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و... در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید. خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از: ثبت شرکت در ایران ثبت شرکت در اروپا ثبت شرکت در آسیا ثبت شرکت در آمریکا ثبت شرکت در استرالیا  ثبت اختراع ثبت طراحی صنعتی ثبت برند (علامت تجاری) نظر به ماده 8 و 9 قانون ثبت شرکت ها مصوب دوم خرداد ماه 1310 مقرر میدارد: ماده 1- برای ثبت کلیه شرکت های خارجی و همچنین ثبت شرکت های ایرانی که باید در تهران ثبت و دایر شود دایره مخصوصی در اداره ثبت اسناد تهران به اسم دایره ثبت شرکت ها تشکیل خواهد شد. ماده 2 – مهلتی که برای...
خواندن ادامه
تشریفات قانونی ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی

تشریفات قانونی ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی

تشریفات قانونی ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی در این مقاله ثبت سبز تشریفات قانونی ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و... در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید. هر شرکت یا موسسه ای که در منطقه ثبت شود و مرکز اصلی آن در همان منطقه ثبت شود و مرکز اصلی آن نیز در همان منطقه باشد شرکت ایرانی و ثبت شده و در منطقه محسوب می شود. تبصره1- از تاریخ اجرای این تصویب نامه هر شرکت یا موسسه خارجی برای انکه بتوتند به وسیله شعبه یا نمایندگی در منطقه به فعالیت های اقتصادی مبادرت نماید باید در کشور متبوع خود مطابق قوانین و مقررات جاری آن کشور- به تصدیق نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن...
خواندن ادامه
تبدیل شرکتها

تبدیل شرکتها

تبدیل شرکتها در این مقاله ثبت سبز تبدیل شرکتها را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و... در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید. خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از: ثبت شرکت در ایران ثبت شرکت در اروپا ثبت شرکت در آسیا ثبت شرکت در آمریکا ثبت شرکت در استرالیا  ثبت اختراع ثبت طراحی صنعتی ثبت برند (علامت تجاری) در این مطلب شراط و مراحل و مدارک مورد نیاز تبدیل شرکت به شرکت دیگر را شرح میدهیم. بر این اساس بدوا تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت با مسئولیت محدود را ذکر میکنیم و بعد هم شرکت با مسئولیت محدود به شرکتها سهامی و غیره را توضیح میدهیم : تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت با مسئولیت محدود : برای تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت با مسئولیت محدود نیاز به تشکیل مجمع...
خواندن ادامه
ثبت موسسات غیر تجاری

ثبت موسسات غیر تجاری

ثبت موسسات غیر تجاری در این مقاله ثبت سبز ثبت موسسات غیر تجاری را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و... در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید. خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از: ثبت شرکت در ایران ثبت شرکت در اروپا ثبت شرکت در آسیا ثبت شرکت در آمریکا ثبت شرکت در استرالیا  ثبت اختراع ثبت طراحی صنعتی ثبت برند (علامت تجاری) موسسات غیر تجاری موسساتی میباشد که جهت مقاصد غیر تجاری مثل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امور اجتماعی و سیاسی تشکیل میشوند و تشکیل دهندگان و موسسشن آن ممکن است قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند . موسساتی غیر تجاری بر دو دسته تقسیم می شوند : موسساتی که هدفش جلب منافع و تقسیم آن بین اعضا خود نباشد اینگونه موسسات اصطلاحا موسسات غیر...
خواندن ادامه
انحلال شرکت سهامی خاص

انحلال شرکت سهامی خاص

انحلال شرکت سهامی خاص در این مقاله ثبت سبز  انحلال شرکت سهامی خاص را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و... در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید. خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از: ثبت شرکت در ایران ثبت شرکت در اروپا ثبت شرکت در آسیا ثبت شرکت در آمریکا ثبت شرکت در استرالیا  ثبت اختراع ثبت طراحی صنعتی ثبت برند (علامت تجاری) در این مطلب مواردی که منجر به انحلال شرکت سهامی خاص میگردد ، بیان شده است: عناوین  انحلال شرکت سهامی خاص وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد. در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی باشد مگر این که مدت قبل از انقضا تمدید شده باشد. در صورت ورشکستگی ...
خواندن ادامه
12